Wat is er leuker dan een informatief bewegend beeld op je internetscherm? Je kunt even ontspannen en lekker achterover naar een film of geluidsfragment kijken en luisteren. Wij hebben onderstaande video's voor je geselecteerd. Door op de afbeelding te klikken start de video. Veel kijk en luisterplezier toegewenst.

Video Omschrijving
Klik hier om de video te tonen Kruisweg door Antoon Kruysen
Antoon Kruysen is de zoon van de schilder Jan Kruysen en Barbara van Dijk. De schilderlessen van zijn vader resulteren in zijn eerste tentoonstelling op twaalfjarige leeftijd. Hij werd in Boxtel op 9 oktober 1898 geboren en overleed te Chartres op 4 april 1977.
Klik hier om de video te tonen Meubelfabricage in 1941 bij Meeuwis Karaktermeubelen
Cornelius Jacobus Teurlincx ging in 1848 samen met een broer van zijn zwager, Willem Meijers, naar Amerika om het vak van meubelmaken te leren. In 1860 kwamen ze terug en richtten in Oirschot een stoelenfabriek op. Anderen volgden hun succes en begonnen in het begin van de 19e eeuw met de meubelfabricage, waar Oirschot zo bekend om is geworden.
Klik hier om de documentaire te tonen Oirschot bevrijd
Officieel is aangenomen dat Oirschot op 24 oktober 1944 om 13.00 uur is bevrijd. Over de opmars van de troepen vanuit Best, toen gelegen in het hart van de operatie Market Garden, richting Oirschot, Spoordonk, Moergestel, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg is een documentaire gemaakt.
Klik hier om de video te tonen Intocht Sinterklaas 1954, door Frans van Emst
Wie een sterk geloof in Sinterklaas heeft wordt afgeraden om deze video te bekijken. Aan de andere kant kun je je heerlijk verbazen over het vaste vertrouwen dat kinderen in die tijd in Sinterklaas en zwarte Piet hadden.
Klik hier om de video te tonen Tweelingencongres 1955
In 1955 organiseerde Oirschot een “Internationaal Tweelingencongres”. De belangstelling, zowel nationaal als internationaal was enorm. En de inwoners van Oirschot waren maar wat trots dat er tot ver over de grenzen over hun dorp en over dit congres werd geschreven.
Klik hier om de video te tonen Afscheidsrede burgemeester Steger
Ed A.M.A. Steger was burgemeester van Oirschot van 1938- 1967. Hij was een echte Amsterdammer, geboren op 20-10-1902. Voor zijn benoeming was burgemeester Steger ambtenaar in het Gooi. Hij werd op 26 april 1938 feestelijk ingehaald aan de grens van ons dorp. Op 65-jarige leeftijd ging Steger met pensioen en op 28 oktober 1967 werd op feestelijke wijze afscheid van hem genomen. Zijn afscheidsrede voor de gemeenteraad en genodigden is op de video te beluisteren. De melodie zullen velen ongetwijfeld nog herkennen.
Klik hier om de fotoreportage te tonen Fotoreportage over de afbraak van het parochiehuis en de bouw van het gemeentehuis
In 1979 moest het monumentale R.K. parochiehuis aan de Deken Frankenstraat plaats maken voor een nieuw te bouwen gemeentehuis. In de volksmond werd de bouwput "het gat van zes miljoen" genoemd.
Klik hier om de video te tonen Culturele uitwisseling Oirschot-Wschowa
In het weekend van 25 juni 1993 vierde Wschowa het feit, dat 650 jaar eerder de koning van Polen in dit stadje in het huwelijk trad en daarmee een aantal privileges verwierf. Ter gelegenheid hiervan werd door de stad Wschowa een aantal festiviteiten georganiseerd, die te vergelijken zijn met onze Koningsdag. Die Original Stuhlstätter Muzikanten (OSM) en het Sint Joris Gilde mochten op uitnodiging van de Gemeente Oirschot en Wschowa op 25 en 26 juni op verschillende locaties en in diverse kerkdorpen van Wschowa optredens verzorgen.
Klik hier om de video te tonen Fotoreportage H. Eik met gesproken tekst door Eric Coolen
Op het zand in het riviertje de Beerze werd op 24 juni 1406 een Mariabeeldje met kind gevonden. Petrus Vladeraccus maakte rond 1610 een aantekening over deze wonderlijke gebeurtenis. Het beeldje werd in een eik geplaatst en al spoedig daarna door boeren en herders uit de buurt vereerd. Men bouwde op de plek bij de eik een primitief houten kapelletje. Kanunnik Jan Daems liet in 1606 de eerste stenen kapel bouwen. En nog steeds is het voor velen een plek om bij Maria troost te vinden of zomaar een kaarsje aan te steken.
Klik hier om de video te tonen Rondje Oirschot door Gerard Smetsers
Gerard Smetsers neemt u aan de hand van oude foto's mee op een wandeling door Oirschot. Aan de hand van deze foto's van de jaren 1940-1950 vertelt hij over de toenmalige bewoners en het gebruik van de verschillende gebouwen, die hij passeert.
Klik hier om de video te tonen Gildefeest Sint Joris Gilde
Op 22 juni 2003 vierde het Sint Joris Gilde zijn 460-jarige bestaan. Ter gelegenheid hiervan werd een gildefeest voor de Noord-Brabantse gilden georganiseerd. Omroep Brabant maakte een reportage van deze feestelijkheden.
Klik hier om de video te tonen Man bijt Hond
Het tv-programma "Man bijt Hond" maakt op 21 april 2004 een reportage over de veiligheidsmaatregelen, die gildebroeders in acht nemen bij het kruisboogschieten. De hoofdman van het Sint Sebastiaansgilde, Toon van Overdijk, licht op overtuigende wijze deze veiligheidsmaatregelen toe.
Klik hier om de video te tonen Wonderlijke Wegen. Reportage over het mirakel van de H. Eik en H. Non door Ernst Daniël Smid
De NCRV zond op 30 september 2006 een reportage uit over wonderlijke gebeurtenissen in Oirschot. Ernst Daniel Smid bezocht daarbij onder meer de kapel van de H. Eik en de zusters Karmelitessen in de Nieuwstraat.
Klik hier om de video te tonen Documentaire heimwee naar de KPJ
Deze documentaire bevat een aangrijpend verslag van de opkomst en door gebrek aan belangstelling de noodzaak tot het beëindigen van de activiteiten van de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren).
Klik hier om de reportage te tonen Ontwikkeling rivier de Beerze
De Beerze is een verbindende schakel tussen geïsoleerde natuurgebieden in de driehoek Tilburg, Eindhoven, 's-Hertogenbosch. Deze werd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ten behoeve van de landbouw gekanaliseerd. Inmiddels is men overgegaan tot herstel van de oorspronkelijke loop van de Beerze. In opdracht van Waterschap de Dommel werd in 2005 een reportage gemaakt over de waterzuivering van en het natuurherstel rond de Beerze.
Klik hier om de video te tonen Wandeling door Oirschot
Hein Louwers neemt u aan de hand van een fotocompilatie mee met een wandeling door Oirschot aan het begin van deze eeuw.
Klik hier om de video te tonen Koorgestoelte of kanunnikenbanken
Omstreeks 1268 hebben de hertogen van Brabant samen met de toenmalige Ridder Daniël als Heren van Oirschot een kapittel van elf seculiere kanunniken aan de Oirschotse Sint-Pieterskerk verbonden. Kanunniken hadden tot taak de kerkelijke diensten op te luisteren, de eredienst in de kerk met een zekere praal te omgeven en vooral de kerkelijke getijden te bidden. Daarvoor hadden zij bestemde plaatsen in het koorgestoelte of de kanunnikenbanken. Uit bewaard gebleven rekeningen weten we dat Jan Borchmans uit Eindhoven op 29 juni 1508 de vervaardiging van de koorbanken heeft ingezet voor 300 rijnsgulden. Het koorgestoelte in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch diende daarbij als uitgangspunt en moest zelfs overtroffen worden.
Bij ’t Bint in Oirschot is een boek te koop over de Oirschotse koorbanken. Het boek bevat een dvd met een animatie, waarmee de oorspronkelijke opstelling van het koorgestoelte wordt toegelicht en gevisualiseerd.
Klik hier om de video te tonen Fragment concert The Kolly Brothers
De vijf gebroeders Van Kollenburg uit Oirschot, die allen beschikten over uitzonderlijke zangkwaliteiten hebben jarenlang regelmatig samen met The Savannah Band uitvoeringen gegeven in de Enck in Oirschot. Steevast waren hun uitvoeringen uitverkocht. Soms gaven ze wel 6 uitvoeringen in twee weekenden. Regelmatig vernieuwden zij hun uitvoeringen en kwamen dan een paar jaar later met een geheel nieuwe voorstelling, waarvan de kaartjes weer binnen de kortste keren waren uitverkocht. Hun muzikale kwaliteiten wisselden ze af met humoristische sketches. Van de voorstelling in 2013 is een fragment op deze website te zien.
Klik hier om de video te tonen Van Karmelberg tot Karmel Oirschot, zuster Helena vertelt
Moeder Maria Margaretha der Engelen, in de wereld Maria Margaretha van Valckenisse (geboren in Antwerpen op 26 mei 1605 en ingetreden op 17 november 1624), kwam zich op 21 mei 1644 met enkele medezusters, onder wie een Oirschotse, vestigen in de Sint-Jozefkarmel aan de Nieuwstraat in Oirschot. Het was het huis van Sylvester Lintermans, die met eindeloos geduld door de bemiddeling van Maria de Medici, koningin van Frankrijk, van stadhouder Frederik Hendrik een vrijgeleide had weten te verkrijgen voor de zusters. De eerste postulante was de dochter van Sylvester Lintermans. Moeder Maria Margaretha was een zeer bijzondere vrouw. Begiftigd met stigmata en visioenen. Op 5 februari 1658 stierf zij. Haar lichaam werd in de nacht van 9 op 10 juli 1663 door een troepenmacht van honderd ruiters en zestig man voetvolk ontvoerd naar 's-Hertogenbosch en daar begraven. De zusters vluchtten in 1664 naar Moll in België. In 1931 keerden echter weer Karmelitessen in het oorspronkelijke Oirschotse klooster terug. In de toekomst zal het klooster worden gesloten en gaat opnieuw een lange geschiedenis verloren.

Video's door Jan Linmans

Jan Linmans heeft als hobby films maken en heeft voor Joris Zorg, toen deze organisatie een eigen omroep had, jarenlang filmpjes gemaakt. Ook voor de lokale Omroep Oirschot heeft hij gedurende ruim anderhalf jaar video-opnames gemaakt van activiteiten in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Voor zover deze opnames worden ondersteund door interviews zijn deze afgenomen door Jan Kuijpers. Veel van deze opnames worden geleidelijk aan op de website “Oirschots Heem” geplaatst. Eventueel aangevuld met nieuwe opnames over recente activiteiten.

Video Omschrijving
Klik hier om de video te tonen 1. Monumentendag 2013
Monumentendag 2013 werd opgeluisterd door het naspelen van het bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Oirschot. Dat bezoek vond plaats in 1949. Bij haar inhuldiging in 1948 nam de koningin zich voor om op korte termijn alle gemeentes in Nederland met een kort bezoek te vereren. Jeroen Steger, zoon van de toenmalige burgemeester Eduard Steger vertolt in dit spel de rol van zijn vader. Vele Oirschottenaren namen spontaan deel aan dit spel. Het vond plaats vlak voor het raadhuis van de gemeente Oirschot. Van dit spel is een videofilmpje gemaakt.
Klik hier om de video te tonen 2. Onthulling Monument ter nagedachtenis aan burgemeester Jan Smulders
In april 2015 is in Middelbeers een monument onthuld ter nagedachtenis aan burgemeester Jan Smulders, die burgemeester van Oost- West- en Middelbeers is geweest van 1927-1945. Hij heeft zijn weigering om mensen tijdens de oorlog beschikbaar te stellen voor de “Arbeitseinsatz” voor de bezetter met de dood in Duitsland moeten bekopen. In een aangrijpende speech geeft de zoon van burgemeester Jan Smulders uitgebreid inzicht in de gang van zaken wat er met zijn vader is gebeurd. Hij was nog erg jong toen het gebeurde, maar heeft alle plaatsen bezocht waar zijn vader tijdens de oorlog in Duitsland is geweest. Burgemeester Severijns noemde burgemeester Jan Smulders de grootste inwoner van Oirschot ooit.
Klik hier om de video te tonen 3. OTO manifestatie op de markt in Oirschot
Verslag van de OTO manifestaties op de markt in Oirschot in 2015 en 2016. Jaarlijks vindt er in Oirschot een tentoonstelling plaats van Old-Timers. Eigenaren van deze oude auto’s hebben zich verenigd en maken jaarlijks tochten, dikwijls met een sociaal tintje door gehandicapten en ouderen mee te nemen. Deze jaarlijks terugkerende manifestatie op de markt in Oirschot wordt dikwijls gelijktijdig gehouden met het Liederenfestival.
Klik hier om de video te tonen 4. Tentoonstelling van de omstreden kunstenaar Posset in het Kruijsenhuis
In april 2015 vond in het Kruijsenhuis een tentoonstelling plaats van Posset. Deze kunstenaar was zeer omstreden en zijn kunstuitingen zijn door de regionale pers tot de grond toe afgebroken. Posset heeft in zijn kunstuitingen sterk gereageerd op wat hij als kind heeft moeten meemaken. Zijn ouders waren strenge Jehovah’s Getuigen. Tijdens de opening heeft René Meeuwissen en Pastor Wilfred van Nunen het woord gevoerd. De opening werd op spectaculaire wijze verricht door de kunstnaar zelf.
Klik hier om de video te tonen 5. Een spectaculair gebeuren in de Nieuwstraat. Het omhakken van de grote Beuk
Voor de grote witte woning, waar tot de plotselinge dood van dokter Burgering in 1948 hij zijn artsenpraktijk hield, heeft tot voor kort een grote beuk gestaan. Gelet op zijn omvang en zijn grootte moet hij daar eeuwenlang hebben gestaan. De laatste jaren was duidelijk dat er een einde aan zijn bestaan zou komen. De vele zwammen, die er op zijn bast begonnen te verschijnen gaf dat al aan. En om te voorkomen dat er bij een flinke storm takken van af zouden breken moest hij worden gekapt. Dat vond plaats in april 2019. Zo’n boom kappen is geen sinecure. Dat laat het filmpje wel zien.
Klik hier om de video te tonen 6. Hoe ging dat ook al weer. Het dorsen vroeger.
De nostalgie van het boerenleven wordt weer eens tot leven gebracht. Door een grote ouderwetse dorsmachine van stal te halen wordt met behulp van aandrijfriemen van tractoren weer eens ouderwets gedorst. Alvorens te kunnen dorsen moeten er nogal wat handelingen worden verricht. Dit filmpje laat dat duidelijk zien.
Klik hier om de video te tonen 7. De Spoordonkse Watermolen
De Spoordonkse Watermolen is van groot belang voor de Spoordonkse leefgemeenschap. Emile van Esch, de huidige eigenaar van de molen gaat in deze film uitgebreid in op het belang van deze molen. De inwoners van Spoordonk zouden behoorlijk natte voeten krijgen als de molen nu plotseling zou verdwijnen. De gemiddelde waterstand van het riviertje De Beerze is aanzienlijk hoger dan de grond, waar de meeste Spoordonkse woningen op staan. Al sinds 1320 bestaat deze watermolen en de vroegere eigenaren waren zeer prominente figuren. Emile gaat ook uitgebreid in op de geschiedenis van deze eigenaren. Nu is aan deze molen een aangename uitspanning verbonden. Om dat gerealiseerd te krijgen heeft behoorlijk wat inspanning gekost.
Klik hier om de video te tonen 8. de expositie van de schilderijen van Jo Latour en Ad van Kollenburg
Jo Latour kwam op late leeftijd tot de ontdekking dat hij over uitzonderlijke schilder- en tekencapaciteiten beschikte. Hij is toen les gaan nemen en heeft talloze schitterende schilderijtjes gemaakt over zijn Oirschot. Over haar inwoners, die hij zo goed kende. Hij legde de sfeer vast van de straatjes en de huizen, die zo typerend zijn voor Oirschot. Ook het jaargetijde, waarin hij het dorp schilderde is duidelijk waarneembaar. Samen met zijn grote schildervriend Ad van Kollenburg, die geobsedeerd is door de strakke lijnen, om daarmee perspectief en diepte aan te geven van interieurs van kerken en kloosters, hielden ze in 2015 een tentoonstelling in de voormalige winkel van Jo Latour op de markt in Oirschot. In deze film tonen beiden hun schitterend werk voorzien van hun eigen commentaar. Dikwijls met veel humor verteld.
Klik hier om de video te tonen 9. Videoverslag van de eerste zomeravondmarkt, die in 2015 gehouden is
Hierin is een videoverslag opgenomen met de toenmalige centrummanager Nicoline Govers. Hierin vertelt zij vol enthousiasme over de organisatie van deze markt. En verder gaat zij dieper in op de activiteiten, die verder in 2015 zijn geplant. Ook Stepping Stones van Marianne Oomen op Bali krijgt veel aandacht. Met daarin de naakte gebodypainte kikker die aan de marathon in Eindhoven gaat deelnemen om daarmee Stepping Stones onder de aandacht te brengen. En vooral veel muziek van de “meidenband met veul vent” en van de “Liedertafel Santé”.

Terug naar boven