Het voorpootrecht is het recht van particulieren om aan hun belendende percelen op bermen van openbare wegen bomen en heesters te planten en daarvan de opbrengst te genieten. Een bijzonder vorm van het voorpootrecht is het overpootrecht, waarbij aan weerszijden van de openbare weg bomen en heesters geplant en gerooid mogen worden. Het voorpootrecht is een eeuwigdurend recht, dat in Oirschot door Philips de Goede in 1446 werd toegekend en vandaag de dag nog steeds van kracht is.


Terug naar boven