Daags voor Pinksteren, 2 juni 1838, zitten Giovanni Castione en Martinus Zoeren gezamenlijk pap te eten in herberg "de Eendenpoel". Rond 1 uur in de middag vertrekken ze. Giovanni gaat naar Boxtel om zijn verdiensten als marskramer af te dragen en Martinus zegt dat hij naar Eindhoven gaat om zijn weefgoed af te leveren. Zij komen echter geen van beiden op de plaats van bestemming aan.


Terug naar boven