Kaft van het boekVoor Best hebben de auteurs vrije impressies gegeven over hoe de herdgangen er rond de jaren '50-'60 van de vorige eeuw 'uitzagen'. Daarbij werd geput uit eigen herinneringen vanaf 1947 aangevuld met interviews met personen uit die herdgangen. Het zijn daarom persoonlijk gekleurde hoofdstukken die niet naar volledigheid streven. Samen met het historisch onderzoek moeten deze interviews aan de lezer van dit boek een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van Best door de tijden heen op uw netvlies projecteren.

Het boek “Toponymie van Best” is verkrijgbaar in de boekhandel. ISBN 978-94-92576-17-0


Terug naar boven