Om de enorme kosten van oorlogsvoering te kunnen betalen verlenen hertog Jan I van Brabant en later ook hertog Jan II verscheidene voorrechten aan de norbertijner monniken van de Abdij van Park in Leuven, waaronder het beheer van Heerenbeek in 1303. Heerenbeek bestond toen nog uit woeste grond. De monniken gingen voortvarend aan het werk en ontwikkelden Heerenbeek tot een hedendaags landgoed met allure.


Terug naar boven