logo OIRSCHOTS HEEMUitgelicht

Hierin is een videoverslag opgenomen met de toenmalige centrummanager Nicoline Govers. Hierin vertelt zij vol enthousiasme over de organisatie van deze markt. En verder gaat zij dieper in op de activiteiten, die verder in 2015 zijn geplant. Ook Stepping Stones van Marianne Oomen op Bali krijgt veel aandacht. Met daarin de naakte gebodypainte kikker die aan de marathon in Eindhoven gaat deelnemen om daarmee Stepping Stones onder de aandacht te brengen. En vooral veel muziek van de “meidenband met veul vent” en van de “Liedertafel Santé”.

 

Onder de titel “interviews” worden gesprekken gepubliceerd die Jan Kuijpers voerde met bekende en minder bekende Oirschottenaren. Jan Kuijpers was onder meer actief betrokken bij de oprichting van Omroep Oirschot in de jaren negentig van de vorige eeuw en publiceerde talloze interviews in De Rotonde en in De Uitstraling.

Bevrijdingsfeest 1945 is een volledig verslag van het bevrijdingsfeest, georganiseerd door de buurtschappen Heuvel en Dun.

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus handelt over het sluiten van de kleine zuivelfabriekjes en de totstandkoming van de Stoomzuivelfabriek Sint-Odulphus aan de Gasthuisstraat.

De auteur van dit artikel haalt samen met u herinneringen aan de traditionele Brabantse koffietafel op.

De naam de Girard de Mielet is verbonden aan een oud Frans adellijk geslacht en afkomstig uit Zuid-Frankrijk. In kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode bevindt zich een groot tableau waarop een stamboom van de familie is uitgewerkt. Deze begint in het begin van de achtste eeuw. Op het landgoed Heerenbeek in Oirschot is in 1865 de familiebegraafplaats aangelegd, die later is verplaatst naar een plek die verscholen ligt langs de Oude Grintweg.

De laatste heren van Oirschot handelt over de laatste halfheren van Oirschot. De familie Sweerts de Landas kocht in 1672 de halve heerlijkheid Oirschot van de Merodes en bleef halfheer van Oirschot tot 1795.

Daags voor Pinksteren, 2 juni 1838, zitten Giovanni Castione en Martinus Zoeren gezamenlijk pap te eten in herberg "de Eendenpoel". Rond 1 uur in de middag vertrekken ze. Giovanni gaat naar Boxtel om zijn verdiensten als marskramer af te dragen en Martinus zegt dat hij naar Eindhoven gaat om zijn weefgoed af te leveren. Zij komen echter geen van beiden op de plaats van bestemming aan.

Dit artikel gaat over de teruggave door de protestanten van de katholieke kerken van Oirschot en Best rond 1800. Na de vrede van Munster in 1648 waren deze door de protestanten in beslag genomen.

Jan de Molner van Straten kreeg in 1355 toestemming van de Hertog van Brabant om een standaardmolen te bouwen en onder voorwaarden te exploiteren. In het kort wordt de geschiedenis van deze molen tot 1952 weergegeven.

Een gevoelsmens was de kunstschilder Jan Kruijsen. In 1974 werden er ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar een interview met mensen die hem gekend hebben in de Volkskrant gepubliceerd.

Ferriers kopen Bijsterveld gaat over de Schotse familie Ferrier, die in 1821 en 1892 het landgoed Bijsterveld kopen. John Turing Ferrier is kamerheer van de koning van Württemberg en wordt in 1877 door deze koning in de adelstand verheven.

Men zegt wel eens dat afbraak van het adellijk huis of kasteel “Ten Bergh” of “Den Bergh” aan de Stroom (de Beerze) in Spoordonk gebruikt is voor de herbouw van het herenhuis of kasteel “Groot-Bijsterveld” in de Notel. Men vergeet echter te vermelden waar deze veronderstelling op gebaseerd is. Vandaar de feiten met betrekking tot de verkoop van de afbraak van Ten Bergh en de herbouw van Bijsterveld aan het einde van de 18e eeuw nog maar eens op een rijtje.

Het heerlijk jachtrecht wordt met de invoering van de jachtwet in 1923 afgeschaft. Vanaf die tijd krijgen grondeigenaren de volledige beschikking over hun percelen grond en kunnen voortaan zelf het jachtrecht verpachten.

Om de enorme kosten van oorlogsvoering te kunnen betalen verlenen hertog Jan I van Brabant en later ook hertog Jan II verscheidene voorrechten aan de norbertijner monniken van de Abdij van Park in Leuven, waaronder het beheer van Heerenbeek in 1303. Heerenbeek bestond toen nog uit woeste grond. De monniken gingen voortvarend aan het werk en ontwikkelden Heerenbeek tot een hedendaags landgoed met allure.

Kaft fotoboek

In januari 2020 heeft Jumbo Oirschot een fotoboek uitgegeven met de titel "Historisch Oirschot". Tussen 22 januari en 17 maart konden klanten van Jumbo setjes historische plaatjes verzamelen en deze in het fotoboek plakken. De verzameling bestond uit 341 plaatjes. Deze actie van Jumbo was een daverend succes met als resultaat dat er plaatjes bijgedrukt moesten worden en dat de actie verlengd werd. Na de actie zouden er ruilmomenten georganiseerd worden. Door de maatregelen rond Covid-19 konden deze niet gerealiseerd worden en bleven veel klanten met een onvolledige verzameling zitten. Op deze pagina kunt u echter de hele verzameling alsnog bewonderen door hier te klikken. Door de omvang van het fotoboek kan het wel even duren voordat dit geopend wordt.

De auteur gaat in op het ontstaan van dit gebied, de natuur en de ontwikkeling daarvan.

Toch liever griep is een artikel met als introductie de Mexicaanse griep in 2009 en de Spaanse griep in 1918 en memoreert de gevolgen en maatregelen van de pest in Oirschot in de 15e tot en met de 17e eeuw.

De auteur neemt u mee naar gemeenteraadsvergaderingen en schets een beeld van de realisatie van het Wilhelminakanaal tussen 1873 en 1923.