logo OIRSCHOTS HEEMUitgelicht

Deze documentaire bevat een aangrijpend verslag van de opkomst en door gebrek aan belangstelling de noodzaak tot het beëindigen van de activiteiten van de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren).

 

Onder de titel “interviews” worden gesprekken gepubliceerd die Jan Kuijpers voerde met bekende en minder bekende Oirschottenaren. Jan Kuijpers was onder meer actief betrokken bij de oprichting van Omroep Oirschot in de jaren negentig van de vorige eeuw en publiceerde talloze interviews in De Rotonde en in De Uitstraling.

Bevrijdingsfeest 1945 is een volledig verslag van het bevrijdingsfeest, georganiseerd door de buurtschappen Heuvel en Dun.

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus handelt over het sluiten van de kleine zuivelfabriekjes en de totstandkoming van de Stoomzuivelfabriek Sint-Odulphus aan de Gasthuisstraat.

De auteur van dit artikel haalt samen met u herinneringen aan de traditionele Brabantse koffietafel op.

De naam de Girard de Mielet is verbonden aan een oud Frans adellijk geslacht en afkomstig uit Zuid-Frankrijk. In kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode bevindt zich een groot tableau waarop een stamboom van de familie is uitgewerkt. Deze begint in het begin van de achtste eeuw. Op het landgoed Heerenbeek in Oirschot is in 1865 de familiebegraafplaats aangelegd, die later is verplaatst naar een plek die verscholen ligt langs de Oude Grintweg.

De laatste heren van Oirschot handelt over de laatste halfheren van Oirschot. De familie Sweerts de Landas kocht in 1672 de halve heerlijkheid Oirschot van de Merodes en bleef halfheer van Oirschot tot 1795.

Daags voor Pinksteren, 2 juni 1838, zitten Giovanni Castione en Martinus Zoeren gezamenlijk pap te eten in herberg "de Eendenpoel". Rond 1 uur in de middag vertrekken ze. Giovanni gaat naar Boxtel om zijn verdiensten als marskramer af te dragen en Martinus zegt dat hij naar Eindhoven gaat om zijn weefgoed af te leveren. Zij komen echter geen van beiden op de plaats van bestemming aan.

Dit artikel gaat over de teruggave door de protestanten van de katholieke kerken van Oirschot en Best rond 1800. Na de vrede van Munster in 1648 waren deze door de protestanten in beslag genomen.

Jan de Molner van Straten kreeg in 1355 toestemming van de Hertog van Brabant om een standaardmolen te bouwen en onder voorwaarden te exploiteren. In het kort wordt de geschiedenis van deze molen tot 1952 weergegeven.

De afbeelding van Sint-Joris of Georgius als Romeins officier gezeten op een meestal steigerend, wit paard met een gapende en kronkelende draak in doodstrijd aan zijn hoeven komt ons vermoedelijk allemaal bekend voor en spreekt ons ongetwijfeld tot de verbeelding. De opmerkzame toerist of geïnteresseerde kunstliefhebber kent hem van beelden, schilderijen en iconen, stads- en gevelversieringen, graftomben, Engelse en Russische munten en postzegels om maar iets te noemen. Wat veel minder bekend is is dat er van Sint-Joris twee legenden bestaan en dat de verering van Sint-Joris voor het jaar 1100 niet voor komt. De ene legende gaat over Sint-Joris als drakendoder en de andere als martelaar. Ook in Oirschot is Sint-Joris geen onbekende. We kennen hem al sinds 1333 als patroon van het verzorgingscentrum, een schuttersgilde en zelfs straten zijn naar hem genoemd. Hij is de patroon van Engeland en Georgië, boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, militairen, gevangenen, ruiters, vee en strijd in elke vorm. Hij beschermt tegen oorlogsgevaar, bekoringen, koorts en pest en wordt aangeroepen voor gunstig weer en door mensen in nood. In dit artikel wordt ingegaan op de tijd waarin Sint-Joris geleefd moet hebben en het ontstaan van zijn wereldwijde verering.

Een gevoelsmens was de kunstschilder Jan Kruijsen. In 1974 werden er ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar een interview met mensen die hem gekend hebben in de Volkskrant gepubliceerd.

Ferriers kopen Bijsterveld gaat over de Schotse familie Ferrier, die in 1821 en 1892 het landgoed Bijsterveld kopen. John Turing Ferrier is kamerheer van de koning van Württemberg en wordt in 1877 door deze koning in de adelstand verheven.

Men zegt wel eens dat afbraak van het adellijk huis of kasteel “Ten Bergh” of “Den Bergh” aan de Stroom (de Beerze) in Spoordonk gebruikt is voor de herbouw van het herenhuis of kasteel “Groot-Bijsterveld” in de Notel. Men vergeet echter te vermelden waar deze veronderstelling op gebaseerd is. Vandaar de feiten met betrekking tot de verkoop van de afbraak van Ten Bergh en de herbouw van Bijsterveld aan het einde van de 18e eeuw nog maar eens op een rijtje.

Het heerlijk jachtrecht wordt met de invoering van de jachtwet in 1923 afgeschaft. Vanaf die tijd krijgen grondeigenaren de volledige beschikking over hun percelen grond en kunnen voortaan zelf het jachtrecht verpachten.

Om de enorme kosten van oorlogsvoering te kunnen betalen verlenen hertog Jan I van Brabant en later ook hertog Jan II verscheidene voorrechten aan de norbertijner monniken van de Abdij van Park in Leuven, waaronder het beheer van Heerenbeek in 1303. Heerenbeek bestond toen nog uit woeste grond. De monniken gingen voortvarend aan het werk en ontwikkelden Heerenbeek tot een hedendaags landgoed met allure.

Kaft fotoboek

In januari 2020 heeft Jumbo Oirschot een fotoboek uitgegeven met de titel "Historisch Oirschot". Tussen 22 januari en 17 maart konden klanten van Jumbo setjes historische plaatjes verzamelen en deze in het fotoboek plakken. De verzameling bestond uit 341 plaatjes. Deze actie van Jumbo was een daverend succes met als resultaat dat er plaatjes bijgedrukt moesten worden en dat de actie verlengd werd. Na de actie zouden er ruilmomenten georganiseerd worden. Door de maatregelen rond Covid-19 konden deze niet gerealiseerd worden en bleven veel klanten met een onvolledige verzameling zitten. Op deze pagina kunt u echter de hele verzameling alsnog bewonderen door hier te klikken. Door de omvang van het fotoboek kan het wel even duren voordat dit geopend wordt.

De auteur van dit artikel, Bert Smits, heeft op basis van zijn hedendaags gebruik en herinneringen een groot aantal Oirschotse woorden verzameld en opgeschreven. Leestekens om de spreektaal te simuleren zijn meestal niet aangebracht. Degenen die de genoteerde woorden herkent kan zelf de bijbehorende uitspraak ongetwijfeld reproduceren en er zijn veel woorden bij, die oude tijden en gebruiken doen herleven.

De auteur gaat in op het ontstaan van dit gebied, de natuur en de ontwikkeling daarvan.

In december 2019 brak in China de Corona-pandemie uit. Wereldwijd raakten meer dan 200 miljoen mensen besmet en overleden er 4,5 miljoen. Het maatschappelijke leven in een aanzienlijk deel van de wereld kwam grotendeels tot stilstand, waardoor zich een economische recessie aandiende. Ook in Oirschot stierven mensen aan COVID-19. Ruim 100 jaar eerder werd de wereld getroffen door de Spaanse griep en in 2009 brak de Mexicaanse griep uit. Ook in het verleden werden mensen getroffen door epidemieën en pandemieën. Dit artikel gaat in op de ingrijpende gebeurtenissen en maatregelen uit lang vervlogen tijden.

De auteur neemt u mee naar gemeenteraadsvergaderingen en schets een beeld van de realisatie van het Wilhelminakanaal tussen 1873 en 1923.