logo OIRSCHOTS HEEM

Oud nieuws bestaat niet! Toch zal het velen verbazen hoeveel onbekende informatie knipsels uit kranten en tijdschriften uit het verleden bevatten en u weer in vroeger tijden doen wanen. Anderen kunnen in deze knipsels een waardevolle aanvulling vinden voor een historisch onderzoek. De verzameling knipsels is slechts een selectie uit de beschikbare bronnen. Mocht u een bijdrage tot deze collectie willen leveren, dan vernemen wij dit graag via ons contactformulier.
De beschikbare artikelen zijn in rubrieken gegroepeerd, waardoor het zoeken naar bepaalde onderwerpen vergemakkelijkt wordt. Door één van de beschikbare rubrieken te selecteren en vervolgens op de knop [Toon rubriek] te klikken krijgt u een overzicht van de artikelen in deze rubriek. Door op de link [Toon knipsel(s)] te klikken krijgt u een overzicht van de bij dat artikel gevonden knipsels.

 Voor het laatst gewijzigd op: 25-07-2021

1,023 record(s) Toon paginanummers
Samenvatting Datering Medium Editie Rubriek Knipsels
Inhuldiging van Maarten Christiaan Sweerts de Landas
Als heer van Oirschot in 1672
01-01-1900 Taxandria Archivalia Toon knipsel(s)
Alles naar Den Bosch toe 01-02-1936 Graafsche Courant pagina 7 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Tweelingencongres te Oirschot 01-02-1955 de Tijd Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oirschot organiseert een groots tweelingencongres
Ook een luchtvaartshow
01-02-1955 Nieuwsblad van het Zuiden Festiviteiten Toon knipsel(s)
De musical Oirschot Allee
1, 8 en 9 februari in het parochiehuis
01-02-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 18 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Een weg over het Banisveld 01-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 15 Archivalia Toon knipsel(s)
P. Sanders, nieuwe burgemeester van Oirschot 01-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 10 Bekende personen Toon knipsel(s)
Actie "Oirschot helpt Wschowa" gaat van start

Op initiatief van burgemeester Sanders heeft de gemeente Oirschot in 1989 een eerste aanzet gegeven tot het sluiten van vriendschapsbanden met het de Poolse gemeente Wschowa.
01-02-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 12 Jumelages Toon knipsel(s)
De toren van Oirschot 01-03-1905 Culemborgsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Zonnige Dag van Sint-Joris
Een potje Wiiën


23 april is de patroonsdag van Sint-Joris. Sinds het jubeljaar 1980 luistert het gelijknamige gilde de feestelijkheden in Huize Sint-Joris op deze dag op.
01-04-2011 de Uitstraling jrg. 11, week 19 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Cafés Oirschot langer open

Horecagelegenheden in Oirschot mogen bij wijze van proef een jaar lang, een uur langer open op vrijdag- en zaterdagavond. Dat laatste uurtje tussen 2 en 3 uur 's nachts wordt dan een uitloopuur: niemand meer erin, om een verspreid vertrek te bewerkstelligen.
01-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Veel herten op Oirschtse heide 01-05-1895 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Herdenking der gevallenen te Oirschot op 4 mei a.s.

Programma dodenherdenking, waaronder bezoek monumentje op de hoek Noyenstraat-Gasthuisstraat.
01-05-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 28 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Eén tegen allen vanuit Hoorn wordt sluitstuk met verrassingen...! 01-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 30 Sport en spel Toon knipsel(s)
De schoonheid van de oude Sint-Pieterskerk 01-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
Viering Koninginnedag 1980 01-05-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 23 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Het Legaat van wijlen Mr. Pieter van Kollenburg opgenomen in het Oirschots museum 01-05-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 23 Bekende personen Toon knipsel(s)
Artsopleiding van een jaar in 1592, kursusgeld f 200,-- 01-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 32 Archivalia Toon knipsel(s)
Uit het Rijke Roomsche Leven
Oirschot als bedevaartplaats


De veel bezochte grot der Moeder van smarten.
01-07-1925 Katholieke Illustratie jrg. 59, nummer 40, blz. 515 Religie Toon knipsel(s)
Restauratie raadhuis 01-07-1938 Deventer Dagblad pagina 9 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Ondergedoken om aan emigratie te ontkomen? 01-07-1953 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Overig Toon knipsel(s)
U bent van harte welkom in Oirschot
Dorp in stijl
01-07-1966 Algemeen Dagblad Monument in het groen Toon knipsel(s)
Einde van de Enck is "dramatisch"

Verenigingen en gezelschappen moeten op zoek naar een nieuw onderkomen als sociaalcultureel centrum in Oirschot gaat sluiten.
01-07-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Een geval van cholera 01-09-1894 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Oirschot zorgt voor de toekomst
Nieuwe school in Straten


Modern gebouw in landelijke omgeving.
01-09-1956 Nieuwsblad van het Zuiden Onderwijs Toon knipsel(s)
Huisslachtingen 01-10-1932 de Echo pagina 2 Politiek Toon knipsel(s)
De grote zeepkistenrace te Oirschot is voorbij
Tilburg nam revanche
01-10-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 50 Sport en spel Toon knipsel(s)
Het zit echt niet goed in Oirschot

Opnieuw beladen debat in Oirschot over fouten rond bouw van brug over Wilhelminakanaal. Werkgroep gaat manieren van samenwerken tussen college van B en W en raad doorlichten.
01-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 en 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Notel, Straten, en omgeving feestelijk "ontsloten" 01-11-1958 Streekbelangen jrg. 11, nummer 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
8 november: Klaproosdag 1969

1970: Veelvuldig jubeljaar: 25 jaar bevrijd; 25-jarig bestaan Nederlands Oorlogsgraven Comité; 45.000e oorlogsnabestaande te gast in Nederland.
01-11-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 5 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Je wordt er echt draaierig van...
Verkeersregels met betrekking tot het verkeers-plein-nieuwe-stijl Kempenweg, Bestseweg, Rijkesluiisstraat
01-11-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 51 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Alleenverkoop de echte Amerikaansche salonorgels 01-12-1899 Middelburgsche Courant Handel en industrie Toon knipsel(s)
Wild 02-01-1923 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Deken de Vries legde "eerste steen" van Oirschots Lagere Technische School 02-01-1960 Streekbelangen jrg. 12, nummer 12 Onderwijs Toon knipsel(s)
Inwijding orgel 02-02-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 16 Religie Toon knipsel(s)
Voor onze Paters Montfortanen
Hulp-actie voor de bouw van een nieuwe vleugel
02-02-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 16 Onderwijs Toon knipsel(s)
Actie voor de nieuwe vleugel van "Bijsterveldt" volkomen geslaagd 02-03-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 20 Onderwijs Toon knipsel(s)
Rapport over werkgelegenheid en maatschappelijke verhoudingen in Oirschot 02-03-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 20 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Feestelijke intocht nieuwe burgemeester

Ondanks het gure en koude weer op zaterdag 24 februari heeft Oirschot niets nagelaten om burgemeester Cappetti en echtgenote een hartverwarmende ontvangst te bereiden.
02-03-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 22 Bekende personen Toon knipsel(s)
Reformatorisch Oirschottenaar in 1834 te Delft herdacht 02-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
Raad akkoord met bouw middelbare meisjesschool 02-05-1874 Deventer Dagblad pagina 2 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot in feestelijke stemming vanwege de herbouwde toren
Donderdag 7 mei officiële opening van de torenfeesten
02-05-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 30 Religie Toon knipsel(s)
Zondagen zonder suikerspek

De bezoekers van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik moeten het op de zondagen van deze maand doen zonder de snoepkraam van John van Assouw.
02-05-2020 Eindhovens Dagblad Religie Toon knipsel(s)
Organisator van Tweelingencongres aangehouden 02-06-1959 Algemeen Handelsblad Festiviteiten Toon knipsel(s)
Tweelingencongres: animator L. na anderhalf jaar aangehouden 02-06-1959 Het Vrije Volk Festiviteiten Toon knipsel(s)
Passagebiljet voor een Oirschotse lakenkoopman of waarom de lakenhal (Vrijthof 10) lakenhal heette

Vergunning aan koopman Jasper van Courssel om laken in de Meierij te verkopen.
02-06-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 36 Archivalia Toon knipsel(s)
Gherart Jacopszoon bezoekt zeven kerken in Trier in 1495 02-06-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 31 Archivalia Toon knipsel(s)
Veel festiviteiten rond het eeuwfeest St.-Odulphusschool

Na twee jaar van voorbereiding en sparen kan het eeuwfeest gevierd worden. Pastoor Mertens uit Parijs opent de feestelijkheden met zang door de kinderen.
02-06-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 28 Onderwijs Toon knipsel(s)
Steun provincie voor aquaduct Oirschot 02-06-2021 Oirschots Weekjournaal pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Hagelschade 02-07-1886 Enkhuizer Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Plechtige inzegening lokalen O.L. Vrouw van Fatimaschool te Oirschot 02-07-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 37 Onderwijs Toon knipsel(s)
Weer rust in Oirschot 02-07-1959 Nieuwsblad van het Zuiden pagina Voorzieningen Toon knipsel(s)
Nieuw bejaardentehuis in Oirschot per 1 juli volledig bezet 02-07-1966 Streekbelangen jrg. 18, nummer 39 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Brabantse commissaris op werkbezoek in Oirschot 02-07-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 32 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Gemeentehuis officieel geopend
Commissaris reikt eerste paspoort uit in Oirschot


Met overhandigen aan Kirsten van Hooff van haar eerste paspoort en dat van haar ouders waaruit ze als kind nu is weggestreept, heeft de commissaris van de koningin J.D. van der Harten donderdagmiddag 25 juni 1981 het nieuwe gemeentehuis van Oirschot officieel geopend.
02-07-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 32 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Gildemanifestatie Oirschot 10 en 12 juli 1992, Sint Joris 450 jaar
450 jaar Gilde, cultuur en volkskunde
02-07-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 34 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Al tweede gebied voor zonweides

In Oirschot kunnen ook al plannen worden ingediend voor parken met zonnepanelen in de buurt van Proosbroekweg en Groenewoud.
02-07-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Brand door kat 02-08-1922 de Dordrechtsche Courant pagina 7 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Ontgroening in Oirschot 02-09-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 48 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot en omstreken
Mariahulde te Oirschot op zondag 3 october
02-10-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 50 Religie Toon knipsel(s)
Congregatie verwelkomt huisartsen
Herontwikkeling klooster Nazareth
02-10-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 3 Religie Toon knipsel(s)
SZO vraagt steun aan de gemeenschap
Zonnepanelen in Oirschot
02-10-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 27 Politiek Toon knipsel(s)
Zegening Hubertusjacht 02-11-1936 de Dordrechtsche Courant pagina 14 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Lijk van vermist meisje gevonden 02-12-1936 de Nieuwe Koerier pagina 6 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Sociale overheidszorg in 1620

Steun aan gezin, dat door brand getroffen was.
02-12-1972 Streekbelangen jrg. 25, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Het ware gezicht van de heilige non 02-12-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 49 Religie Toon knipsel(s)
De inwijding van Oirschots kerk 03-01-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 11 Religie Toon knipsel(s)
Burgemeester P.A.M. Sanders opent Oirschots Jubeljaar tijdens Kerstdiensten in de St. Pieter 03-01-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 6 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Glazen in 29 huizen ingegooid 03-02-1877 Nieuwsblad van Roermond pagina 1 Delicten Toon knipsel(s)
Oirschot heeft een nieuwe burgemeester

Vrijdag 26 januari ging als een lopend vuur de mare door het dorp: "Wij hebben een nieuwe burgemeester!".
03-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 18 Bekende personen Toon knipsel(s)
"Het Rijckers Sluijsken"

Oorsprong van de straatnaam Rijkesluisstraat.
03-02-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
Jubilerende Karmo viert 25-jarig bestaan
Met grandioze opening nieuw bedrijfspand


Zaterdag 22 januari j.l. was het dan zover. Na een periode van ingespannen werken, kon trotse directeur Henk Meeuwis aan burgemeester Sanders, van Meubelstad Oirschot, vragen zijn riant bedrijfspand gelegen in het nieuwe industrieterrein "De Stad" te openen.
03-02-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 11 Handel en industrie Toon knipsel(s)
"De maat is nu echt vol!"
Brandstichting in de Enck
03-02-2016 De MooiOirschot KRANT jrg. 2, week 5 Delicten Toon knipsel(s)
Het oudste gilde van Oirschot bestaat in ocktober a.s. 525 jaar!

In oktober is het 525 jaar geleden dat het gilde De Broederschap van Onser Lieve Vrouwe officieel werd opgericht. Sinds 1463 is het gilde ononderbroken actief geweest in de Oirschotse gemeenschap.
03-03-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 16 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Punt achter "Eén tegen allen" 03-04-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 26 Sport en spel Toon knipsel(s)
De watermolen te Spoordonk 03-04-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
Wet op de kansspelen 03-04-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 22 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Meimaand, de maand van Onze Hemelse Moeder

"Geen schoner woord op 't wereldrond, Geen liever naam in 's mensenmond, Dan de zachte naam van moeder."
03-05-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 29 Religie Toon knipsel(s)
Kasteleinse Mieke Vingerhoeds: tachtig jaar ! 03-05-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 23 Bekende personen Toon knipsel(s)
Open huis Latijnse School 03-05-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 24 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Kinderen spelen met vuurwapen 03-06-1848 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Hevig onweder met wind en hagelslag 03-06-1886 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Middenstands Midzomerfeesten
11 juni 1967 MiMi 10 Oirschot


Jongeren te gast in Oirschot
03-06-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 35 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Onze Lieve Vrouw van den Heiligen Eik te Oirschot 03-06-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 35 Religie Toon knipsel(s)
De openbare informatieavond over het komplan 03-06-1972 Streekbelangen jrg. 24, nummer 36 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
De landbouw in Canada
"Waar zullen wij henen gaan. Wij boeren groot en klein?"


Voor veel boeren is het na de oorlog een levensvraag, omdat het stichten van een eigen bedrijf in de provincie niet meer mogelijk is.
03-07-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 37 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
1 juli overdracht zwembad
3 juli opening bosbad "de Kemmer"


Twee voor Oirschot zeer balangrijke, wel haast historische data.
03-07-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 39 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sancta Barbara
Nieuw leven in gilde ingeblazen
03-07-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 35 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Midden onder u

De Karmel wordt gekenmerkt door het leven van gebed, een leven van vereniging met God. Naast deze levenshouding zijn ook veel uren door de dag aan gebedsoefeningen gewijd. Aan de Liturgie wordt de nodige zorg besteed, maar blijft gekenmerkt door soberheid en eenvoud.
03-07-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 32 Religie Toon knipsel(s)
Lot van De Enck Oirschot bezegeld

Het lot van De Enck in Oirschot is definitief bezegeld. De Oirschotse gemeenteraad besloot geen extra geld meer uit te trekken om het cultureel centrum in de benen te houden. Daardoor is een faillissement onafwendbaar; ook de 'zachte landing' die het gemeentebestuur voor ogen had, komt er niet.
03-07-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sport en spel ter gelegenheid verjaardag Prins Alexander 03-08-1833 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Het vergiftigingsgeval te Oirschot 03-08-1909 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Karmel Oirschot nadert einde
Sluiting klooster


Het klooster aan de Nieuwstraat in Oirschot gaat medio 2021 dicht, hebben de karmel van de Heilige Jozef en Amaliazorg met elkaar besloten.
03-08-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108 Religie Toon knipsel(s)
Model voor een te bouwen zeepkist 03-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 46 Sport en spel Toon knipsel(s)
Harde weg honderdnegen Spoordonkse boerderijen
Uitbundige folklore en humor bij openingsfeest. Regen was geen spelbreker
03-10-1960 Nieuwe Tilburgsche Courant Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sint Oirschot op witte doek
Vertoning bioscoopfilm


De Oirschotse Sint Nicolaas-Stichting is niet voor één gat te vangen. Ook in Coronatijd komen ze tot een aansprekende oplossing.
03-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Heemkundige Kring Oirschot heropgericht 03-11-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 3 Overig Toon knipsel(s)
Hoe Oirschot de Bevrijdingsdag herdacht 03-11-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Opening gymnastieklokaal

Op woensdagavond 24 oktober j.l. had de opening plaats van het gymnastieklokaal in de St. Odulphusschool in de Lindenlaan.
03-11-1956 Streekbelangen jrg. 9, nummer 3 Onderwijs Toon knipsel(s)
"Jan Kruijsen in Oirschot"
Dit is de titel van een expositie met werken van de Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen
03-11-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 51 Bekende personen Toon knipsel(s)
Verslag terechtstelling 03-12-1839 Noord-Brabander Delicten Toon knipsel(s)
De toren uit Oirschot
Deputatie gemeentebestuur in gesprek met parochiebestuur
04-01-1905 de Dordrechtsche Courant pagina 4 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Liefde in de tachtigjarige oorlog en hoe 't verder ging 04-01-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 11 Archivalia Toon knipsel(s)
Delegatie gilde St. Joris in Amsterdam in 1933 04-01-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 6 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschot verliest haar sympathieke burgemeester 04-01-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 8 Bekende personen Toon knipsel(s)
Afwikkeling oorlogsschade 04-02-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 16 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Ontploffing dynamietfabriek Lommel in Oirschot hoorbaar 04-03-1887 Zaanlandsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Voorlichtingsbijeenkomst aanleg tramweg naar Boxtel of Best 04-03-1896 Graafsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Klok uit 1750 ongedeerd neergelaten 04-03-1905 de Echo pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Nieuw hoogaltaar in St.-Pieterskerk 04-04-1892 's Hertogenbossche Courant Religie Toon knipsel(s)
Een hand afgesneden 04-04-1932 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Plechtige ingebruikneming van Oirschots St. Pieterskerk 04-04-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 24 Religie Toon knipsel(s)
Gildefeest voor de jeugd

Zondag a.s., 5 mei, zal op het terrein van Jeugdhuis "St. Odulphushoeve" ten bate van de gidsen en verkenners een groot gildefeest worden gehouden. Meer dan 18 gilden zullen op die dag naar Oirschot trekken.
04-05-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vallende kerkklok verbrijzeld arm van jonge timmerman in 1592
Kanunnik Laureijs ziet de duivel in de kerktoren, 1993
04-05-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 28 Archivalia Toon knipsel(s)
Waarom Oirschotse belangen? 04-05-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 25 Politiek Toon knipsel(s)
Oirschots gilde geeft de Oirschotse toren weg 04-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 25 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gildefeesten 04-07-1923 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Er komt een nieuwe school bij in Oirschots kom

Langs de pas aangelegde weg naast en achter het oude pand van fa. van den Wittenboer, komt 'n nieuwe school die de naam "St. Paulusschool" zal krijgen.
04-07-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 39 Onderwijs Toon knipsel(s)
Gemeenschapshuis Oirschot 04-07-1970 Streekbelangen jrg. 22, nummer 40 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Koninklijke troepenschouw 04-08-1832 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Jonge vrouw vermoord
Een 20-jarig meisje nabij haar woning te Oirschot dood aangetroffen
04-08-1941 de Dordrechtsche Courant pagina 1 Delicten Toon knipsel(s)
Militaire paardendieven in 1676 04-08-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 45 Archivalia Toon knipsel(s)
Muziekfeesten Spoordonk op 11, 12, 13, 14 aug. 04-08-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 38 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oranje en Oirschot

Een uitvoerige beschrijving van de relatie van de Oranjes met Oirschot.
04-09-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 46 Koningshuis Toon knipsel(s)
100 jaar van Leuven-van Hout en wàt voor hout! 04-09-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 42 Handel en industrie Toon knipsel(s)
75 jaar bevrijding gemeente Oirschot 04-09-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 13 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Kwalijke praktijken van Oirschotse schepenen 04-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 48 Archivalia Toon knipsel(s)
Groot aantal activiteiten in Oirschots Jubeljaar 1980
Bisschopsmis en Landjuweel als hoogtepunten
04-10-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 45 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Stijlvol afscheid van burgemeester Steger

Zaterdag 28 oktober '67 stond Oirschot in het teken van het afscheid van de heer E.A.M.A. Steger als burgemeester.
04-11-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 5 Bekende personen Toon knipsel(s)
Coöp Stoomzuivelfabriek "St. Odulphus"

Met het slechten van de schoorsteen werd weer een stuk historie uit het leven van alledag in Oirschot afgesloten.
04-11-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 50 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Oirschot krijgt een Bijna Thuis Huis 04-11-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 45 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Bezoekt de avondvierdaagse op hometrainers
Officiële opening door René en Willie van de Kerkhof
04-12-1976 Streekbelangen jrg. 29, nummer 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Nu al reuring rond actieplan

Een aantal bewoners- en belangengroeperingen vindt dat het allemaal te snel gaat met het actieplan woningbouw van de gemeente Oirschot.
04-12-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109. pagina 8 en 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De Oirschotse herdgangen 05-01-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 8 Archivalia Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde Straaten

Stilzitten bij het gilde van St. Joris Straaten is een onbekend woord, want bij bijna alle gelegenheden in Oirschot of omgeving, ja zelfs ver daarbuiten, staat het in het daglicht.
05-01-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kerkelijke berigten
14e zouaaf naar Rome
05-02-1870 Graafsche Courant pagina 2 Religie Toon knipsel(s)
Het Tweelingencongres in Oirschot wordt vooral een Brabants feest
Het wordt 21 en 22 mei in grote tent gehouden
05-02-1955 Nieuwsblad van het Zuiden Festiviteiten Toon knipsel(s)
Kruidenverkoper in Amsterdam gearresteerd 05-04-1882 Nieuwe Brielsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Officiële opening van "de Halm" 05-04-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 20 Onderwijs Toon knipsel(s)
Gilde Sancta Barbara neemt Hellebaard in gebruik 05-04-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 21 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Mijnheer de redacteur! 05-05-1896 's Hertogenbossche Courant Delicten Toon knipsel(s)
In soepketel gevallen 05-05-1940 de Dordrechtsche Courant pagina 4 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Opening kleuterschool Hummeldonk en uitbreiding Paulusschool 05-05-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 27 Onderwijs Toon knipsel(s)
Nieuwe huisvesting wordt officieel geopend!
Scouting Oirschot had wind in de zeilen!


Aandacht aan de opening en ingebruikname van het nieuwe onderkomen van de Scouting. De beschikbaarstelling van een subsidie door de gemeenteraad was het begin van het einde van 45 jaar, waarin de Oirschotse gidsen en verkenners van het ene bouwvallige onderkomen naar de andere werden verbannen.
05-05-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 24 Sport en spel Toon knipsel(s)
Oirschot gebruikt uw gezond verstand!!!???
Herbestemming voormalige kweekschool en HAVO-top


Naar aanleiding van het stuk: Oirschot wil gedeelte kopen van "Nazareth" (in het Eindhovens Dagblad van 20 april 1988) is het wellicht zinnig om in ons plaatselijk weekblad daarop te reageren.
05-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 25 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Na 370 jaar weer Keizer bij Sint Joris 05-06-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 29 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Excursie Paulusschool naar St. Ambrosius 05-07-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 33 Onderwijs Toon knipsel(s)
De misdaad opgehelderd 05-08-1941 de Nieuwe Koerier pagina 3 Delicten Toon knipsel(s)
Het gilden-landjuweel te Oirschot 05-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Libanese studenten bezoeken het landjuweel 05-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Brakel

De organisatoren van WEBO 10 kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Voorzitter G. van Willigen zegt dan ook goede hoop te hebben redelijk uit de kosten te komen. De tentoonstelling voor handel en bedrijf in Brakel heeft tienduizend bezoeker getrokken.
05-09-1985 de Toren pagina 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Zilversmid te Oirschot leeft van de armenkas 1653 05-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 50 Archivalia Toon knipsel(s)
Bisschoppelijk bezoek aan Oirschots museum 05-10-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 45 Overig Toon knipsel(s)
Oirschot vierde voor de zesde maal het feest der bevrijding 05-11-1950 Streekbelangen jrg. 3, nummer 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Vele genodigden bij de officiële ingebruikname van "Huize St. Joris"

Na een Eucharistieviering voor de bewoners van Huize St. Joris, zaterdag 29 okt., kwamen zij en de genodigden bijeen in de eetzaal om de inzegening en ingebruikname te vieren.
05-11-1966 Streekbelangen jrg. 19, nummer 5 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant
Dr. P.C. de Brouwer eerelid van het bestuur


Aankondiging gildefeest bij Sint Joris in Oirschot.
05-12-1938 de Nieuwe Koerier pagina 3 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Lijk van Franschen officier beroofd 05-12-1940 de Dordrechtsche Courant pagina 8 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Voor onze huismoeders

De bodem van Sint z'n beurs is zichtbaar en op veel plaatsen ontbreekt nog het snoeperijtje. Zelf borstplaat maken is niet alleen voordeliger, maar ook nog spannend.
05-12-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 7 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Hoe staat het met de Oirschotse klokken?

Vraag is of de gelovigen met Kerstmis met klokgelui weer ter kerke kunnen worden geroepen.
05-12-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 7 Religie Toon knipsel(s)
Nieuwe kerkramen in de kerk te Spoordonk 05-12-1953 Streekbelangen jrg. 6, nummer 7 Religie Toon knipsel(s)
In Oirschot wachten 60 medailles al 10 jaar op uitreiking
Onderscheidingen voor militairen


In een kast in het gemeentehuis in Oirschot (N.B.) liggen nog steeds 60 eretekenen voor orde en vrede in de doos verpakt te wachten op het ogenblik waarop ze zullen worden uitgereikt aan de Oirschotse mannen, die dit ereteken tijdens hun militaire diensttijd in Indonesië hebben verdiend. De doos met medailles ligt er nu al tien jaar.
06-01-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
In landelijk Oirschot: grootste stoelenfabriek
Gebogen houten Wener stoel ruim twintig jaar oud
06-02-1954 Utrechts Nieuwsblad pagina 4 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Verharding 11,2 km landwegen 06-02-1960 Streekbelangen jrg. 12, nummer 17 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Aantal inwoners gedurende 1985 in Oirschot gestegen 06-02-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 12 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Rijst
Het strooien van rijst in het kerkportaal wordt, vanwege de opruimwerkzaamheden, afgeraden.
06-02-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 13 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Rond de T.V.-quiz "Een tegen allen"
Oirschot neemt het op tegen vrouw uit Hoorn


Volgende week woensdag, 10 maart, zal in de T.V.-quiz "Een tegen allen" Oirschot het moeten opnemen tegen een vragenstelster, in plaats van een vragensteller, en wel uit Hoorn.
06-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 22 Voorzieningen Toon knipsel(s)
In facie mortis (in het aanschijn van de dood) - 1631 06-03-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 18 Archivalia Toon knipsel(s)
E.A.M.A. Steger benoemd tot burgemeester 06-04-1938 Utrechts Nieuwsblad pagina 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Nieuw deel van rijksweg Tilburg-Eindhoven wordt aanbesteed
Deel Oirschot-Beatrixkanaal midden 1958 gereed
06-04-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 25 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Handwerk bij Karmo B.V. 06-04-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 21 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Oirschot, let op uw saeck!
Oirschot adieu? De laatste Streekbelangen.
06-04-1995 Streekbelangen jrg. 46, nummer 21 Overig Toon knipsel(s)
Goedkeuring aanleg tracé Boxtel-Baarle Nassau spoedig verwacht 06-05-1882 Graafsche Courant pagina 3 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Nieuws in het kort
Het kinderfeest op de bevrijdingsdag
06-05-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 29 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Oirschot heeft wéér wat
Feestelijke aanbieding en ingebruikname


Vanaf zaterdag 6 mei a.s. zal de toren van de Oirschotse St. Pieter niet alleen overdag, maar ook 's avonds reeds van heinde en verre te zien zijn als de stoere wachter van de poort der Kempen.
06-05-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 31 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Schieten op de molenwiek 06-05-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 24 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Zwart kereltje staat terecht 06-06-1873 de Dordrechtsche Courant pagina 1 Delicten Toon knipsel(s)
Kerk en klooster te Oirschot 06-06-1875 de Kindervriend Religie Toon knipsel(s)
De oude Oirschotse jaarmarkten 16e eeuw 06-07-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 37 Archivalia Toon knipsel(s)
Nogmaals: het Oirschots marktplein vóór de grote brand 06-07-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Een stierengevecht 06-08-1932 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Sport en spel Toon knipsel(s)
Kinderen speelden langs het water
5-jarig jongetje verdronken
06-08-1934 Tielsche Courant pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
De zeepkistenrace 06-08-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 42 Sport en spel Toon knipsel(s)
Uit vergeelde bladen
Geschiedenis boterkerkje
06-08-1966 Streekbelangen jrg. 18, nummer 44 Religie Toon knipsel(s)
Zwijn in Oirschot gesignaleerd 06-09-1872 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Veel festiviteiten in het jubeljaar 1980
Verenigingen enthousiast voor "Oirschot 1500"
06-09-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 41 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Tentoonstelling te Oirschot 06-10-1932 Ons Paard Festiviteiten Toon knipsel(s)
De plechtige inzegening van 2 scholen te Oirschot

"Wij bidden U, o Heer, bezoek deze woning en drijf verre van haar alle listen en plagen van de vijand; laar Uw heilige Engelen er in verblijven, om hen, die hier wonen, leermeesters en leerlingen, te bewaren en laat Uw zegen immer op hen rusten".
06-10-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 51 Onderwijs Toon knipsel(s)
De gebonden organist in de St. Pieterskerk van 150 jaar geleden

Verklaring in 1815 van Peter Vlemminx om voor f 45,-- het orgel te spelen. In 1825 een verklaring om stipt op tijd te komen en buiten de kerk geen orgel te spelen.
06-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51c Archivalia Toon knipsel(s)
Het vertrek van de jachtstoet 06-11-1936 Tielsche Courant pagina 8 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Groote Hubertusjacht te Oirschot 06-11-1937 de Nieuwe Koerier pagina 1 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Wijziging in straatnamen en huisnummers 06-12-1952 Streekbelangen jrg. 5, nummer 8 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Na 10 jaar: officiële opening nieuwe gebouwen der L.T.S. 06-12-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 10 Onderwijs Toon knipsel(s)
Programma Oirschots Jubeljaar 06-12-1979 Streekbelangen jrg. 32, nummer 2 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Scholen in moeilijkheden door terugloop leerlingen 06-12-1984 Streekbelangen jrg. 37, nummer 3 Onderwijs Toon knipsel(s)
Brand in stoom graanmolen 07-01-1924 Utrechts Nieuwsblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Ernstig ongeluk met een electrische waschmachine 07-04-1939 Tielsche Courant pagina 5 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
In Oirschot slaat de klok: TWEELINGEN
Er komen er vierhonderd uit dertien verschillende landen


Op het zonnige terras van "De Zwaan", tegenover Oirschot's verrukkelijk-mooie marktplein, waar de zon ieder ogenblik de kaarsen in de kastanjebomen kon ontsteken, hebben we van initiatiefnemer Johan Louwers, geflankeerd door een groot gedeelte van de Gemeenteraad, de laatste nieuwtjes van het Europese Tweelingen-Congres gehoord.
07-05-1955 Utrechts Nieuwsblad pagina 9 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Officiële opening kleuterschool "Straten" 07-05-1966 Streekbelangen jrg.18, nummer 31 Onderwijs Toon knipsel(s)
Origineel uit de Oirschotse Meubelmakerijen
Oirschots meubel herkenbaar aan het brandmerk
07-05-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 24 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Kringgildedag Oirschot wordt groot feest 07-05-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 26 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Gevaarlijke kwajongensstreek in het jaar 1662 07-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 33 Archivalia Toon knipsel(s)
Herinnering aan het Parochiehuis 07-06-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 28 Monument in het groen Toon knipsel(s)
I.V.N. Oirschot
Een kort verslag over de vordering rondom het natuurleerpad achter de molen
07-06-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 29 Onderwijs Toon knipsel(s)
De Guld teert 07-06-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Lijn Sint-Oedenrode naar Oirschot aangevraagd 07-07-1897 Graafsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Bond van Bejaarden en Gepensioneerden te Oirschot, opgericht 07-07-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 38 Overig Toon knipsel(s)
De minister bracht Tilburg dichter bij Oirschot 07-07-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 38 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Zijn eigen kind overreden 07-08-1935 de Rijnbode pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Klokken van Sint Pieter

De gebroeders Smits in Reek bij Grave hebben zich in de vorige eeuw een grote beroemdheid verworden door hun bewonderenswaardige deskundigheid in het bouwen van kerkorgels, verkregen door zelfstudie en zelfontwikkeling.
07-08-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 40 Religie Toon knipsel(s)
De Willem Ruis Show in Oirschot op zaterdag 23 augustus 1980, aanvang half 8

Zoals reeds eerder in deze krant gemeld, organiseren de vier Oirschotse gilden, in het kader van het Oirschotse Jubeljaar, de grote Willem Ruis Show. De show wordt georganiseerd in een 1500 vierkante meter grote feesttent aan de Korenaar, nabij de openbare school en is tevens geplaatst om er het Landjuweel in te vieren, dat daags daarna wordt gehouden.
07-08-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 37 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Meubelfabriek en woonhuis van Corn. Teurlincx door brand verwoest 07-09-1911 Nieuwe Tilburgsche Courant Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Voerman dood op kar 07-10-1853 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Het auto-gevaar 07-10-1924 de Dordrechtsche Courant pagina 7 Rechtspraak Toon knipsel(s)
Afscheid burgemeester 07-10-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 1 Bekende personen Toon knipsel(s)
Brabantskampioenschap bekroning op succesvol jaar 07-10-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 48 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Eerst, nu en ooit...
Molenaar Verbruggen
07-10-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 41 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Schatten van Oirschot
De enig-bekende Mesoesa uit Oirschot
07-10-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 41 Religie Toon knipsel(s)
De stalling en verzorging van ons vee

Het vee komt terug uit de weide en komt weer op stal. Nagegaan moet worden of de stallen nog aan de eisen voldoen.
07-11-1948 Ons Blad jrg. 1, nummer 3 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Goed nieuws van de gevangen Oirschotse missionaris, pater Versteden 07-11-1953 Streekbelangen jrg. 6, nummer 3 Religie Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde 450 jaar
Oirschot viert feest
07-11-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 52 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Nieuw perspectief voor Enck: "Ik heb passie voor dit theater

Frank van Laarhoven, ondernemer uit Oirschot, wil de Enck kopen en er voor zorgen dat het theater weer gebruikt kan worden door lokale verenigingen.
07-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Schenking bul Paus Clemens VII 08-01-1888 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Religie Toon knipsel(s)
Het Boterkerkje is klaar voor een nieuwe toekomst

Het oudste monument van Oirschot gaat na ruim 850 jaar een nieuwe fase in. Op 1 januari 2020 draagt de Protestantse Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen (PKN-BOB) het beheer en onderhoud van het oude kerkje over aan een nieuwe stichting.
08-01-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 8 Religie Toon knipsel(s)
Country Weekend stopt na 33 jaar 08-01-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 8 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Slager door varken gebeten 08-02-1880 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Afscheid

Een gedicht over het kappen van de lindjes op de markt.
08-02-1958 Streekbelangen jrg. 10, nummer 17 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Musical "Oirschot Allee" sloeg geweldig in! 08-02-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 19 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Opening Paulusschool 08-02-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 19 Onderwijs Toon knipsel(s)
Avondwielerzesdaagse "Gilde Sint Joris" Oirschot daverend succes! 08-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 16 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Heropening "Nuyens bakkerij" 08-03-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 21 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Brief van onze Korea-strijder
Korea, 1-2-52
08-03-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 21 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Een tegen allen 08-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 22a Sport en spel Toon knipsel(s)
Aanbestedingen
Vervanging steenslag Bestseweg
08-04-1925 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Toon Kortooms in bibliotheek Oirschot op donderdag 15 april 08-04-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 20 Bekende personen Toon knipsel(s)
Wonen in Oirschot
Groot Bijstervelt opent deuren
08-04-2020 Oirschots Weekjournaal Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sancta Barbara-gilde schenkt legpuzzels 08-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Eindelijk helderheid voor sportclubs

Er zit schot in de zaak bij de nieuwe huurtarieven én onderhoudsafspraken voor buitensportlocaties van de sportclubs in Oirschot. Er moeten nog wel wat puntjes op de i.
08-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Sport en spel Toon knipsel(s)
De Oirschotse koorbanken 08-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 27 Archivalia Toon knipsel(s)
Brug vernoemd naar soldaten

De fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot, die later deze maand in gebruik wordt genomen, krijgt de naam Stönner-Meijwaardbrug.
08-05-2020 Eindhovens Dagblad Pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschot meubelhistorie
Van de Ven: "Alle hout is me lief"


Meubelmaker Jack van de Ven (82) verhuisde onlangs. Bij "Meubelmakerij Schoonoord" laat hij Oirschotse meubelhistorie achter.
08-05-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Let op uw woorden (1592)

Negatieve uitlatingen over de schepenen worden onmiddellijk bestraft.
08-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 33 Archivalia Toon knipsel(s)
Piet Bogmans vestigt een uniek werdduurrecord met kruisboogschieten op wip

Onder voortreffelijke weersomstandigheden (29 graden in de zon) heeft de keizer van het Gilde Sancta Barbara, Piet Bogmans (42 jaar), onder zeer grote belangstelling, afgelopen zondag 4 juni het wereldduurrecord kruisboogschieten op de wip gevestigd.
08-06-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Een plotselinge genezing
Vrouw krijgt na jaren spraak terug
08-07-1908 Graafsche Courant pagina 3 Overig Toon knipsel(s)
Crash De Enck dreunt na

Het faillissement van het Oirschotse cultureel centrum De Enck is inmiddels aangevraagd. Bestuur en verenigingen likken hun wonden.
08-07-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sedert 1903...
Paters Montfortanen een halve eeuw in Oirschot
08-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 42 Religie Toon knipsel(s)
Vendelen en koningschieten tijdens WEBO 10 08-08-1985 de Toren pagina 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Openbare school afgekeurd 08-09-1877 Boxmeers weekblad pagina 1 Onderwijs Toon knipsel(s)
Woningnood 08-09-1920 Tielsche Courant pagina 3 Overig Toon knipsel(s)
De nieuwe school in Straten 08-09-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 47 Onderwijs Toon knipsel(s)
Plechtige inzegening der nieuwe kapel te Oirschot, door Z.D.H. Mgr. C. van de ven
't is de 8ste September: 't is feest bij de Paters
08-10-1910 Katholieke Illustratie Religie Toon knipsel(s)
Vier eeuwen oude gilden slaan handen ineen
Landjuweel hoogtepunt in het Oirschotse jubeljaar
08-11-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 50 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Goten en afvoerbuizen bij dieven in trek 08-12-1906 Zaltbommelsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Mazelen eist 6 kinderen uit 1 gezin 08-12-1907 Tielsche Courant pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Oud-strijders vergramd op burgemeester van Oirschot 09-01-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 4 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Oude vrouw verbrandt door petroleumlamp 09-02-1878 Maas- en Roerbode pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Voor onze Paters Montfortanen
Hulp-actie voor de bouw van een nieuwe vleugel
09-02-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 17 Onderwijs Toon knipsel(s)
Verkoop faillissement Firma Meeuwis & Co 09-03-1935 Nieuwe Tilburgsche Courant Handel en industrie Toon knipsel(s)
Winkelsteunpunt de Notel 09-03-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 17 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Bier is voor matige drinkers

Matthieu en Gerard de Kroon vertellen over de overname van de bierbrouwerij, limonadefabriek en bottelarij van hun ouders, hun bedrijfsbenadering en klantgerichtheid.
09-03-1994 Eindhovens Dagblad Handel en industrie Toon knipsel(s)
Een der schoonste, hoogste en merkwaardigste monumenten wordt gerestaureerd 09-04-1870 Graafsche Courant pagina 3 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot, dorp der tweelingen

Wie had, buiten Limburg, gehoord van Grevenbicht voordat een-man-met-initiatief een Vrijgezellen-Congres organiseerde, waarvoor zelfs het buitenland de grootste interesse had. En zou de naam van Oirschot, dat kleine, stille dorpje aan een streepje kanaal ooit zovele malen de laatste tijd in de krant verschenen zijn, als een andere man-met-initiatief niet op het idee van een Europees Tweelingen-congres gekomen was?
09-04-1955 Utrechts Nieuwsblad pagina 11 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Gemeente claimt stuk grond
Oirschot wil nieuwbouw bij kanaal


Het gebied grofweg tussen het kanaal en de Eindhovensedijk, ter hoogte van Camperplaats Oirschot en aspergeboerderij van Gerven, is "geclaimd" door de gemeente Oirschot om op termijn woningen te gaan bouwen.
09-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Meubelfabriek tot grond toe afgebrand 09-05-1900 de Echo pagina 2 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Betrouwbaarheidsrit
Prijzen in beslag genomen
09-05-1923 Tielsche Courant pagina 2 Sport en spel Toon knipsel(s)
De "heilige non" van Oirschot 09-05-1931 Nieuwe Tilburgsche Courant Religie Toon knipsel(s)
Uit de keuren van Oirschot voor het jaar 1489 09-06-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 32 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot moet fors bezuinigen

Oirschot moet fors bezuinigen om het huishoudboekje voor de komende jaren op orde te houden. Zo stelt het college van B en W voor om de bijdrage aan de bibliotheek verder terug te brengen, de eikenprocessierups niet meer te bestrijden en het onderhoud van groen en asfalt te beperken.
09-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 Politiek Toon knipsel(s)
Landbouwer verongelukt bij dresseren paard 09-07-1870 Graafsche Courant pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Gevaarlijke brug bij Spoordonk in de weg Tilburg-Best 09-07-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 38 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara
Kroon van Sint Sebastiaan geroofd
09-07-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 35 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vijftig jaar raadslid 09-08-1924 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Politiek Toon knipsel(s)
Aankondiging publieke verkoop windgraanmolen te Oirschot 09-09-1893 de Peel-en Kempenbode Handel en industrie Toon knipsel(s)
In 't zilver
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan de Openbare Bibliotheek Oirschot
09-09-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 44 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Dokter Arnold Fey 09-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 37 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot twee dagen in de greep van crimineel Ferry

Als je volgende week niet oppast, struikel je in Oirschot over de sterren. Het historische centrum is op 16 en 17 september namelijk decor voor opnamen van de film "Ferry".
09-09-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Overig Toon knipsel(s)
Vernielingen ramen St. Petruskerk 09-10-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 47 Delicten Toon knipsel(s)
Miljoenen voor drie molens tegen droogte

Drie historische watermolens in Spoordonk, Nuenen en Valkenswaard worden ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.
09-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 7 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Woningen in en bij Hof van Solms

Het Hof van Solms, een van de pareltjes van het Oirschotse historisch erfgoed, krijgt een nieuwe toekomst. Op het achterterrein verrijzen 35 appartementen en woningen en ook in het rijksmonument zelf komen op termijn woningen.
09-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Feest in Straten

Die van Straten gaan feest vieren. En... daar hebben ze schoon gelijk in! De 17e januari - de feestdag van Sint-Antonius Abt - zal het gebeuren.
10-01-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 12 Religie Toon knipsel(s)
Een bedehuis werd markthal: het kerkje op het Vrijthof 10-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschottenaren worden in de adelstand verheven

Hertog Maximiliaan zal met zijn gevolg van twee edelvrouwen, twee ridders, twee pages, twee herauten en een monnik gedurende het pas begonnen Jubeljaar regelmatig Oirschot met een bezoek vereren om ingezetenen tot ridder of tot edelvrouwe te verheffen.
10-01-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 7 Festiviteiten Toon knipsel(s)
St. Sebastiaansdag/St. Sebastiaansaltaar 10-01-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 7 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Installatie van pastoor G. Klomp in een bomvolle St. Pieter 10-01-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 8 Religie Toon knipsel(s)
Nog lange weg voor plan Enck

Komt er een doorstart van het failliete Sociaal Cultureel Centrum de Enck in Oirschot?
10-02-2021 Eindhovens Dagblad jrg 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Mariakapel op het Vrijthof in Oirschot
Een van Brabants oudste kerkjes
10-03-1962 Streekbelangen jrg. 14, nummer 22 Religie Toon knipsel(s)
9000 Oirschotters tegen één Hoornse
Brabantse idylle verboden voor tanks
10-03-1965 de Volkskrant Festiviteiten Toon knipsel(s)
Eén tegen allen en dan feesten
In Oirschot wordt 't vannacht wel 6 uur
10-03-1965 Het Vrije Volk Festiviteiten Toon knipsel(s)
Als het doorgaat
"Eén tegen allen" vanavond voor "Poort van Kempen"
10-03-1965 Nieuwsblad van het Noorden Festiviteiten Toon knipsel(s)
N.T.S.-functionaris: "Hele kluif"
In Oirschot alles klaar voor "Een tegen allen"
10-03-1965 Eindhovens Dagblad Sport en spel Toon knipsel(s)
Oirschotse archivalia

Historie logement de Zwaan.
10-03-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 24 Archivalia Toon knipsel(s)
Tekort aan Oirschotse huurhuizen

Maar liefst 420 Oirschottenaren zijn sinds 2019 nog op zoek naar een sociale huurwoning in de gemeente Oirschot, terwijl er maar 89 huurwoningen werden verhuurd. Aan de andere kant worden in Oirschot ook bovenmatig veel aangeboden woningen geweigerd.
10-03-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Zuinig op het drinkwater in Oirschot! 10-04-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 21 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Bedreigd na bezwaar bouwplan

Compleet van slag waren ze, Ilse van Hout en Gijs Meerman.
10-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Hardhandig optreden politie en veldwachter 10-05-1899 Tielsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Opening micro sporthal 10-05-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 29 Sport en spel Toon knipsel(s)
Slapende voerlieden 10-06-1902 Maas- en Roerbode pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Uit het Rijke Roomsche Leven

In 1931 wordt het pand Blijendael teruggekocht en opnieuw betrokken door de zusters karmelietessen. Het nieuwe Karmelklooster wordt plechtig ingewijd.
10-06-1931 Katholieke Illustratie jrg. 65, nummer 37, blz. 862 Religie Toon knipsel(s)
Invasie van rupsen 10-06-1961 Streekbelangen jrg. 13, nummer 35 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Kringgildefeest Liefdadigheidsfestijn 1993
Gilde Sancta Barbara Oirschot
10-06-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Lokale Omroep Oirschot officieel de lucht in 10-06-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 31 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde viert teerdag aan huis
De gevolgen van de Corona-crisis
10-06-2020 Oirschots Weekjournaal Voorpagina Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschot toekomstvisie
Wel bruisen, maar niet te wild


De Hema, Blokker, Lidl en Action naar winkelcentrum De Poort in Oirschot, een autoluwe Markt met kiosk en meer exclusieve boetiekjes en speciaalzaken eromheen. Het mag in het centrum wel wat bruisender, maar ook weer niet te wild.
10-06-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 en 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
St. Agatha
400-jarig bestaansfeest Sint Sebastiaan
10-07-1909 Boxmeers weekblad pagina 2 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De stand van zaken in de ruilverkaveling "Spoordonk"

Na de aanvraag van voor de oorlog is er tijdens de voorbereidingen veel gediscussieerd of er wel verkaveld mocht worden.
10-07-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 38 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Windhondenrennen
Gilde Sancta Barbara organiseert windhondenrennen
10-07-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 38 Sport en spel Toon knipsel(s)
Lang gekoesterde wens ging in vervulling
Oirschots zwembad open!


Donderdagmiddag 1 juli 1965 om 4 uur stonden de heren wethouders, de op één na voltallige raad, bestuur Sportstichting en diverse genodigden rond de commando-toren van het bosbad De Kemmer in Oirschot om te luisteren naar onze burgemeester, na een korte inleiding door de heer v.d. Palen.
10-07-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 40 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Vendeliers, tamboers en bazuinblazers uit Brabant voor de derde maal in het schone Oirschot! 10-07-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 34 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Caféhouder met bijl vermoord 10-08-1967 Utrechts Nieuwsblad pagina 10 Delicten Toon knipsel(s)
Een "nieuwe" zaak aan de markt 10-08-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 45 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Een feest van hoogbejaarden te Oirschot in 1807

Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, vrijdag 4 september 1807 80 jaar oud wordende, vierde zijn verjaardag op een wijze, welke navolging verdient.
10-09-1894 Taxandria Festiviteiten Toon knipsel(s)
De grote Zeepkistenrace te Oirschot op zondag 24 Sept. 10-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 47 Sport en spel Toon knipsel(s)
Protestants Christelijk school geopend 10-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 47 Onderwijs Toon knipsel(s)
Laatste nieuws zeepkistenwedstrijd 10-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 47 Sport en spel Toon knipsel(s)
Grote reünie "Stratense school" 10-09-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 42 Onderwijs Toon knipsel(s)
4 Oktober! Waar denkt u dan aan? 10-09-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 43 Religie Toon knipsel(s)
Zondag 13 september Open Monumentendag St. Petrustoren 10-09-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 44 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Feestelijke opening vernieuwd schoolplein Mariaschool 10-10-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 48 Onderwijs Toon knipsel(s)
Harde bezuinigingen afgewend
Plots is pijn in Oirschot veel minder


Voor de zomer schrok Oirschot op van de voorgestelde bezuinigingen. Maar de soep wordt veel minder heet gegeten dan destijds opgediend.
10-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 7 Politiek Toon knipsel(s)
Aankondiging openbare verkoop huis ten Bergh met aanhorigheden 10-11-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Brief van de goede Sint uit Spanje 10-11-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 4 Overig Toon knipsel(s)
Een medicinaal recept uit het jaar 1630 tegen "verstopte borst" 10-11-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 3 Archivalia Toon knipsel(s)
De schoonheid van de winter
Gezicht op Oirschot in de winter van de schilder Antoon Kruijsen (1898-1977)
10-11-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 52 Bekende personen Toon knipsel(s)
Stille tocht in Oirschot tegen kernwapens
"Zwijgen kan niet meer"
10-12-1981 Streekbelangen jrg. 34, nummer 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Enorme opkomst verwacht bij stille tocht in Oirschot
Zaterdag 12 december 1981
10-12-1981 Streekbelangen jrg. 34, nummer 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Vrouw in brand
Blinde vrouw struikelt over stoof
11-02-1910 de Dordrechtsche Courant pagina 4 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Onze kerk
Vorderingen restauratie
11-02-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer17 Religie Toon knipsel(s)
Ruilverkaveling
Grote vorderingen gemaakt
11-02-1951 Streekbelangen jrg 3, nummer 17 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Geloof in doorstart Enck niet gedoofd

De gemeente Oirschot heeft voorlopig nee gezegd tegen het doorstartplan voor De Enck. Maar de gesprekken gaan verder. De initiatiefnemers blijven positief.
11-02-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Klooster Oirschot een van de vijftien

Dit jaar staan de kloosters volop in de schijnwerpers. 2021 is uitgeroepen tot het jaar van het Brabantse kloosterleven.
11-02-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109. pagina 9 Religie Toon knipsel(s)
Verloving 11-03-1965 Utrechts Nieuwsblad pagina 9 Sport en spel Toon knipsel(s)
"Eén tegen allen" omgebouwd
Bliksemrit naar Soestdijk clou van T.V.-wedstrijd


Oirschots stoeltje voor paar.
11-03-1965 Eindhovens Dagblad Sport en spel Toon knipsel(s)
Niet na te vertellen 11-03-1965 Eindhovens Dagblad Sport en spel Toon knipsel(s)
Over de gevangen genomen Oirschotse missionaris

De familie van pater van Hersel ontving van pater provinciaal van de missionarissen van Scheut een schrijven
11-04-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 25 Religie Toon knipsel(s)
Nogmaals: niet slopen!
Herbestemming voormalige kweekschool en HAVO-top
11-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 26 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Kruisboogwedstrijden voor "leken"
Het Sint Joris Gilde start kruisboog kwartet wedstrijden (KKW)
11-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 26 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschotse gilden gaan schieten op de wieken van de Molen "de Korenaar" 11-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 26 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Men schrijft uit Oirschot 11-06-1892 de Echo Pagina 1 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Bij de officieuse opening van het nieuwe atelier te Oirschot 11-06-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 34 Handel en industrie Toon knipsel(s)
"Brengt dank aan God want Hij is goed, tot in eeuwigheid duurt Zijn genade"
Viering gouden verblijf in Oirschot Zusters Karmelitessen in Oirschot
11-06-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 29 Religie Toon knipsel(s)
Raad schrikt van plotse nood
Oirschot moet fors bezuinigen


De politiek vraagt zich af hoe de situatie binnen enkele maanden zo is kunnen gaan kantelen.
11-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 en 9 Politiek Toon knipsel(s)
Commissie koopt tienden op 11-07-1869 Culemborgsche Courant pagina 2 Politiek Toon knipsel(s)
Slapte in de industrie 11-07-1931 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Uitbreidingsplannen gemeentehuis 11-07-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 40 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Enquête plan Oirschotse hei

Bijeenkomst met omwonenden en verenigingen is niet mogelijk door Corona. Defensie en gemeente kiezen voor een andere opzet voor inspraak.
11-07-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Politiek Toon knipsel(s)
Nieuwe waschdoekfabriek volledig door brand verwoest 11-08-1840 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Verslag opheffing tienden Oirschot 11-08-1869 Tielsche Courant pagina 2 Politiek Toon knipsel(s)
Een flauwe kerel 11-08-1923 de Rijnbode pagina 2 Overig Toon knipsel(s)
De moord te Oirschot
Verdachte heeft bekend een bijl te hebben gebruikt
11-08-1941 de Dordrechtsche Courant pagina 4 Delicten Toon knipsel(s)
Twee mannen verdonken doordat pontje omsloeg 11-08-1947 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Verdachte in moordzaak aangehouden 11-08-1967 Utrechts Nieuwsblad pagina 17 Delicten Toon knipsel(s)
Adriaan Janssen wordt geschikt geacht om priester te worden; 1600 11-08-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 39 Archivalia Toon knipsel(s)
Opening Landbouwschool 11-09-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 47 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschotse Plekken van Plezier
Tijdens Open Monumentendag
11-09-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 15 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Gaan de Paters op Bijsterveld weg?! 11-10-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 2 Onderwijs Toon knipsel(s)
Installatie burgemeester mr. G.G.I.M. Speetjens 11-10-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 48 Bekende personen Toon knipsel(s)
Raadhuis raad
Zendmast in Oirschot
11-11-1993 Streekbelangen jrg. 46, nummer 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Op 14 november 1993 wordt de verkeerscirculatie in de kern van Oirschot gewijzigd 11-11-1993 Streekbelangen jrg. 46, nummer 1 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Zaligverklaring van de 'Heilige' Non van Oirschot 11-11-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 46 Religie Toon knipsel(s)
Vruchteloze pogingen om torenmuts te verwijderen 12-01-1905 de Dordrechtsche Courant pagina 7 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Eeuwfeest klooster Nazareth 12-01-1948 Maas- en Roerbode pagina 2 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot steekt harmonie in het nieuw 12-02-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 15 Sport en spel Toon knipsel(s)
Hij gooide (niet met stenen, maar) met slijk, 1736 12-04-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 25 Archivalia Toon knipsel(s)
Brabantse boeren
Zoeken een uitweg


Driekske Roefs, woonachtig in de Lopensestraat in Oirschot, overweegt om met zijn gezin naar canada te emigreren.
12-05-1950 Panorama jrg. 37, nummer 10 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Meer dan driehonderd tweelingen gaan Oirschot op stelten zetten
Europees congres met deelnemers uit veertien landen
12-05-1955 Provinciale Drentsche en Asser Courant Festiviteiten Toon knipsel(s)
Steekpartij met dodelijke afloop

Op 16 mei 1657 werd slachtoffer met 7 steekwonden in zijn huis in Verrenbest (nu de Vleut) aangetroffen.
12-05-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Veel jongeren willen een huis

Vraag naar nieuwe woningen voor starters is groot, maar aanbod is onvoldoende, blijkt uit gemeentelijke enquête.
12-05-2020 Eindhovens Dagblad Pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Raad wil praten met inwoners Oirschot

De brief van de ruim veertig verontruste inwoners van Oirschot over de bestuurscultuur en inspraak van inwoners aan de gemeenteraad, kan in elk geval op gehoor rekenen. De fractievoorzitters nodigen de briefschrijvers en ondertekenaars uit met hen in gesprek te gaan.
12-06-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 7 Politiek Toon knipsel(s)
Mr. Pieter van Kollenburg Stichting 12-07-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 33 Bekende personen Toon knipsel(s)
Carmelietessen-klooster te Oirschot 12-08-1930 Utrechts Nieuwsblad pagina 8 Religie Toon knipsel(s)
Het gilden-landjuweel te Oirschot 12-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Zwerver (47) ontkent moord 12-08-1967 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Delicten Toon knipsel(s)
Vondst Mariabeeldje 500 jaar geleden herdacht 12-09-1906 Graafsche Courant pagina 3 Religie Toon knipsel(s)
Wedstrijd stoelen maken 12-10-1872 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Verbrand
Moeder in turfvuur verbrand
12-10-1909 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Restauratiewerkzaamheden aan het orgel in de St. Pieter ondeugdelijk in 1653 12-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 51 Archivalia Toon knipsel(s)
Doodelijk ongeluk 12-11-1921 Maas- en Roerbode pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Piet krijgt geen onderscheiding

Als zaterdagavond, na tien jaar, in Oirschot door burgemeester Steger de onderscheidingen van oorlog en vrede aan de oud-Indiëstrijders zullen worden uitgereikt, zal er een man met leedwezen toekijken. Piet Willems uit de Lindelaan te Oirschot zou eigenlijk tussen de mannen moeten staan die die avond de medaille opgespeld krijgen.
13-01-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 9 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Achtste Hometrainer-Wielervierdaagse 1983

Naast de 16 deelnemende ploegen aan de wedstrijden nemen ook elke avond prominenten plaats op de hometrainers. Als prominent treden onder meer vier muziekgezelschappen op.
13-01-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 8 Sport en spel Toon knipsel(s)
Gerepatrieerden naar kamp Vught 13-02-1951 de Bommelerwaard pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Opbouw van het leger 13-03-1951 de Bommelerwaard pagina 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Dit jaar Tweelingen-congres in Oirschot? 13-03-1957 Nieuwsblad van het Zuiden Festiviteiten Toon knipsel(s)
"Eén tegen allen" van vorstelijke kwaliteit
Oirschot won bij het scheiden van de markt
13-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 23 Sport en spel Toon knipsel(s)
De kapel van Straten 13-03-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
Geschiedenis van Oirschot

Tussen de velen, die in het verleden met ijver naspeuringswerk hebben verricht in de langdurige geschiedenis van Oirschot, bevond zich ook de heer Arnold Hubert Schreurs, Spoordonkseweg 19. De heer Schreurs werd geboren te Beegden bij Roermond op 13 december 1884 en werd op 1 juli 1921 benoemd tot hoofd van de St. Odulphusschool, destijds nog een openbare school. In 1951 ging hij met pensioen en overleed op 13 februari 1959. In Oirschot was hij een zeer bekende en geziene figuur. In zijn archieven werd gevonden een summiere samenvatting van Oirschots verleden.
13-03-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 16 Archivalia Toon knipsel(s)
Wandkleed achter behang ontdekt 13-04-1903 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Televisie-uitzending "Paaswake" vanuit de St.-Pieterskerk te Oirschot 13-04-1957 Streekbelangen jrg 9, nummer 26 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot staat in september in het teken van Jan Kruysen

Ter gelegenheid van de honderste geboortedag van de in Liempde geboren en in Oirschot getogen en gestorven kunstschilder Jan Kruysen wordt in september a.s. een hele feestmaand georganiseerd.
13-04-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 25 Bekende personen Toon knipsel(s)
Aanleg kanaal Venlo, via Oirschot naar Hollandsch Diep

Voorstel Staten Noord-Brabant in verband met uitgestelde beslissing aanleg kanaal.
13-05-1877 de Dordrechtsche Courant Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Postwagendienst Oirschot-Best
J. van Mourik
13-05-1893 de Peel-en Kempenbode Handel en industrie Toon knipsel(s)
't Edele Ambacht 13-05-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 30 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Taptoe 1967 rond Oirschots toren in floodlight
Oirschot en u zou doorrijden?!
13-05-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 32 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Officiële ingebruikname overdekte losrijbak manege "'t Vierspan" te Oirschot op zondag 16 juni a.s. 13-06-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 31 Sport en spel Toon knipsel(s)
Nieuw elan voor het oude café Vingerhoeds

Hoeve 1827 is de nieuwe naam voor de horecalocatie aan de Oude Grintweg 90. Daarin zitten de horecabedrijven van Jan en Marieke van Gestel-van Liepmd.
13-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 6 en 7 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Concessie gevraagd voor tramweg Oirschot-Helmond 13-07-1880 de Dordrechtsche Courant pagina 1 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Landjuweel 1963
De gilde viert, de gilde juicht


Zondag 14 juli staat Oirschot in het teken van de gilden. Dankzij gilde O.L. Vrouw Broederschap die het 500-jarig bestaan herdenkt, zal Oirschot die dag 'n 3000 gildebroeders verwelkomen.
13-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De schuttersgilden 13-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Zeepkistenrace 13-08-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 43 Sport en spel Toon knipsel(s)
Ballonluchtvaartshow en zomerfeesten te Oirschot 13-08-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 43 Festiviteiten Toon knipsel(s)
5 van de 41 nieuwe woningen werden "ingeblazen" 13-09-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 48 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Officiële opening Mater Amabilisschool 13-09-1958 Streekbelangen jrg. 10, nummer 48 Onderwijs Toon knipsel(s)
Bezwaar in Oirschot tegen "drugs-boerderij" 13-09-1976 de Volkskrant pagina 4 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Kantongerecht opgeheven 13-10-1923 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Rechtspraak Toon knipsel(s)
Nieuw streekpakhuis gebouwd 13-10-1928 Boxmeers weekblad pagina 2 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Een nieuw orgel voor de St. Pieter te Oirschot in het jaar 1634 13-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51d Archivalia Toon knipsel(s)
Toch geen stroomstation in Oirschot

Grootschalig hoogspanningsstation van de baan, alleen beperkt koppelpunt blijft een optie bij Proosbroekweg en Groenewoud.
13-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Extra raadsvergadering
"Staanplaats voor woonwagens" voorlopig opgelost
13-12-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 11 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Rabobank "Oirschot" opent nieuw bankgebouw 13-12-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Afscheid van Pastoor J.Ant. Jilesen 13-12-1984 Streekbelangen jrg. 37, nummer 4 Religie Toon knipsel(s)
De uitgestelde decoraties 14-01-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
M.C.Z. zegelvereniging Oirschot

Wegens beëindiging van de uitgifte van zegels moeten alle zegels bij de leden van M.C.Z. worden ingewisseld vóór 1 april 1982.
14-01-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 8 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Nieuwe automatische muziek op de beiaard van de St. Petrustoren te Oirschot 14-01-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 10 Voorzieningen Toon knipsel(s)
R.K. s.g. Kempenhorst opent nieuw gebouw
Wat er aan vooraf ging


Oirschot is van oudsher een centrum geweest voor onderwijsvoorzieningen. Er was een pedagogische academie, twee muloscholen, een technische school, een landbouwschool en een school voor nijverheidsonderwijs.
14-01-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 10 Onderwijs Toon knipsel(s)
De moord te Oirschot
Dader tot 12 jaar veroordeeld
14-02-1942 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Delicten Toon knipsel(s)
De ramp
Oirschots hulpcolonne in het rampgebied
14-02-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 17 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
De nieuwe Landbouwschool te Oirschot 14-02-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 15 Onderwijs Toon knipsel(s)
Zaltbommel krijgt een nieuw bedrijf
Tricotagefabriek de Zwaluw ook in Oirschot
14-02-1958 de Bommelerwaard pagina 1 Handel en industrie Toon knipsel(s)
In gebruikname gerestaureerde orgel Hervormde Kerk 14-02-1970 Streekbelangen jrg. 22, nummer 20 Religie Toon knipsel(s)
Doodslag en verzoening 14-02-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 15 Archivalia Toon knipsel(s)
Een Jubileerend Hotel 14-03-1925 Provinciale Noordbrabantsche Courant Handel en industrie Toon knipsel(s)
Laetare Bijsterveld 14-03-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 23 Religie Toon knipsel(s)
Enige en algemene kennisgeving voor de inwoners van Oirschot
In memoriam Eduard A.M.A. Steger
14-03-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 17 Bekende personen Toon knipsel(s)
Wraak op een schutter in 1666

Aanslag op een openbaar ambtenaar (schutter) vanwege opgelgde boete.
14-04-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 29 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot genoot van Heras-feest

In het weekend van 1 en 2 april was de Oirschotse bevolking getuige van het geslaagde feestprogramma van de jubilerende Heras Hekwerk B.V.
14-04-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 24 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Hoogste punt klooster Nazareth bereikt

Het hoogste punt van de uitbreiding van het klooster Nazareth te Oirschot is bereikt. Ter ere van dit feit hees zuster Marie-José Erven, een echte Oirschotse die al 31 jaar in het klooster woont, op woensdagmiddag 6 april de vlag.
14-04-1994 Streekbelangen jrg. 46, nummer 22 Religie Toon knipsel(s)
Onder ons...
Bab en Bet vertellen
14-04-1994 Streekbelangen jrg. 46, nummer 22 Overig Toon knipsel(s)
Man verbrandt in bosch 14-05-1876 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Kweekschool van de Zusters in Oirschot ook voor jongens 14-05-1966 Streekbelangen jrg. 18, nummer 32 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot is een fraaie kleuterschool rijker 14-05-1966 Streekbelangen jrg. 18, nummer 32 Onderwijs Toon knipsel(s)
Zwart kereltje wordt veroordeeld 14-06-1873 de Volksvriend pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Dertig gulden voor galg en rad 14-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Vlag in top op de nieuwbouw van de Rabobank Oirschot 14-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 34 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Dorpsnieuws
Viaduct of aquaduct: de belangrijkste beslissing voor de komende eeuwen


Een aquaduct is, eenvoudig geformuleerd, een grote betonnen bak in het kanaal waar open autobanen onderdoor gaan.
14-06-2019 de Uitstraling jrg. 20, week 24 Politiek Toon knipsel(s)
De nieuwe weg... 14-07-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 39 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Uit het dagboek van Cees Hobbelen

Diverse aantekeningen tussen 1886 en 1897.
14-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 42 Archivalia Toon knipsel(s)
Zilveren bisschopsfeest 14-08-1929 Udensche Courant pagina 6 Religie Toon knipsel(s)
H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard bezoeken Gemeente Oostelbeers

De koffietafel wordt gehouden op de boerderij van Cato van Veghel.
14-08-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 43 Koningshuis Toon knipsel(s)
Gilde "O.L. Vrouw Broederschap" gaat een fancy-fair houden

Voor de aanschaf van een nieuw vaandel en gildekostuums wordt op 14 en 15 augustus een fancy-fair gehouden.
14-08-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Geslaagde windhondenrennen te Oirschot 14-08-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 43 Sport en spel Toon knipsel(s)
Oisterwijks revanche 14-08-1961 Nieuwe Tilburgsche Courant Handel en industrie Toon knipsel(s)
Gildepenning "Landjuweel 1980"
De eerste gedenkpenning van Oirschot


De vier gilden te Oirschot, Sancta Barbara, Sint Sebastiaan, Sint Joris en de Broederschap van Onser Liever Vrouw, in samenwerking met de Rabobank Oirschot, geven ter gelegenheid van het Jubeljaar 1980 in Oirschot een gildepenning uit.
14-08-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 38 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Treurig ongeluk 14-09-1904 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Ernstige brand te Oirschot
Boerderij totaal een prooi der vlammen. Koe en drie kalveren omgekomen
14-09-1935 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Te houden aanbesteding 14-11-1905 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Rechtspraak Toon knipsel(s)
De nieuwe naam

Bij de vierde verschijning krijgt "Ons blad" een nieuwe naam.
14-11-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 4 Overig Toon knipsel(s)
St. Nicolaas in aantocht

Aankondiging middenstandsacties, waarvan batig saldo ten goede komt aan S.A.N.T.O.S.
14-11-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 4 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Fietspad Oirschot-Oisterwijk-Moergestel
Wanneer komen de fietspaden Oirschot-Oisterwijk-Moergestel?


Weet u nog, dat op 16 december 1990 een demonstratieve fietstocht georganiseerd werd door de werkgroep Fietspad O.O.M., om aandacht te vragen voor de noodzaak van realisering van de fietspaden tussen de genoemde gemeenten?
14-11-1991 Streekbelangen jrg. 44, nummer 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Buurt vreest enkel uitstel van stroomstaion

Dat er geen hoogspanningsstation komt tussen Proosbroekweg en Groenewoud in Oirschot, vinden ze goed nieuws. Toch zijn omwonenden en SBEO (Stichting Behoud Erfgoed Oirschot) er nog niet gerust op. Zij vrezen dat de plannen op een later tijdstip toch weer voor de dag komen.
14-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Het gildewezen in Noord-Brabant
Een federatieven Brabantsche Gildenbond.


In het Land van Cuijck zal in 1936 het eerste Federatie-feest plaats hebben.
14-12-1935 Boxmeers weekblad pagina 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Nieuwe weg Tilburg-Oirschot in 1956 voor het verkeer open
Voortzetting tot Eindhoven zal nog wel jaren duren
14-12-1955 Nieuwe Tilburgsche Courant Voorzieningen Toon knipsel(s)
Een Oirschotse "zoenbrief" in 1536 14-12-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 8 Archivalia Toon knipsel(s)
Soldaten ingekwartierd 15-01-1831 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
De R.K. L.T.S. te Oirschot wordt modern ingericht 15-01-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 9 Onderwijs Toon knipsel(s)
Een school voor Straten 15-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot verwelkomt zijn nieuwe burgemeester 15-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 12 Bekende personen Toon knipsel(s)
Eierhandelaar overvallen en beroofd 15-03-1884 Graafsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Ex-schout en kanunnik slaags op de markt 15-03-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 21 Archivalia Toon knipsel(s)
Aanleg natuurpad in Oirschot 15-03-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 17 Onderwijs Toon knipsel(s)
Omroep Oirschot
Etherfrequentie Fm 107.3, kabelfrequentie Fm 103.35
15-04-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 23 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Simulatievuur 15-04-2020 Eindhovens Dagblad Pagina 8 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Anton Geesink komt naar Oirschot

Vrijdag 21 mei a.s. wordt in Oirschot de reeds eerder aangekondigde judodemonstratie gehouden en wel in zaal Elshof.
15-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 32 Sport en spel Toon knipsel(s)
Oirschotse jagers stellen "wildredders" beschikbaar 15-05-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 26 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Groot Bijstervelt is klaar voor een nieuwe toekomst

Het voormalige Montfotanenklooster in Oirschot is omgetoverd tot een modern woonzorgcomplex. Het project kende enkele tegenslagen, maar is nu toch afgerond. De eerste bewoners trekken er deze week in nadat het gerenoveerde gebouw vandaag wordt opgeleverd.
15-05-2020 Eindhovens Dagblad Pagina 13 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Vrouw dood door zonnesteek 15-06-1877 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Leuke wedstrijd
Voetballen met de hoge hoed
15-07-1916 Ons Weekblad pagina 3 Sport en spel Toon knipsel(s)
Wegverharding bij Spoordonk
Een nieuw procédé in het zuiden
15-07-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 39 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Het wapen van Oirschot 15-07-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 41 Archivalia Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap rukt in nieuwe uniformen uit. 15-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het feest van de Paters Montfortanen 15-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 43 Religie Toon knipsel(s)
Voorstel tracé van Weert via Oirschot naar Rotterdam 15-09-1910 Maas- en Roerbode pagina 1 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Wraak van werkloozen 15-09-1931 Utrechts Nieuwsblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Oirschots toren aan de spits! 15-09-1962 Streekbelangen jrg. 14, nummer 49 Religie Toon knipsel(s)
Zeventig jaar historie verdwijnt

Smeijers sluit zijn winkeldeur aan de Rijkesluisstraat 17.
15-09-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 43 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Zonnepark Oirschot-west is "geopend"

In de komende zes maanden kunnen plannen worden ingediend voor het zonnepark dat moet verrijzen rondom Stille Wille, Kattenbergsesteeg en Bekersberg in Oirschot.
15-09-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Opheffing van rechtbanken en kantongerechten 15-10-1932 de Echo pagina 3 Rechtspraak Toon knipsel(s)
Nieuws in vogelvlucht
TV-kijken bij de heer Scheepens
15-10-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 52 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Nieuws in vogelvlucht
Opening tekenschool
15-10-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 52 Onderwijs Toon knipsel(s)
Boeren, Burgers, Buiten- en Binnenlui, kortom: Beste Broeders en Zusters in Oirschot 15-10-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 48 Religie Toon knipsel(s)
Rommel in de kerk 15-10-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 49 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Brabant laat niet met zich sollen en Oirschot zeker niet!

U zult zich afvragen waarom deze slogan de laatste tijd zoveel gebruikt wordt. Er is hiervoor namelijk alle reden: 1. Achtste medische faculteit weer niet in Brabant (de zevende had volgens deskundigen al in Brabant gevestigd moeten worden). 2. Waarom is het vliegveld Welschap nog niet opgeheven? (overmatige geluidshinder bij een stad als Eindhoven). 3. De waardevolle Noord-Brabantse bibliotheken moeten behouden blijven, en b.v. niet in particuliere handen terecht komen. 4. Uitbreiding (dit geldt vooral voor Oirschot e.o.) van de militaire oefenterreinen bij Oirschot moeten tot iedere prijs vermeden worden.
15-11-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 7 Politiek Toon knipsel(s)
Verdachte moord zwangere vrouw vrijgesproken 15-12-1868 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Delicten Toon knipsel(s)
Een ongeletterde vorster bedrogen 15-12-1977 Streekbelangen jrg. 30, nummer 5 Archivalia Toon knipsel(s)
Financiering scheepvaartkanaal 16-01-1891 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Bravo mannen! 16-01-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 13 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Oirschotse eretekenen plechtig uitgereikt
Generaal Siltzen nam taak over


Rumoerige bijeenkomst van oud-strijders De kwestie van de niet uitgereikte eretekenen te Oirschot heeft zaterdag een einde gevonden in een, ondanks alles, geanimeerde plechtigheid in de kelder van 't pittoreske vijftiende-eeuwse stadhuis van Oirschot. Zoals bekend had burgemeester Steger van Oirschot verzuimd de eretekenen voor orde en vrede, die waren toegekend aan een zestigtal oud-strijders van zijn gemeente en die hem reeds in 1950 bereikten, uit te reiken.
16-01-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Afbraak te koop van kasteel te Spoordonk 16-02-1779 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Zwijn tussen Oirschot en Boxtel geschoten 16-02-1873 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Collecte "Carmel" 16-02-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 18 Religie Toon knipsel(s)
Het herstel van onze toren in de oude glorie 16-02-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 18 Religie Toon knipsel(s)
Opnieuw tijdelijke maatregelen Oirschotse brug

Verkeerssituatie opnieuw tijdelijk aangepast; oplossingen lange termijn pas na aanleg van randweg.
16-02-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Grindweg van Tilburg naar Eindhoven tot Moergestel klaar 16-03-1859 Algemeen Dagblad pagina 2 Politiek Toon knipsel(s)
Nieuwe boormachine 16-03-1907 Maas- en Roerbode pagina 1 Religie Toon knipsel(s)
Schuitjevaren in den kelder
Vindingrijk azijn getapt
16-03-1910 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Na "Eén tegen allen" stapels fanmail voor T.V.-dorp Oirschot
Hoorn (17.000) schrikt terug voor kosten
16-03-1965 Eindhovens Dagblad Sport en spel Toon knipsel(s)
Oirschotse stoelen bekroond in Breda en Arnhem 16-04-1882 de Echo pagina 3 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Schuttersgilden van het "kwartier van Oirschot" 16-05-1960 Nieuwsblad van het Zuiden Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Er werd in Oirschot blijmoedig gefeest

"Viert blijmoedig feest en in dezelfde zin waarmede het comité torenfeesten alles blijmoedig heeft voorbereid met de bedoeling dat het een feest moest worden voor de gehele dorpsgemeenschap omdat onze toren in volle majesteit herrezen is."
16-05-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 32 Religie Toon knipsel(s)
Buitengewoon spectaculaire gildemanifestatie Sint-Joris Oirschot

Op 27 en 29 mei 2011 organiseert het Sint-Jorisgilde een gildemanifestatie met als hoogtepunten de inwijding van een nieuw vaandel, het aanbieden van een boek over het gilde, een plechtige gildemis door bisschop Hurkmans en eigen gildekoor en een groot gildefeest op zondagmiddag.
16-05-2011 de Uitstraling Festiviteiten Toon knipsel(s)
Verloting Bloemendaal 16-06-1901 Culemborgsche Courant pagina 4 Overig Toon knipsel(s)
Brand in een Oirschots meubelfabriek

Meubelfabriek van Leuven-van Hout BV werd door brand in de spuiterij getroffen.
16-06-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 30 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Geen IKC in Beerzen: te duur

Een integraal kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep in Middelbeers is niet haalbaar. Dat stelt het college van B en W in Oirschot. Scholenkoepel SKOBOS is verrast en teleurgesteld.
16-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 Onderwijs Toon knipsel(s)
Inzegening van de "Mariaschool" 16-07-1960 Streekbelangen jrg. 12, nummer 40 Onderwijs Toon knipsel(s)
Verloting Bloemendaal 16-08-1901 Enkhuizer Courant pagina 4 Overig Toon knipsel(s)
Voortaan met een wandelkaart naar "De Witte Bergen" 16-08-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 44 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Met z'n drieën in een mandje 16-08-1955 Nieuwsblad van het Zuiden Festiviteiten Toon knipsel(s)
Gildebroeders strijden om koningstitel 16-08-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Mooi van buiten én van binnen 16-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 38 Monument in het groen Toon knipsel(s)
O, zalig "Blijendaal"
Bij gelegenheid van de inzegening van Oirschots Carmel
16-10-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 52 Religie Toon knipsel(s)
Tilburgse vrouw en meisje verongelukken op terugkeer van bezoek aan jaarmarkt in Oirschot 16-11-1863 Maas- en Roerbode pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Nader onderzoek naar traject aanleg kanaal

Provinciale Staten van Noord-Brabant geeft opdracht om het te realiseren traject nader op geschiktheid te onderzoeken.
16-11-1877 de Dordrechtsche Courant Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Financiering tramwegen 16-11-1900 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Man gewond bij putten water 16-11-1910 de Echo pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
"Gilde Sint Joris" Oirschot
De eerste hometrainer wielerzesdaagse
16-11-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 4 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
School en kerk 16-12-1903 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Onderwijs Toon knipsel(s)
Het hoe en waarom van de straataanlegbelasting 17-01-1970 Streekbelangen jrg. 22, nummer 16 Politiek Toon knipsel(s)
1627: Brand in de toren - geen aprilgrap 17-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 11 Archivalia Toon knipsel(s)
Coördinatiecomité Oirschot 1500 jaar uitgebreid
Diverse herinneringen aan Jubeljaar te koop
17-01-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 8 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Onze burgemeester
Mr. H.K.J.M. Cappetti


Op de verschijningsdag van dit nummer is de edelachtbare heer mr. H. Cappetti onze burgemeester. Vrijdagmorgen 16 februari a.s. om half tien vindt de beëdiging plaats door de Commissaris van de Koningin in Den Bosch.
17-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 20 Bekende personen Toon knipsel(s)
13 februari 1673
Verzoek van de Oirschotse regenten om ontheffing van belasting


Bemiddeling door Arnoldus Fey bij Franse koning om belastingdruk te beperken.
17-02-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 21 Archivalia Toon knipsel(s)
Zie ginds komt de voetgangersbrug 17-02-2020 Eindhovens Dagblad voorpagina Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Willekeur bij Coronaboetes?

Waarom krijgen hossende bezoekers op het ene carnavalsfeest wel een boete voor het overtreden van de Coronaregels en twee dagen later een andere groep feestgangers een paar dorpen verderop niet? Nee, er is geen sprake van willekeur, legt de politie uit. Het hangt af van de omstandigheden.
17-02-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 1 Delicten Toon knipsel(s)
Speurhond in actie 17-03-1923 Tielsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Door de ziekte geslagen 17-05-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 30 Archivalia Toon knipsel(s)
Grote wielerronde ten bate van het oorlogsmonument 17-06-1961 Streekbelangen jrg. 13, nummer 36 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Brug Oirschot
Publieke tuchtiging in raadszaal


Kritisch rapport over gang van zaken rond Oirschotse wandel- en fietsbrug. Structurele fouten bij college én gemeenteraad.
17-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 en 9 Politiek Toon knipsel(s)
Oirschot blijft met veel vragen zitten over financiën

Oirschot moet bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Maar de onzekerheden zijn nog groot. En dan komen daar ook nog de onduidelijkheden van de coronacrisis om de hoek kijken.
17-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Politiek Toon knipsel(s)
Protest in Oirschot tegen schrappen muzieksubsidie

In het centrum van Oirschot wordt vrijdag een protestmars gehouden tegen het afschaffen van de individuele muzieksubsidies. De actie is op touw gezet door muziekgezelschappen, - docenten en - leerlingen.
17-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Onderwijs Toon knipsel(s)
Verloting Bloemendaal 17-07-1901 de Rijnbode pagina 4 Overig Toon knipsel(s)
H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard bezoeken Oirschot

Aankondiging bezoek Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Oirschot op 7 september 1949.
17-07-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 39 Koningshuis Toon knipsel(s)
Gemeente Oirschot
Ernstige waarschuwing


Door aanhoudende droogte zijn brandkuilen leeg gevallen.
17-07-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 39 Politiek Toon knipsel(s)
"Sancta Maria"
Oprichting amateur-toneelclub "Sancta Maria"
17-07-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 39 Sport en spel Toon knipsel(s)
50 jaar parochie H. Bernadette te Spoordonk 17-07-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 35-38 Religie Toon knipsel(s)
Vanaf vrijdag in Luxor-theater te Oirschot: "de langste dag"
Machtig filmwerk


De voorbereidingen tot de landingen der geallieerden in Normandië - de grootste militaire operatie uit de geschiedenis - strekte zich uit over een periode van twee jaar; doch het speurwerk naar de gebeurtenissen tijdens en na de landingen wordt tot op de huidige dag voortgezet, door schrijvers evenzeer als door militaire deskundigen.
17-08-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 45 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Vroedvrouw wegens dronkenschap en wangedrag ontslagen in 1778 17-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 43 Archivalia Toon knipsel(s)
Stroper schiet zich in de rug 17-09-1904 de Echo pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Het toppunt van reclame 17-09-1924 Tielsche Courant pagina 3 Handel en industrie Toon knipsel(s)
De boodschap van St. Franciscus aan de cultuur van onze tijd: De aarde eren

Leonardo Boff probeerde iets van deze boodschap duidelijk te maken. Mogen wij daarom dit keer aan hém het woord geven?
17-09-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 44 Religie Toon knipsel(s)
A58 als proeftuin voor Nederland

Rijkswaterstaat begint volgend jaar met de aanleg van een unieke testlocatie aan de A58 bij Oirschot.
17-09-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Instituut Groot-Bijsterveld te Oirschot 17-10-1868 Bativiaasch Handelsblad Onderwijs Toon knipsel(s)
Herstel van de rechtssymboliek aan de beide zijgevels van de Oirschotse Mariakerk 17-10-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 49 Archivalia Toon knipsel(s)
Rapport over traject Venlo-Hollansch Diep beschikbaar 17-11-1878 de Dordrechtsche Courant Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Ingezonden brief
Tokayo 25-10-51


Een brief van Harry Machielsen over zijn strijd in Korea.
17-11-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 5 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Bazuinblazers bij Gilde St. Joris 17-11-1988 Streekbelangen jrg. 41, nummer 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kerktoren stort gedeeltelijk in 17-12-1904 Boxmeers weekblad pagina 6 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
De dom van Oirschot is ingestort 17-12-1904 Graafsche Courant pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Prof. Romme vierde 70ste verjaardig in zijn geboorteplaats Oirschot 17-12-1966 Streekbelangen jrg. 19, nummer 11 Bekende personen Toon knipsel(s)
Duizend deelnemers in de anti-kernwapentocht
"Zwijgen kan niet meer"
17-12-1981 Streekbelangen jrg. 34, nummer 4 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Belastingambtenaren
Landbouwer tot afgifte van f 250,- bewogen
18-01-1935 de Dordrechtsche Courant pagina 8 Delicten Toon knipsel(s)
Een 300-jarige herdenkingsdag 18-01-1958 Streekbelangen jrg. 10, nummer 14 Religie Toon knipsel(s)
Zierikzeese burgers in Oirschots boetekleed
"Een tegen allen" - spelers brachten gestolen zwaan terug
18-01-1965 Zierikzeesche Nieuwsbode Krantenbak Zeeland Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oirschot

De gemeente Oirschot is voortaan te herkennen aan een nieuwe huisstijl en bijbehorend nieuw logo. De huisstijl focust op al het moois dat Oirschot te bieden heeft en de mensen die samen Oirschot maken.
18-01-2020 Gemeente Oirschot flyer Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Ruilverkaveling "Spoordonk"
Kavels nog niet piekfijn in orde
18-02-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer18 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Waarschuwing
Bedrog door rondtrekkende fotograaf
18-02-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 18 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Voor de eerste maal had Oirschot een Prins Carnaval 18-02-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 18 Festiviteiten Toon knipsel(s)
M.C.Z. zegelvereniging Oirschot
Laatste mededeling!!!
18-03-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 17 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Mariaschool/Odulphusschool 18-03-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 19 Onderwijs Toon knipsel(s)
Aan de boterfabrieken worden duizenden liters melk geleverd 18-04-1894 Culemborgsche Courant pagina 1 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Diamanten bestaansfeest van de firma Erven en Co
En het zilveren jubileum van haar directeur
18-04-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 26 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Oirschot krijgt 'n nieuwe woonvorm 18-04-1970 Streekbelangen jrg. 22, nummer 29 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Stratense school, 200 jaar jong 18-04-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 23 Onderwijs Toon knipsel(s)
BMW Oldtimer-rit 18-04-1991 de Toren pagina 17 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oirschots nieuwe brandweerkazerne officieel geopend
Oud-commandant Jan Louwers, ontving koninklijke onderscheiding!
18-05-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 31 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Kruisboog Kwartet wedstrijden 29 mei van start 18-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 27 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Brouwerij de Kroon herstelt jaren oude traditie
Introductie meibier
18-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 27 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Plannen verbreding A58 tussen Eindhoven en Tilburg
Geen aquaduct Oirschot


De plannen voor verbreding van de A58 raken in een stroomversnelling. Rijkswaterstaat (RWS) schetste gisteren het ontwerp voor het traject en de planning. In 2024 wordt gestart met de werkzaamheden, in 2027 moet de twee keer driebaans snelweg er liggen. Zonder aquaduct bij Oirschot. "Zit niet in onze opdracht", aldus RWS.
18-05-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
In memoriam Pastoor Martinus van Schijndel 18-06-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Plan voor groot zonnepark langs de A58

Er zijn plannen voor een zonnepark bij de A58 ter hoogte van landgoed Stille Wille. De initiatiefnemers presenteerden hun plannen woensdag tijdens een online-bijeenkomst.
18-06-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Aanvraag subsidie aanleg tramwegen 18-07-1899 de Dordrechtsche Courant pagina 5 en 6 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Overschakeling naar aardgas in Oirschot

De gemeente Oirschot is een van de eerste gemeenten in het zuiden, waar de overschakeling naar aardgas zal worden verwezenlijkt.
18-07-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 41 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Plan tot uitbreiding van Oirschots gemeentehuis 18-07-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 41 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Midden onder U
Schenking betonnen schutting aan Zusters Karmelitessen
18-07-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 35-38 Religie Toon knipsel(s)
Kroon-pils het lekkerst van Nederland 18-07-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 36 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Onderwijs en mobilisatie
Onderwijzers massaal opgeroepen voor mobilisatie
18-09-1915 Limburgs Belang pagina 1 Onderwijs Toon knipsel(s)
De kermis in haar oorsprong en folklore 18-09-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 48 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Posterijen en Telegraphie
18-10-1893 Nederlandsche Staatscourant Voorzieningen Toon knipsel(s)
Uit eigen huis en omgeving!
Huishoudschool ten plattelande te Oirschot
18-10-1952 Streekbelangen jrg. 5, nummer 1 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Feestelijke opening van ruim 6 km verharde weg in Oirschot-oost 18-10-1958 Streekbelangen jrg. 11, nummer 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De ster van Arnoldus Fey gaat dalen 18-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 50 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot herdenkt de bevrijding 18-10-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 48 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Gymzaal "de Linde" 18-10-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 49 Onderwijs Toon knipsel(s)
Opening "Odulphushoeve"

Zaterdag 18 november wordt het jeugdhuis "Odulphushoeve" aan de Oude Bestseweg te Oirschot officieel geopend.
18-11-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 7 Sport en spel Toon knipsel(s)
Stichting Dorpshuis Spoordonk 18-11-1993 Streekbelangen jrg. 46, nummer 2 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De dood dichtbij en toch huiselijk
Inkijkje Bijna Thuis Huis


De Bijna Thuis Huizen hebben hun plek in de palliatieve zorg inmiddels wel verworden. Maar hoe gaat het er in zo'n huis eigenlijk aan toe, met een gast in zijn laatste levensfase? Het Bijna Thuis Huis in Oirschot bood een openhartig inkijkje.
18-11-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Reglement van de Oirschotse brandweer opgesteld in 1757
Wordt vervolgd op 23 februari 1974
19-01-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Hij komt, hij komt, de lang verwachte brug 19-02-2020 Oirschots Weekjournaal voorpagina Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Komst brug heeft hoog Sintgehalte
Overspanningsdeel nieuwe brug


Met wat uitloop op het geplande schema werd zaterdag dan toch de nieuwe langzaam verkeersbrug over het Wilhelminakanaal geplaatst. Met twee enorme kranen was de klus in goed een kwartier gepiept; mooi op tijd, zodat storm Dennis geen roet meer in het eten kon strooien.
19-02-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 11 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Het tweelingen congres te Oirschot
Organisatoren in moeilijkheden
19-03-1955 Nieuwe Tilburgsche Courant Festiviteiten Toon knipsel(s)
Te huur in Oirschot
"Het oude Raadhuis" aan de Markt 1
19-03-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 19 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Veldwachter spoorloos verdwenen 19-04-1907 Tielsche Courant pagina 2 Overig Toon knipsel(s)
Staking bij Erven en Co. 19-04-1933 Utrechts Nieuwsblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Gemeentelijke regeling stimulering eigen woning bezit
Hypotheekverstrekking door Gemeente
19-04-1939 Graafsche Courant pagina 2 Politiek Toon knipsel(s)
"Naar de speeltuin"
"Oase-bosloop 1952"
19-04-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 27 Sport en spel Toon knipsel(s)
Een eerlijke stroper in 1744 19-04-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
't Hart van de nieuwe Rabo-bank Oirschot 19-04-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 26 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Onderzoek naar processie H. Eik 19-05-1855 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Religie Toon knipsel(s)
Familiebericht
Overlijdensbericht Carel Hendrik Jacob Sweerts de Landas.
19-06-1795 's Hertogenbossche Courant Bekende personen Toon knipsel(s)
Het conflict in stoelenindustrie te Oirschot geëindigd 19-06-1931 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Naam nieuw zwembad: Bosbad "de Kemmer" 19-06-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 37 Voorzieningen Toon knipsel(s)
"de Kemmer"
...Wie-wat-hoe??
19-06-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 37 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Midden onder u

Nu Oirschot zijn 1500-jarig bestaan viert - een heel stuk geschiedenis - is het misschien voor u interessant ook iets te horen over de oorsprong en geschiedenis van Karmelorde. Wij leven midden onder u, en leven mee met uw wel en wee.
19-06-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 30 Religie Toon knipsel(s)
Gilde Sancta Barbara Oirschot heeft keizersstok terug! 19-06-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Tramweg van Tilburg via Oirschot naar Best 19-07-1896 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Vele van dergelijke plekjes natuurschoon zullen verdwijnen, als ....

De minister besluit om het oefenterrein van de Legerplaats Oirschot uit te breiden van momenteel 1200 ha tot, schrikt u niet, 3000 ha.
19-07-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 42 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Eerste Culturele Prijs van Oirschot naar Toon van Esch 19-07-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 36-39 Overig Toon knipsel(s)
Gilden veroverden Oirschot
De Middeleeuwen herleefden
19-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 44 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oproep
Gruwelijke moord op Jan Schoenmakers
19-08-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 46 Delicten Toon knipsel(s)
"Gele O is verrommeling dorpsgezicht"
Negatief advies over plaats "O-logo"
19-08-2020 Oirschots Weekjournaal Pagina 7 Politiek Toon knipsel(s)
Strooper schiet in eigen hand 19-09-1875 Tielsche Courant pagina 2 Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Posterijen en Telegrafie
Wijziging openingstijden
19-09-1899 Algemeen Handelsblad Voorzieningen Toon knipsel(s)
Algemene vergadering Hoge Raad der Nederlanden 19-10-1839 Noord-Brabander Delicten Toon knipsel(s)
Inwijding nieuw hoogaltaar 19-10-1892 Maas- en Roerbode Religie Toon knipsel(s)
Rovende Franse Legers te Oirschot in 1674 19-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 52 Archivalia Toon knipsel(s)
Arbeider bedolven 19-11-1919 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Project fietspaden Spoordonkseweg verloopt voorspoedig! 19-11-1987 Streekbelangen jrg. 40, nummer 1 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De eerste komt

Voorafgegaan door het trompetterscorps van de Rijvereniging en deputaties van alle standsorganisaties, jeugdverenigingen en de gilden wordt de eerste klok verwelkomt bij van Kessel aan de Bestseweg.
19-12-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 9 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot heeft een apotheker 19-12-1970 Streekbelangen jrg. 23, nummer 12 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Alcoholstokerij in Oirschot opgerold 1986 Eindhovens Dagblad Delicten Toon knipsel(s)
Illegale stokerij opgerold 1986 Onbekend Delicten Toon knipsel(s)
Hoe men zich reeds anno 1621 door inkoop verzekerde van een goede verzorging tijdens ziekte en gedurende de oude dag 20-01-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
Het Sint Joris Gilde bouwt verder... 20-01-2016 De MooiOirschot KRANT jrg. 2, week 3 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Inventarisatie Oirschot
Landschap in beeld als stip aan horizon


Oirschot heeft een plan gemaakt waarbij een toekomstperspectief wordt geschetst voor tal van kenmerkende landschappen in de gemeente. Het geeft houvast voor plannenmakers en omwonenden.
20-01-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 en 9 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Oirschot verloor op 't nippertje en met ere
Een tegen allen
20-02-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 20 Sport en spel Toon knipsel(s)
Achter de schermen 20-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 24 Sport en spel Toon knipsel(s)
"Eén tegen allen"

Wat was het een heerlijk feest. Ik heb nog nooit zó iets meegemaakt, in mijn bijna 27-jarige ambtsperiode!
20-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 24 Sport en spel Toon knipsel(s)
Even nakaarten 20-03-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 24 Sport en spel Toon knipsel(s)
Grafkelder ontdekt in Sint-Pieterskerk 20-04-1899 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Religie Toon knipsel(s)
De pest in Kempenland 1656-1659 20-04-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
Gildezilver verfraait Verzorgingscentrum

De verzameling prijzenzilver van het Sint-Jorisgilde wordt in bruikleen aan Verzorgingscentrum Sint-Joris gegeven. Vitrines met oude vaandels hingen al in het Verzorgingscentrum.
20-04-2000 Onbekend Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschot verwelkomde reeds een dertigtal tweelingen 20-05-1955 Nieuwsblad van het Zuiden Festiviteiten Toon knipsel(s)
Paters kopen Bijsterveld 20-06-1903 de Echo pagina 2 Onderwijs Toon knipsel(s)
Verbrand
Kind valt in soepketel
20-06-1911 de Dordrechtsche Courant pagina 8 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
V.v.V. te Oirschot
Demonstratie traditionele verhuizing
20-06-1929 Deventer Dagblad pagina 5 Overig Toon knipsel(s)
Op het fraaie marktplein van Oirschot 20-06-1938 de Nieuwe Koerier pagina 3 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Burgemeester Steger verplaatste (symbolisch) eerste grond voor Oirschots zwembad 20-06-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 37 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Gemeenschapshuis te Oirschot? 20-06-1970 Streekbelangen jrg. 22, nummer 38 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Feestelijke verhuizing van HAVO-top Kempenhorst naar Best 20-06-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 31 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot maakt tamtam tegen bezuinigingen

Cees Ouwerkerk speelde een protestlied. De langzaamverkeersbrug was gisteravond niet voor niets het startpunt van een protestmars tegen het schrappen van de subsidie op muziekonderwijs in Oirschot. Zo'n 350 muzikanten en sympathisanten liepen mee.
20-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 7 Politiek Toon knipsel(s)
Gilde St. Sebastiaan gastheer van het landjuweel 1951
De gildegeest is ook van onze tijd


Honderd Gilden komen 12 augustus in Oirschot.
20-07-1951 Nieuwsblad van het Zuiden Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De Middeleeuwen herleefden in Oirschot

"Het is 'n ontroerende schoonheid, het lijkt op 'n schilderij van Rembrand, 'n verrukkelijke kleurensymphonie, die het hart verwarmt en het oog streelt", zo sprak burgemeester Steger na het defilé.
20-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 41 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
5e landdag O.L. Vrouwe Studentengilde 20-08-1930 de Zaan pagina 11 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschot zegevierde in de grote Zeepkistenrace te Tilburg
Heel Tilburg zag Martien Laenen
20-08-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 44 Sport en spel Toon knipsel(s)
Oirschot was eens "de Hoogeschool der genesing in ons Nederland"
Arnoldus Fey wonder van Oirschot


Het verarmde Oirschot leefde op door de toeloop van zieken uit vrijwel alle landen van Europa.
20-08-1951 Nieuwsblad van het Zuiden Bekende personen Toon knipsel(s)
Ballonvaart 20-08-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 44 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Klompenmakerij een lonend bedrijf in 1752 20-09-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 46 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot 40 jaar bevrijd
Het begon allemaal op zondag 17 september 1944
20-09-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 44 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Ontslag schoolopziener R.H.A.M. Romme 20-10-1898 Limburger Koerier Onderwijs Toon knipsel(s)
De viering van Oirschots Bevrijding
Motorclub Oirschot (MCO) neemt initiatief voor bevrijdingsfeest
20-10-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Angelus-Klokje 20-10-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 1 Religie Toon knipsel(s)
Voor u gelezen...

Kostumering Gilde Sint Joris
20-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 52 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Alimentatie voor de ongehuwde moeder te Oirschot in 1668

De keuze aan Hendrck Jans van Roij; of trouwen of een alimentatie van f 200,-- aan Aleijt Pauwels Dircx.
20-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 52 Archivalia Toon knipsel(s)
Overzichtstentoonstelling 4 generaties Kruijsen 20-10-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 49 Bekende personen Toon knipsel(s)
Verpachting watermolen, huizen en landerijen door drossaard Sweerts de Landas 20-11-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Ontslag 20-11-1931 Utrechts Nieuwsblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
St. Nicolaas-actie 1954
Met onder meer een inzamelingsactie voor gebrandschilderde ramen
20-11-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 5 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
St. Antoniusschool neemt nieuwe lokalen in gebruik

Op de St. Antoniusschool zijn de feestelijkheden ter gelegenheid van de ingebruikneming van o.a. twee nieuwe lokalen, een hal en een prachtige zolder, achter de rug.
20-11-1971 Streekbelangen jrg. 24, nummer 8 Onderwijs Toon knipsel(s)
Installatie pastoor Klomp 20-12-1984 Streekbelangen jrg. 37, nummer 5/6 Religie Toon knipsel(s)
Kerstspel in manege 't Vierspan 20-12-2007 de Toren pagina 77 Religie Toon knipsel(s)
Uitreiking onderscheidingen aan oud-strijders 21-01-1961 Streekbelangen jrg. 13, nummer 15 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Met "de Wal" naar 'nne andere "stal"!!

Eindelijk zou het dan gaan gebeuren, want Broer en Jans van de Wal gingen verhuizen van Spoordonk naar Oirschot. Een half jaar lang had dit de gemoederen in Spoordonk beziggehouden. Bijna dagelijks werd er wel ergens over gepraat van wanneer dat ze toch definitief zouden vertrekken.
21-01-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 11 Festiviteiten Toon knipsel(s)
De wederopbouw van de Sint-Pieterskerk 21-02-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 16 Archivalia Toon knipsel(s)
Scouting Jeugd in Oirschot ontvangt opdracht van Prins Claus

Namens alle Scouting-groepen uit het district "Het Kwartier van Oisterwijk" heeft Rudi van Hamsvoort persoonlijk van Prins Claus een opdracht in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens de officiële opening van het jubileumjaar van Schouting Nederland op 8 februari jl. in het Omniversum te Den Haag.
21-02-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 14 Sport en spel Toon knipsel(s)
Wijziging traceé tramweg Tilburg naar Sint-Oedenrode 21-03-1898 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Oirschots missionaris pater H. Versteden gevangen genomen 21-03-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 22 Religie Toon knipsel(s)
In Oirschot ging eerste spade in de grond voor lang verbeid bejaardentehuis 21-03-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 24 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Historisch pand aan de Markt uitgebrand 21-03-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 19 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Conflict te Oirschot opgeheven 21-04-1933 Utrechts Nieuwsblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Katholieke Plattelands Jongeren-organisatie
Een jeugdvereniging van onze tijd die veelzijdig wil zijn met een eigen gezicht
21-04-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 25 Sport en spel Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde krijgt een nieuw vaandel 21-04-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 23 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Sebastiaan
Hoofdman vertelt...
21-04-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 23 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Weer welkom in de "Tuin van de paters"
Park in oude luister hersteld


De restauratie van het park bij het eeuwenoude landgoed Groot Bijstervelt is het sluitstuk van zes jaar arbeid op het voormalig domein van de Paters Montfortanen. Ontwikkelaar Cor van Beers is er trots op.
21-04-2021 Oirschots Weekjournaal Voorzieningen Toon knipsel(s)
Bij een 40-jarig dienstjubileum

Brugwachter Jan Deenen vertelt.
21-05-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Slechte tijden voor Oirschot 21-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
Volgende week opening natuurleerpad van IVN 21-06-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 31 Onderwijs Toon knipsel(s)
Provinciale weg Oirschot/Best wordt verbeterd
Wegomlegging buiten Oirschot om in voorbereiding
21-07-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 40 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschotse panden "vogelvrij"
Kroon contra besluit van minister


De Kroon heeft een besluit van de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk vernietigd, waarbij vijf panden, respectievelijk gelegen aan de Dekanijstraat en de Gasthuisstraat in Oirschot op de lijst van beschermde monumenten zijn geplaatst.
21-07-1972 Eindhovens Dagblad pagina 4 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Het vette varken

Belastingontduiking bij het slachten van een varken in 1659.
21-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 43 Archivalia Toon knipsel(s)
Verloting Bloemendaal 21-08-1901 Schuitemakers Purmerender Courant pagina 4 Overig Toon knipsel(s)
Aan de lezers van Streekbelangen

Na bijna een jaar verschijning van Streekbelangen wordt de balans opgemaakt.
21-08-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 44 Overig Toon knipsel(s)
Jubileum-gildefeest 1976 21-08-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Zondag 24 augustus 1980: Landjuweel Oirschot

Naast hun andere activiteiten, hebben de gilden in Brabant altijd feesten georganiseerd. In de tijd dat sport, radio of televisie nog niet bestonden en men te voet de weg naar het dichtstbijzijnde dorp - waar ook niet te beleven viel - af moest leggen, vormde "dun guld" vaak het enige verzetje in een hard leven. Het Jubeljaar in Oirschot moest dan ook wel volgens deze traditie een Landjuweel opleveren. En ook dit Landjuweel zal weer volgens vele tradities verlopen.
21-08-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 39 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Regtzaken
Getuigenverklaringen en onderzoeken op de moord van Giovanni Castione
21-09-1838 de Avondbode Delicten Toon knipsel(s)
Ontwerp scheepvaartkanaal 21-09-1890 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Gemeente Eindhoven stelt lening beschikbaar 21-09-1912 de Echo pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
In het teken van de "Driehoek" 21-09-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 40 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Ook in Oirschot 21-10-1940 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Herinrichting tuin Boterkerkje
Op uitnodiging van de gemeente mochten wij als burgers op 28 mei j.l. meepraten over de herinrichting van de tuin om het Boterkerkje
21-10-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 43 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Schatten van Oirschot
Oorlogsmonumenten in de kapel van de H. Eik
21-10-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 43 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Gunning bouw kantongerecht 21-11-1905 Tielsche Courant pagina 2 Rechtspraak Toon knipsel(s)
Landbouwrubriek
De aardappel-stomer


Door een overvloed aan aardappelen zijn de prijzen zeer laag. Naar een andere bestemming wordt gezocht. Aangeraden wordt om de aardappelen voor de varkens te koken.
21-11-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 5 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Restauratie en herstel in oude toestand van Oirschots toren 21-11-1959 Streekbelangen jrg. 12, nummer 6 Religie Toon knipsel(s)
Overleeft gilde corona?

Sinds maart liggen nagenoeg alle gildeactiviteiten stil. Zorgt corona voor een stille dood van dit typisch Brabants fenomeen, of vindt de gildegemeenschap zich opnieuw uit? Gildekringvoorzitter Henk de Hair ziet wel kansen.
21-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 3-5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Eindelijk stappenplan naar energieneutraal Oirschot 21-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 12 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Glijpartijen op nieuwe brug in Oirschot vanwege gladheid

Gisterenochtend werden scholieren en andere gebruikers verrast door gladheid op de nieuwe fiets- en wandelbrug Stönner-Meijwaard.
21-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Inwijding van de nieuwe vleugel van het klooster der Paters Montfortanen

Donderdag 12 december om 4 uur celebreerde Z.H. Exc. Mgr. Bekkers in de kapel van het klooster der Paters Montfortanen een pontificaal Lof als inleiding tot de inwijding van de nieuwe vleugel van het klooster.
21-12-1957 Streekbelangen jrg. 10, nummer 10 Onderwijs Toon knipsel(s)
De suprematie van Oirschot in de oude Kempen 1694 21-12-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 9 Archivalia Toon knipsel(s)
Inbraak
15-jarig meisje met de dood bedreigt
22-01-1908 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Delicten Toon knipsel(s)
Een eigenaardige gewoonte 22-01-1913 Het nieuws van den dag Nederlandsch-Indië Onderwijs Toon knipsel(s)
Het hart van Oirschot wordt geschonden

Wie over het hart van Oirschot spreekt bedoelt zijn markt. Wie over de mooiste markt in ons Brabantse gewest sprak dacht aan onze Oirschotse markt.
22-02-1958 Streekbelangen jrg. 10, nummer 19 Voorzieningen Toon knipsel(s)
P. Sanders: "Ik voel me al Oirschottenaar"
Oirschot verwelkomt nieuwe burgemeester


De nieuwe burgemeester van Oirschot, P. Sanders, heeft zijn eerste applaus in zijn nieuwe stamplaats al binnen. Toen hij zaterdagmorgen tijdens de installatieraadsvergadering zei: "Ik voel me la Oirschottenaar na hetgeen ik vanmorgen heb meegemaakt", kreeg hij een spontaan applaus.
22-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 13 Bekende personen Toon knipsel(s)
De hele klas ruikt ernaar...

Groep 6 van de Mariaschool vraagt uw aandacht voor het hondepoepprobleem in Oirschot.
22-02-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 15 Overig Toon knipsel(s)
Oprichting van de Franse school 22-03-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
Veilig naar school 22-03-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 17 Onderwijs Toon knipsel(s)
Hondsdolle hond bijt kinderen 22-04-1882 Graafsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Dodenherdenking 22-04-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 27 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Viering bevrijdingsdag voor onze kinderen 22-04-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 27 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
De fancy-fair t.b.v. herinrichting Maria-kapel 22-04-1961 Streekbelangen jrg. 13, nummer 28 Religie Toon knipsel(s)
Huis ten Bergh te koop aangeboden 22-05-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Waterschap "Stroomgebied van de Dommel" zet kapel van de H. Eik op een eiland

Voor velen van onze lezers zal deze mededeling volkomen nieuw zijn. Aangezien men onze oeroude bedevaartplaats geweld wil aandoen, mogen wij niet zwijgen. Wat is namelijk het geval?
22-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 33 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Judo-show met Anton Geesink
Vrijdag 21 mei in zaal Elshof
22-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 33 Sport en spel Toon knipsel(s)
Drie boerderijen afgebrand in Oirschot
Kinderen speelden met vuur
22-05-1967 Leeuwarder Courant Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Gebrs. van Kessel Veevoeders N.V. heropende 'n gemoderniseerde maalderij 22-05-1971 Streekbelangen jrg. 23, nummer 34 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Loterij t.b.v. Jubileum Gildefeest Oirschot, 22 augustus 1976 22-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 29 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschotse delegatie naar het Bloemendefilé op Paleis Soestdijk 22-05-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 26 Koningshuis Toon knipsel(s)
Plan aanleg scheepvaartkanaal gepresenteerd 22-06-1890 de Dordrechtsche Courant pagina 5 en 6 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Plotselinge dood 22-06-1937 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Landjuweel Oirschot

Op 14 juli a.s. zal Oirschot, het mooiste dorp van Brabant, wederom in het teken van het gilde staan. Honderden gildebroeders uit Brabant, Limburg en de Belgische Kempen zullen optrekken om, met vliegend vaandel en slaande trom, elkaar te bekampen op het landjuweel 1963.
22-06-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 37 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschots mennonist ter dood gebracht in Zierikzee in 1569 22-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
Knaapje vernielt gestolen horloge 22-07-1876 Boxmeers weekblad pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Bij 't Gouden Feest van klooster "Bijstervelt" 22-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 44 Religie Toon knipsel(s)
Het gouden jubileum der Paters Montfortanen
De feestelijkheden van 8 en 9 augustus in woord en beeld. Een guden jubileum bij een gouden zon


Inlegvel in Streekbelangen.
22-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 44 Religie Toon knipsel(s)
Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden aan de "cholera" 22-09-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51a Archivalia Toon knipsel(s)
Eene lijst der afstanden voor een toekomstige spoorlijn 22-10-1859 de Volksvriend pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Europa's grootste stoel 22-10-1959 Gereformeerd Gezinsblad Handel en industrie Toon knipsel(s)
"Euram" startte met de bouw van woningen in Oirschot 22-10-1966 Streekbelangen jrg. 19, nummer 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Natter en ruiger bij watermolen Spoordonk

Rond de Spoordonkse watermolen wordt in de komende jaren aan het landschap gewerkt. Doel is om water beter vast te houden ter voorkoming van droogte en wateroverlast benedenstrooms.
22-10-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Verpachting Stratense molen en te koop kasteel Spoordonk als afbraak 22-11-1776 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Officiële opening tweede geldautomaat in Oirschot 22-11-1990 Streekbelangen jrg. 43, nummer 2 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Rodersana in Oirschot werkt wachtlijst weg
Extra plek in verslavingskliniek


Stress door de coronacrisis leidt tot meer mensen die naar drank of drugs grijpen. Tegelijkertijd hadden ze bij verslavingskliniek Rodersana door de 1,5 meterregel minder plekken beschikbaar. Een dik probleem dus. Maar daarvoor is een oplossing gevonden.
22-12-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 7 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschot won op het nippertje
Een tegen allen
23-01-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 16 Sport en spel Toon knipsel(s)
Restauratie van de Sint Antoniuskapel

In het buurtschap Straten in Oirschot staat sinds 1853 een stenen kapel, gewijd aan St. Antonius Abt, ook wel St. Antonius met het varken genaamd. Deze kapel is hard toe een grondige restauratie, aangetast door de tand des tijds, verdwijnt en daarmee een stuk geschiedenis van onze streek.
23-01-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 11 Religie Toon knipsel(s)
Inwijding nieuw orgel 23-02-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 19 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot lost het Huizenprobleem op 23-02-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 19 Politiek Toon knipsel(s)
Reglement van de Oirschotse brandweer opgesteld in 1757
Vervolg op publikatie van 19 januari 1974
23-02-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 18 Archivalia Toon knipsel(s)
Levensgevaarlijke mishandeling 23-03-1927 Udensche Courant pagina 3 Delicten Toon knipsel(s)
Oirschot in rep en roer
"Vader" van Tweelingen-congres overgelopen naar Eindhoven
23-03-1957 de Volkskrant pagina 3 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oirschot boos op organisator van "Tweelingen-congres" 23-03-1957 Friese Koerier Festiviteiten Toon knipsel(s)
Ruzie over "Tweelingencongres" Oirschot 23-03-1957 Leeuwarder Courant Festiviteiten Toon knipsel(s)
Concert ten bate van uitbreiding "Bijsterveld" 23-03-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 23 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschotse brouwers en tappers in 1659 23-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
Eindexamenstunt in één woord: Geweldig!! 23-04-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 23 Onderwijs Toon knipsel(s)
Foto met tweelingen 23-05-1955 Provinciale Drentsche en Asser Courant Festiviteiten Toon knipsel(s)
Zusters van de Carmel weer thuis 23-05-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 28 Religie Toon knipsel(s)
Oirschot gaat een R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden oprichten 23-06-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 36 Overig Toon knipsel(s)
Oirschots archivalia

Het zonder vergunning graven van visvijvers door de Merodes in Spoordonk.
23-06-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 39 Archivalia Toon knipsel(s)
140 Jaar
Harmonie Arti et Amicitiae Oirschot


De oprichtingsdatum van Harmonie Arti et Amicitiae is 10 juli 1843. De Harmonie maakt zich op voor de viering van haar 140-jarige bestaan.
23-06-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 31 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Rijbaan met nieuwe snufjes
Innovaties langs A58 bij Oirschot


Ter hoogte van tankstation Kloosters tussen Tilburg en Eindhoven wordt een extra rijstrook ingericht waar nieuwe ideeën en technologieën worden getest en gedemonstreerd. Ook het parkeer- en recreatiedeel van het station gaat mogelijk op de schop.
23-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 2 Voorzieningen Toon knipsel(s)
"Houd bieb Oirschot overeind" 23-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Zeepkistenrace 23-07-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 40 Sport en spel Toon knipsel(s)
Vijf personen belanden in beerput 23-08-1895 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Kunstschatten krijgen waardig onderkomen in o.a. de Oirschotse St. Petruskerk 23-09-1972 Streekbelangen jrg. 24, nummer 52 Religie Toon knipsel(s)
Omroep Brabant over weg Eindhoven-Oirschot 23-09-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 44 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De Fonkeling laat kinderen stralen
De Fonkeling speelleerplein
23-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 39 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot krijgt eigen camperplaats 23-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 39 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Koningsschild 1613, St. Sebastiaansgilde 23-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 39 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
10 jaar geleden...

Dit is een verhaal over de voedselvoorziening tijdens Oirschots evacuatietijd. Het geheel is zeer summier gehouden en geeft van dag tot dag alleen de voornaamste bijzonderheden weer die speciaal op dit thema betrekking hebben.
23-10-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Algemeen beeld van de oorlogstoestand
Omgeving Oirschot op 8 october 1944


In de "Militaire Spectator" van september 1949 staat een artikel over Het Bataljon in de Verdediging, geschreven door A. Paessens, majoor der Infanterie, waarin de militaire situatie in Oirschot en omgeving staat beschreven in begin october 1944 en waaraan het volgende ontlenen.
23-10-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
In Memoriam 23-10-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Programma
Bevrijdingsfeesten te Oirschot


Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 october, georganiseerd door de V.V.V.
23-10-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Fusiebesprekingen scholen Voortgezet Onderwijs Oirschot
Stand van zaken
23-10-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 49 Onderwijs Toon knipsel(s)
Intrekking consessie aanleg spoortramweg 23-11-1886 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Benoeming schoolopziener R.H.A.M. Romme 23-12-1894 Nieuwe Tilburgsche Courant Onderwijs Toon knipsel(s)
E.M. Gompertz, kantonrechter te Oirschot, tevens president van de Oirschotse harmonie, moet zijn eigen muzikanten berechten

Procesverbaal wegens overtreding sluitingstijd café.
23-12-1972 Streekbelangen jrg. 25, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Waarom studiepension "de Kemenade"? 23-12-1972 De Stem Onderwijs Toon knipsel(s)
Regtzitting tegen Martinus Zoeren 24-01-1839 Noord-Brabander Delicten Toon knipsel(s)
Straten vierde het 100-jarig bestaan van de St. Antoniuskapel 24-01-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 14 Religie Toon knipsel(s)
Nogmaals: brand in de Oirschotse toren 24-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 12 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschot haalt burgemeester in!

Zaterdag 24 februari gaat Oirschot de nieuwe burgervader feestelijk ontvangen met een uitgebreid programma.
24-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 21 Bekende personen Toon knipsel(s)
De eerste standaardmolen met stroomlijn 24-03-1934 Schager Courant pagina 16 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Opmeting van de afgebrande schuurkerk in 1745 24-03-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 21 Religie Toon knipsel(s)
Misrekening bij project kost wellicht een ton

Oirschot had, met instemming van de provincie, met subsidiegeld lopen schuiven om het kunstproject "loopgraaf voor de vrede" op het defensieterrein te bekostigen. Maar de accountant tikt de gemeente nu op de vingers, dat mag zomaar niet. Gevolg: als de accountant gelijk heeft, loopt Oirschot 100.000 euro mis.
24-03-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Het oude gildewezen in Noord-Brabant
De eerste jaarvergadering der Federatie van Schuttersgilden
24-04-1937 Boxmeers weekblad pagina 6 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De tweelingen-kwestie
Oirschot organiseert geen artiestencongres
24-04-1957 Nieuwe Tilburgsche Courant Festiviteiten Toon knipsel(s)
De wederopbouw van de toren 24-04-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 25 Archivalia Toon knipsel(s)
Dokter Fey verlaat Oirschot
In bruikleen naar Hilvarenbeek


Jarenlang heeft het portret van dr. Fey van omstreeks 1670 Oirschots burgemeesterskamer een uniek cachet gegeven. Het krijgt nu een prominente plaats in "Museum de Dorpsdokter" in Hilvarenbeek.
24-04-2019 Oirschots Weekjournaal Bekende personen Toon knipsel(s)
Provinciale steun voor aquaduct bij Oirschot 24-04-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 2 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Concessie aangevraagd voor tramweg Best-Oirschot 24-05-1887 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
"Oirschot Vooruit" kampioen!
Levensloop der kampioenen
24-05-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 32 Sport en spel Toon knipsel(s)
Verkoop margarine in strijd met boterwet 24-06-1897 Nieuwe Tilburgsche Courant Delicten Toon knipsel(s)
Oirschot slaat op de grote trom
Protestmars in Oirschot


De langzaam verkeersbrug was vrijdagavond niet voor niets het startpunt van een protestmars tegen het mogelijk afschaffen van de subsidie op muziekonderwijs. Zo'n 350 muzikanten en sympathisanten liepen mee.
24-06-2020 Oirschots Weekjournaal Voorpagina Onderwijs Toon knipsel(s)
Raad geeft college veel huiswerk

Er is veel kritiek op de voorgestelde bezuinigingen in Oirschot. Het schrappen van individuele muzieksubsidies gaat van tafel.
24-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 Politiek Toon knipsel(s)
Voedselvergiftiging
Noodslacht koe wordt eters fataal
24-07-1909 Deventer Dagblad pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard bezoeken Gemeente Oostelbeers

In Oostelbeers wordt aan het hoge gezelschap een koffietafel aangeboden.
24-07-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 40 Koningshuis Toon knipsel(s)
Windhondenrennen te Oirschot 24-07-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 40 Sport en spel Toon knipsel(s)
Mariakerkje veel ouder dan Sint-Petruskerk 24-08-1929 Eindhovens Dagblad Monument in het groen Toon knipsel(s)
Brabantsche land- en tuinbouwtentoonstelling
N.C.B. Oirschot 1932
24-08-1932 Graafsche Courant pagina 2 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Hoe de Zusters Franciscanessen in Oirschot zijn terecht gekomen 24-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 44 Archivalia Toon knipsel(s)
Jan Kruijsen

Wie op zoek gaat naar gegevens over de schilder Jan Kruijsen, zal lang moeten zoeken voor hij ter zake doende informatie gevonden heeft.
24-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 44 Bekende personen Toon knipsel(s)
St. Jozefschool 50 jaar! 24-08-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 41 Onderwijs Toon knipsel(s)
De grote dag nadert!!
Deelnemers en belangstellenden... Opgelet!
24-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 49 Sport en spel Toon knipsel(s)
Opening van de Brabantse tricotagefabriek te Oirschot

Was gevestigd in de Kanaalstraat.
24-09-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 49 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Franciscus in zijn omgeving 24-09-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 45 Religie Toon knipsel(s)
Welkom Junkske

Voorwoord bij introductie mededelingenblad voor Oirschot en omstreken door burgemeester Steger (Oirschot), Smulders-Beliën (de Beerzen), Smulders (Vessem) en Deken en Pastoor de Vries.
24-10-1948 Ons Blad jrg. 1, nummer 1 Overig Toon knipsel(s)
HIO Oirschot wordt vrijdag 23 oktober geopend

Opening 's avonds om half zeven door Oirschots burgemeester, tevens ere-voorzitter HIO, officieel geopend. Dan zal Oirschot en omgeving eindelijk kennis kunnen maken met het veelbeschreven en besproken woord HIO.
24-10-1959 Streekbelangen jrg. 12, nummer 2 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Stichting Sint Joris bestaat 25 jaar! 24-10-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 50 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Midden onder u
Bouw Lourdesgrot in tuin Karmelitessen
24-11-1983 Streekbelangen jrg. 36, nummer 1 Religie Toon knipsel(s)
Rijk biedt Oirschot weinig hoop

Volgens ministerie is verdiepte aanleg van A58 niet meer aan de orde, maar Oirschotse raad geeft de strijd niet op.
24-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 8 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Eigenaardige gewoonte 24-12-1912 Tielsche Courant pagina 1 Onderwijs Toon knipsel(s)
Koorbanken van Oirschot
Pronkjuweel der Gothiek vernield door oorlogsgeweld
24-12-1946 Utrechts Nieuwsblad pagina 9 Religie Toon knipsel(s)
Brief van pater Jan van Hersel 24-12-1955 Streekbelangen jrg. 8, nummer 10 Religie Toon knipsel(s)
T.V.-quiz "Een tegen allen" 24-12-1964 Streekbelangen jrg. 17, nummer 12 Sport en spel Toon knipsel(s)
Zoutsmokkelaars betrapt 25-01-1889 Enkhuizer Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
De musical "Oirschots Allee"
Het Oirschots evenement van 1969!
25-01-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 17 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Avondwieler-zesdaagse op hometrainers
"Gilde Sint Joris" Oirschot


Maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari 1975.
25-01-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 14 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Restaurateur van de domtoren van de grote of St. Pieterskerk te Oirschot
Wordt op 2 februari a.s. 90 jaar
25-01-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 11 Bekende personen Toon knipsel(s)
De Latijnse School biedt nieuwe perspectieven voor Oirschot
Werken voor werk: een alternatief plan voor de Latijnse School
25-02-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 14 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Het nieuwe hoogaltaar 25-03-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 23 Religie Toon knipsel(s)
Fusie Mariaschool en Odulphusschool van de baan

De ouders van de Mariaschool zijn opgelucht dat de plannen om hun school te laten fuseren met de Odulphusschool, definitief van de baan zijn.
25-03-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 20 Onderwijs Toon knipsel(s)
Brand in Oirschot

Een hevige brand maakt een slachtoffer en verwoest tien huizen en negen schuren.
25-05-1757 Leeuwarder Courant Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Gerechtshof Arnhem 18 mei 1839
Behandeling beroep inzake de moord op Giovanni Castione
25-05-1839 Noord-Brabander Delicten Toon knipsel(s)
Zeug werpt 18 biggen 25-05-1873 Tielsche Courant Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Postwagendienst-onderneming 1 juni 1896, Oirschot-Best vv
Ondernemer Anth. Somers, Hotel de Zwaan Oirschot


Ten dienste van reizigers- en goederenvervoer.
25-05-1896 's Hertogenbossche Courant Handel en industrie Toon knipsel(s)
Bezoek aan Oirschot 25-06-1929 Eindhovens Dagblad Festiviteiten Toon knipsel(s)
Belangrijke Openbare Verkooping van Meubel- en Stoelenfabriek, winkel- en woonh. te Oirschot 25-06-1938 Maas- en Roerbode pagina 8 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Stratense guld 450 jaar jong 25-06-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 33 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Strijd om aquaduct gaat door

De hoop op een aquaduct in Oirschot is springlevend. De strijd gaat naar een cruciale fase.
25-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 en 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Politiek vuurwerk Oirschot
Raad veegt kadernota van tafel


De Oirschotse politiek wil meer betrokken worden bij het bepalen van bezuinigingen en het oplossen van financiële tekorten. Keuzes van het college kregen onvoldoende steun.
25-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 9 Politiek Toon knipsel(s)
Wè waar 't toch skon
Overtrek van familie Speetjens
25-07-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 37-40 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Het Gilden-Landjuweel en de Jeugd 25-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap
Feestdag van Maria ten hemel opneming
25-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Meubelfabriek moet personeel ontslaan 25-08-1967 Utrechts Nieuwsblad pagina 13 Handel en industrie Toon knipsel(s)
17de Oirschotse Antiek-, Kunst- en Vlooienmarkt

Op de eerste zaterdag van september organiseert het gilde Broederschap Onser Liever Vrouwe een Antiek-, Kunst- en Vlooienmarkt. Onder meer Albert West treedt op.
25-08-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 40 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Kermis

De oorsprong van de kermis.
25-09-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 49 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Oirschots Lagere Landbouwschool officieel geopend en ingezegend 25-09-1954 Streekbelangen jrg. 6, nummer 49 Onderwijs Toon knipsel(s)
"Aquaduct stichting" wil meer informatie krijgen

Stichting die vecht voor aquaduct bij A58 en kanaal stond gisteren voor de rechter om het ministerie te dwingen meer informatie te geven.
25-09-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Café "Elshof" heeft een primeur
Wij zagen België-Nederland
25-10-1952 Streekbelangen jrg. 5, nummer 2 Festiviteiten Toon knipsel(s)
De grenzen van Oerle en Oirschot in de 14de eeuw 25-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 51 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschots jeugdhuis werd officieel geopend

Zaterdag 18 nov. jl. is een zeer bijzondere dag geweest voor de leden van de Verkenners- en Gidsengroepen in Oirschot. Op deze dag werd tot jeugdhuis verbouwde voormalige boerderij van de heer de Goeij aan de Oude Bestseweg officieel in gebruik genomen.
25-11-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 8 Sport en spel Toon knipsel(s)
Uitgebreide Rabobank Oirschot heropend

Om in deze tijd van economische recessie, een flinke investering in de toekomst te doen, getuigt van durf en een groot vertrouwen in eigen kunnen. Het vertrouwen in de toekomst vond zijn voltooiing in de officiële heropening van het bankgebouw in de Agnes van Kleefstraat.
25-11-1982 Streekbelangen jrg. 35, nummer 1 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Bernadettekerk: niets doen is geen optie!
Herbestemming Bernadettekerk
25-11-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 48 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Robothond steelt harten van soldaten

Als 'n blije hond huppelt Spot rond op de kazerne in Oirschot. Soldaten kijken met open mond naar de demonstratie van de robothond, die in noodgevallen misschien wel levens kan redden.
25-11-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Een nieuwe fabriek in Oirschot

De bouw van een nieuwe fabriek in Oirschot met de modernste machines uit Amerika en Engeland.
25-12-1949 Streekbelangen jrg. 2, nummer 10 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Avondvierdaagse Gilde St. Joris daverend succes 25-12-1976 Streekbelangen jrg. 29, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Weensche arbeiders 26-01-1921 Udensche Courant pagina 2 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Voor onze zusters Carmellitessen

Een benefiet toneeluitvoering door de K.A.B.
26-01-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 15 Religie Toon knipsel(s)
Krijgt Oirschot een natuurleerpad?? 26-01-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 10 Onderwijs Toon knipsel(s)
Het Brabants Gouwen
Het dorp Oirschot
26-02-1951 Nieuwsblad van het Zuiden Archivalia Toon knipsel(s)
De van Cannaerts verlaten met geweld het huis Den Bergh; 1660 26-02-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
Poort Joodse begraafplaats weer tiptop
Rotary renoveert toegangspoort


Dertig jaar geleden zorgde de Rotaryclub Boxtel-Oirschot-Haaren voor een toegangspoort bij de Joodse begraafplaats aan de Kempenweg. Deze werd onlangs door de club in oude luister hersteld.
26-02-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 9 Religie Toon knipsel(s)
De Oirschotse Ambachtschool

Het is verheugend dat wij in de gelegenheid zijn gesteld met goed nieuws voor de dag te komen over de ambachtschool.
26-03-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 23 Onderwijs Toon knipsel(s)
Hoe Oirschot de verjaardag van de koningin gaat vieren 26-04-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 28 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Circus Boltini 26-04-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 28 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Nog eens pastoor Theodorus Sijckens
Bewijs van goed gedrag in 1673
26-05-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
Groot gildefeest in Oirschot
Oirschotse Broederschap van Onser Liever Vrouwe viert 525--jarig jubileum
26-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 28 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het Gilde en de Egeländerkapel 26-05-1994 Streekbelangen jrg. 46, nummer 28 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Met bed en al door vloer gezakt 26-06-1889 Tielsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Felle brand te Oirschot 26-06-1928 Tielsche Courant pagina 3 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Oprichting openbare scholen in Oirschot 26-06-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 34 Onderwijs Toon knipsel(s)
Midden onder u
Wat kenmerkt ons leven?


Ons leven is een leven van gebed in het voetspoor van Jezus, een leven van vereniging met God, zoals Jezus helemaal gericht naar zijn Vader en Zijn wil volbracht in dienstbaarheid aan de mensen. Zo ook willen wij geheel ten dienste staan van Zijn Kerk en Zijn wereld door middel van het gebed.
26-06-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 31 Religie Toon knipsel(s)
Ambities zichtbaar in het klooster
Open dag Groot Bijstervelt


Open dag tijdens de verbouwing van Groot Bijstervelt tot zorgcentrum.
26-06-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 7 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Een prachtig schild

Nieuwe koning van Sint Joris biedt traditiegetrouw een zilveren schild aan het gilde aan.
26-06-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 22 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kijkdag in H. Bernadettekerk

Laatste viering en verhuizing interieur naar Sint-Petrusbasiliek.
26-06-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 22 Religie Toon knipsel(s)
Koe overlijdt bij aankomst markt 26-08-1871 Boxmeers weekblad pagina 1 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Landjuweel gaf enorme "boost"

Als broederschap ergens zichtbaar was bij de (Oirschotse) gilden, dan was het wel bij het Landjuweel van 1980. Het werd een slopende klus én een gigantische happening.
26-08-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 7 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Landjuweel werd in een roes beleefd
Landjuweel: lange historie
26-08-2020 Oirschots Weekjournaal pagina 7 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Lokale Omroep Oirschot in wording 26-09-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 46 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Medische behandeling van 't ontsincken van de lijfmoeder (= verzakking) en van epilepsie te Oirschot in 1674 26-10-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 1 Archivalia Toon knipsel(s)
Cantorij van Sint Pieter bestaat 25 jaar! 26-10-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 50 Religie Toon knipsel(s)
Stille tocht tegen kernwapens slaat aan
"Zwijgen kan niet meer"
26-11-1981 Streekbelangen jrg. 34, nummer 1 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
De eerste is er!

De eerste klok werd door de straten van ons dorp naar de kerk gebracht.
26-12-1948 Streekbelangen jrg. 1, nummer 10 Religie Toon knipsel(s)
Ieder zijn wijk
De Gildewijk
27-01-2016 De MooiOirschot KRANT jrg. 2, week 4 Overig Toon knipsel(s)
Oirkonde
Gedicht over Oirschot
27-01-2016 De MooiOirschot KRANT jrg. 2, week 4 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Verkoop van de halve heerlijkheden Oirschot, Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers 27-02-1672 Opregte Haarlemsche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Rond de T.V.-quiz
Een tegen allen
27-02-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 21 Sport en spel Toon knipsel(s)
De ouderdom van Oirschot nu bewezen 27-03-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 18 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Cursus burgerinformatica op de Kempenhorst 27-03-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 19 Onderwijs Toon knipsel(s)
Daar zocht men niet 27-04-1921 Overveluwse Weekblad pagina 2 Overig Toon knipsel(s)
Burgemeester installatie te Oirschot 27-04-1938 Maas- en Roerbode pagina 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Gildefeest voor de jeugd 27-04-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De molenaar
50 jaar gelukkig huwelijk en succesrijke vakuitoefening


Naar onze gevoelen zullen er maar weinig molenaarsechtparen zijn, die onder zulke mooie omstandigheden voor het gouden huwelijksfeest komen te staan dan thans in Oirschot het geval is met het echtpaar van Kessel-Vennix.
27-04-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 27 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Diel van Kollenburg als gildebroeder gepensioneerd 27-04-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 24 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vergunning verleend voor tracé Tilburg naar Sint-Oedenrode 27-05-1882 Graafsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Onze jaarlijkse sacramentsprocessie 27-05-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 32 Religie Toon knipsel(s)
Bijenhoudersvereniging St.-Ambrosius 27-05-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 27 Onderwijs Toon knipsel(s)
De betekenis van het vendelen van de gilden 27-06-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 36 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vuilverwerking in de gemeente Oirschot 27-06-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 33 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Eeuwenoud
Eeuwenoude schansmuur op hoek Nieuwstraat-Gasthuisstraat wordt hersteld
27-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 6 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Doek valt voor Enck in Oirschot

Het einde van sociaalcultureel centrum De Enck in Oirschot is nabij. De coronacrisis geeft het noodlijdende gemeenschapshuis het laatste zetje.
27-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 6 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Een stoeltje voor de prinses 27-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 17 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Intrekking subsidies aanleg tramspoorwegen 27-07-1906 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
Vergiftiging
Koperen pot verdacht
27-07-1909 de Dordrechtsche Courant pagina 9 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Nieuwe weg
Oirschot-de Beerzen
27-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 42 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De Vier Uitersten in de as gelegd 27-08-1881 Boxmeers weekblad pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
De grote Zeepkistenrace te Oirschot 27-08-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 45 Sport en spel Toon knipsel(s)
Martien Laenen reed in Bergen op Zoom 27-08-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer45 Sport en spel Toon knipsel(s)
Organisator van Tweelingencongres gaf schuldeisers het nakijken 27-08-1958 Algemeen Dagblad Festiviteiten Toon knipsel(s)
Huis van bewaring opgeheven 27-09-1884 Boxmeers weekblad pagina 1 Politiek Toon knipsel(s)
De vernieuwde Oude Grintweg 27-09-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 52 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Over stelende honden, weglopende paarden en verborgen schatten 27-09-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 47 Archivalia Toon knipsel(s)
Heemkunde in Oirschot
Aankondiging heroprichting
27-10-1951 Streekbelangen jrg. 4, nummer 2 Overig Toon knipsel(s)
Gedenkraam in kapel van de H. Eik

Onthulling van twee gedenkramen ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
27-10-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 49 Religie Toon knipsel(s)
Verslag terechtstelling 27-11-1839 Arnhemsche Courant Delicten Toon knipsel(s)
Mazelen treft gezin 27-11-1907 de Echo pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Toelichting bij de gedenkramen voor de kapel 27-11-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 6 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Langzaamverkeersbrug klaar in maart 2020

Er was sprake van een technisch probleem rondom de aangebrachte fundaties van de langzaamverkeersbrug. Bij nacontrole (funderingsonderzoek) bleek dat de draagkracht van een aantal palen aan de noordzijde )kant van het centrum) onvoldoende is. Deze palen zijn cruciaal omdat hierop de overspanning van de brug komt te rusten.
27-11-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 6 Wilhelminakanaal Toon knipsel(s)
Brandende kaars verstoort nachtmis 27-12-1967 Tubantia Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Jubilerende Rabobank schonk Oirschot een dorpspomp 27-12-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 8 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Wijziging van enige artikelen in het oude reglement van het St. Barbaragilde 1630 27-12-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Beschouwing Logtsebaan
Boek megastal kan nog niet dicht


Met de uitspraken van de Raad van State in zijn achterzak lijkt ondernemer Johan van Hal snel een varkenshouderij met 19.000 biggen te kunnen gaan bouwen in Spoordonk, aan de rand van natuurgebied de Campina. Of dat gezien het huidige tijdsgewricht ook gebeurt is nog maar de vraag.
28-01-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 6 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Behandeling cassatie door Hoge Raad 28-03-1839 Bredasche Courant Delicten Toon knipsel(s)
Tweelingen aller landen, verenigt U in Oirschot 28-03-1955 Utrechts Nieuwsblad pagina 11 Festiviteiten Toon knipsel(s)
200 jaar Stratense school 28-03-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 20 Onderwijs Toon knipsel(s)
De installatie van den heer E.A.M.A. Steger als burgemeester van Oirschot 28-04-1938 Heemsteedsche Courant jrg. 15, pagina 1, nummer 17 Bekende personen Toon knipsel(s)
Arnoldus Fey en borstkanker in 1662 28-04-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 31 Archivalia Toon knipsel(s)
Klokken van Sint Pieter
Op 1ste Paasdag, voor de Hoogmis, heeft de grootste klok (gewicht 3000 kg) het "begeven".
28-04-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 26 Religie Toon knipsel(s)
Opening blokhut "'t Odulphuis"

Na 15 jaar gaat Scouting Oirschot een nieuw clubgebouw betrekken.
28-04-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 23 Sport en spel Toon knipsel(s)
Vreeselijk onweer te Oirschot
Drie menschen door den bliksem getroffen
28-05-1910 Boxmeers weekblad pagina 5 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Gemeenteraad Oirschot schrikt van brief

"Een pittige brief" met een "hele hoop voorbeelden" waarvan het "pijnpunt" om burgerparticipatie draait. Een greep uit de eerste reacties van fractievoorzitters van de Oirschotse gemeenteraad op de brief van een groep inwoners die ongerust zijn over de "bestuurscultuur".
28-05-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Politiek Toon knipsel(s)
Intocht der schutters 28-06-1843 Algemeen Handelsblad Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
de Moriaan geschuurd 28-06-1929 Maas- en Roerbode pagina 1 Religie Toon knipsel(s)
De restauratie van de Sint-Pieterskerk 28-06-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 37 Religie Toon knipsel(s)
Toekomst-"beeld" in snelverkeer 28-06-1958 Nieuwsblad van het Zuiden Voorzieningen Toon knipsel(s)
De graaf huurt een huis 28-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 36 Archivalia Toon knipsel(s)
Rouwadvertentie Pieter van Kollenburg 28-06-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Opening hertenkamp Notel III op woensdag 27 juni 1984 28-06-1984 Streekbelangen jrg. 36, nummer 32 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De Congr. der Zusters Penitenten-Recollectinen van Oirschot 28-07-1926 Katholieke Illustratie Religie Toon knipsel(s)
Verzoek om scheiding van tafel en bed en ondersteuning door de "bijstand" in 1644 28-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 44 Archivalia Toon knipsel(s)
Markten en ambachten in Oirschot anno 1615 28-07-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 37 Archivalia Toon knipsel(s)
2e en 3e divisie keren terug naar standplaatsen 28-08-1834 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Jachtrecht

Advertentie verpachting jachtrecht.
28-08-1875 Provinciale Noordbrabantsche Courant Jagers en vissers Toon knipsel(s)
Hoe voorkom je ongelukken in een beerput 28-08-1895 de Echo pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Brand 28-08-1906 de Dordrechtsche Courant pagina 6 Onderwijs Toon knipsel(s)
Branden
Brand in de kapel op Bijsterveld
28-08-1906 de Courant Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Gezocht wegens oplichting 28-08-1958 de Tijd Festiviteiten Toon knipsel(s)
Geslaagd Jubileum-gildefeest 1976
Hoofdman Harrie van Nunen geridderd en Pauselijk onderscheiden
28-08-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Landjuweel Oirschot: een schitterend schouwspel

"Gildebroeders, maakt pleziere!" riep Oirschots burgemeester P. Sanders de bijna 4000 leden van 117 gilden uit heel Brabant toe, die zondag 24 augustus voor een schitterend schouwspel zorgden tijdens het grote Landjuweel in Oirschot. En de gildebroeders "maakten pleziere", zeker toen een tijdens de officiële opening opkomende bui regen het veld ruimde voor een stralende zon.
28-08-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 40 Festiviteiten Toon knipsel(s)
15 jaar "Stoelenmatters" Oirschot
Internationaal blaasfestival in Oirschot op 29, 30 en 31 augustus 1980
28-08-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 40 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Kermis in Straten
Een plek van plezier


Het culturele evenement Straten Kermis wordt dit jaar al weer voor de veertiende keer georganiseerd. Dit evenement vindt plaats op zondag 8 september van 11.00 tot 17.00 uur. Straten is het buurtschap tussen Best en Oirschot.
28-08-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 19 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Geen kermis in Oirschot door Corona

De gemeente Oirschot zet een streep door de Oirschotse kermis eind september vanwege Coronamaatregelen; de 1,5 metermaatregel valt moeilijk te handhaven. De beslissing over de kermis in Spoordonk in oktober valt binnenkort.
28-08-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 7 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Tijdens de kermisdagen te Oirschot
Boottochten
28-09-1957 Streekbelangen jrg. 9, nummer 50 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Afscheidsprogramma zaterdag 28 oktober

Zaterdag 28 okt. neemt de Edelachtbare Heer E.A.M.A. Steger, vanaf 15 april '38 burgemeester van Oirschot, officieel afscheid.
28-10-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Persbericht uit het verleden

Torenbrand 1627.
28-10-1972 Streekbelangen jrg 25, nummer 5 Archivalia Toon knipsel(s)
Start uitvoering beekherstel Kleine Beerze 28-10-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 44 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Verslag terechtstelling 28-11-1839 Algemeen Handelsblad Delicten Toon knipsel(s)
Een hele kluif 28-12-1951 Utrechts Nieuwsblad pagina 2 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
St. Sebastiaansdag met verrassing! 29-01-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 10 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
College vernieuwt techniekplein

Op vrijdag 24 januari is het geheel vernieuwde, uitgebreide en gemoderniseerde techniekplein van het Kempenhorst College geopend door burgemeester Keijzers van Oirschot. Vanaf een laptop zette zij een ingenieuze kettingreactie in werking, die over een groot deel van het plein was opgebouwd en uiteindelijk de roldeur opende.
29-01-2020 Oirschots Weekjournaal voorpagina Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschot eert de nieuwe Montfortaanse priesters 29-03-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 24 Religie Toon knipsel(s)
De komende kinderfeesten 29-03-1952 Streekbelangen jrg. 4, nummer 24 Sport en spel Toon knipsel(s)
Tweelingencongres verwekt gerucht in Nederland 29-03-1957 Het Nieuwsblad voor Sumatra Festiviteiten Toon knipsel(s)
Viering 1250-jarig bestaan Parochie St. Petrus en 500-jarig bestaan St. Petruskerk 29-03-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 18 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Viering bevrijdingsdag voor onze kinderen 29-04-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 28 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Johnny Kraaykamp begint circus-optreden in Oirschot
Maandag 1 mei om 3 en 8 uur
29-04-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 30 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Montfortanen 100 jaar in Nederland

Op zaterdag 1 mei a.s. zullen in het klooster van de Montfortanen, Montfortlaan 12, Oirschot, een 180 paters, broeders en zusters dochters der wijsheid bij elkaar komen om bij een interne viering dankbaar te gedenken dat de Montfortanen 100 jaar in Nederland zijn.
29-04-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 23 Onderwijs Toon knipsel(s)
Meimaand, maand van Maria 29-04-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 24 Religie Toon knipsel(s)
Touwslagerij volledig afgebrand 29-05-1880 Maas- en Roerbode pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Anton Geesink had Oirschot in de greep

Vrijdagavond 21 mei kon de heer C. v.d. Pol een afgeladen "Zaal Elshof" welkom heten, waaronder met name de burgemeester, voorzitter VVV, leden van sportraad en sportstichting, enkele voorzitters van organisaties en sportverenigingen en de heer Geesink met zijn judoka's.
29-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 34 Sport en spel Toon knipsel(s)
f 25,-- voor een goede naam voor het zwembad 29-05-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 34 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Loterij t.b.v. Jubileum Gildefeest Oirschot, 22 augustus 1976 29-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Historische gevelreclame in Oirschot hersteld

Gevelreclame op voormalig directiegebouw van Teurlincx-Meijers in ere hersteld.
29-05-2019 Oirschots Weekjournaal blz. 9 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Kan Oirschot vertrouwen inwoners terug winnen?
Analyse, inspraak en burgerparticipatie


Is de inspraak van inwoners in Oirschot een "wassen neus", zoals oud-wethouder Frans van Hoof en 42 andere inwoners het noemen in een brief deze week of heeft de gemeente simpelweg een andere interpretatie van "burgerparticipatie" dan haar inwoners? Een analyse in negen vragen en antwoorden.
29-05-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Politiek Toon knipsel(s)
Internationale Sporttentoonstelling in Scheveningen
Onder meer met een zilveren pijlkoker uit Oirschot
29-06-1892 de Dordrechtsche Courant pagina 3 Sport en spel Toon knipsel(s)
Motorongeluk
Rijksontvanger moet uitwijken op weg naar huis
29-06-1907 de Dordrechtsche Courant pagina 7 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Folklore in Brabant
Een "tafelpartij" in Oirschot
29-06-1932 Graafsche Courant pagina 3 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Belangrijke opdracht voor Oostzaansch bedrijf
Restauratie raadhuis
29-06-1938 Provinciale Noordhollandsche Courant pagina 2 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Terugblik op een zeer geslaagd zilveren jubileumfeest van de Paulusschool 29-06-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 33 Onderwijs Toon knipsel(s)
Gilde St. Joris Oirschot gaat uniformeren

Het is misschien, evenals mij, opgevallen dat het bij het Gilde St. Joris de laatste tijd gonst van de activiteiten. Omdat ik persoonlijk dit gilde een warm hart toedraag, ben ik eens links en rechts op informatie uitgeweest. En wat ik daarbij vernomen heb is in één woord fantastisch! Dit zeer oude gilde gaat zich uniformeren. Voorwaar een grootse gebeurtenis, waar ik zelf als Oirschottenaar een beetje trots op ben, want wat is er mooier dan zo'n oud gilde weer in de historische kledij te zien opmarcheren. Om u, lezer, een beetje meer wegwijs te maken in deze voor u misschien vreemde materie, zal ik u eerst het een en ander vertellen.
29-07-1972 Streekbelangen jrg. 24, nummer 44 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Countryfestival 29-07-1988 Elburger Courant pagina 5 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Bekostiging restauratie toren 29-08-1906 de Echo pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Wederom bonnen-zwendel in Brabant
Zwendelaars in Spoordonk opgepakt
29-08-1942 de Nieuwe Koerier pagina 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap 29-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Organisator van Tweelingencongres voortvluchtig 29-08-1958 Het Vrije Volk Festiviteiten Toon knipsel(s)
Erfgoedclub teleurgesteld
De "O" blijft op markt Oirschot


De gemeente Oirschot laat de gele 'O gewoon op de Markt staan. De eigen monumentencommissie is tegen en de lokale bezwaarcommissie tikte B en W op de vingers, maar een extra ingeschakelde commissie met experts oordeelt wel positief. "We concluderen dat de vergunning in tact kan blijven", zegt wethouder Piet Machielsen.
29-08-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 6 Politiek Toon knipsel(s)
De Oirschotse sintelbaan 29-09-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 50 Sport en spel Toon knipsel(s)
Inzegening van twee scholen 29-09-1956 Streekbelangen jrg. 8, nummer 50 Onderwijs Toon knipsel(s)
Oirschotse stoel
... waardige zetel ...
29-09-1962 Streekbelangen jrg. 14, nummer 51 Handel en industrie Toon knipsel(s)
De dichterlijke ambtenaar van de Vrijheid Oirschot in 1602

Door Goijaert Jan Ghijsberts van Enghellant.
29-09-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51b Archivalia Toon knipsel(s)
Bijnamen in de regio 29-10-1921 Graafsche Courant pagina 1 Overig Toon knipsel(s)
A.s. zaterdag officuële ingebruikname bejaardendomien "Huize St. Joris"

Zaterdag 29 oktober a.s. wordt het nieuwe huize St. Joris officieel in gebruik genomen.
29-10-1966 Streekbelangen jrg. 19, nummer 4 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Verpachting adellijk huis of kasteeltje 29-11-1774 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
De vierde fase...

12 jaar na de start is de Lagere Technische school voor Oirschot en Omstreken door de voltooiing van "de vierde fase" compleet.
29-11-1969 Streekbelangen jrg. 22, nummer 9 Onderwijs Toon knipsel(s)
De oliemolen van Boterwijk 29-11-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 4 Archivalia Toon knipsel(s)
Landjuweel in Oirschot
14 juli 1963
29-12-1962 Streekbelangen jrg. 15, nummer 12 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het Oirschotse marktplein vóór 1556 29-12-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Dokter Guljé en het "ongeoorloofd" uitoefenen van de geneeskunde te Middelbeers in 1865 29-12-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Zwangere vrouw vermoord 30-01-1868 Tielsche Courant pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Zwart kereltje is jonge blanke vrouw 30-01-1873 de Dordrechtsche Courant pagina 1 Delicten Toon knipsel(s)
Oirschot heeft aardgas 30-01-1965 Streekbelangen jrg. 17, nummer 17 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschot moet projecten mogelijk zelf betalen

Provincie maakt andere keuzes en geeft geen subsidies voor nieuwe randweg en aanpassingen Bestseweg en Lidl-rotonde.
30-01-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Schamele oogst
Inbraak in Boterfabriek St. Odulphus
30-03-1921 Maas- en Roerbode pagina 2 Delicten Toon knipsel(s)
Een dienstreis van Oirschot naar Den Haag in 1648 30-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 23 Archivalia Toon knipsel(s)
Nieuwe hoofdman bij gilde Sancta Barbara Oirschot 30-03-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 20 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De voorlaatste Streekbelangen
Na bijna 46 jaar de spreekbuis voor Oirschot te zijn geweest, houden wij ermee op
30-03-1995 Streekbelangen jrg. 46, nummer 20 Overig Toon knipsel(s)
Oproep Nationale Dodenherdenking 30-04-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 23 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Zwembad in Oirschot
Rijksgoedkeuring verleend
30-05-1964 Streekbelangen jrg. 16, nummer 34 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Oirschot zingt: een schitterend initiatief

Pastoor Spijkers viert zijn 40-jarig priesterfeest in de feesttent bij het Sint Joris Gilde. Hij ontvangt de eremedaille van de Gemeente.
30-05-2011 de Uitstraling jrg. 11, week 23 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Trimbaan in Oirschot! 30-06-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 35 Sport en spel Toon knipsel(s)
Prinselijke familie de Merode zet de kasteelpoort te Westerlo open!
Kant, porselein en Hongaarse volksdans


Het kasteel van de Merodes in Westerlo gaat voor het publiek een paar dagen open. Naast het prachtige interieur is er ook een tentoonstelling te bekijken. Volklore viert hoogtij.
30-06-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 32 Jumelages Toon knipsel(s)
Meer nieuws over het dorpshuis 30-06-1994 Streekbelangen jrg. 46, nummer 33 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Teerdag 2011 Sint-Jorisgilde

Het kan u niet ontgaan zijn: eind mei organiseerde het Sint-Jorisgilde Oirschot op zijn eigen prachtige gildeterrein een zeer succesvol verlopen gildemanifestatie onder het motto "Diep geworteld - al eeuwen bij de tijd".
30-06-2011 de Uitstraling jrg. 11, week 27, pagina 14 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De Enck is niet meer te redden

Het doek valt voor het sociaal- cultureelcentrum in Oirschot. Het einde van een lange strijd om het voortbestaan.
30-06-2020 Eindhovens Dagblad jrg. 108, pagina 8 en 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
"Hoeder van het monument"
Verbouwing Rijksmonument


Aan de Pallande in Oirschot staat een bijna honderd jaar oude boerderij in de steigers. Het monument wordt verbouwd, lat voor lat, pan voor pan.
30-06-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Monument in het groen Toon knipsel(s)
Aquaduct bij Oirschot toch optie
Minister moet in overleg


Ze wilde eigenlijk niet, maar de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) alsnog in gesprek gaat met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oirschot over de financiering van de meerkosten van een aquaduct bij Oirschot.
30-06-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 2 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Verpachting Grevenhoekse tienden van Straten 30-07-1776 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Men schrijft uit Oirschot 30-07-1844 Noord-Brabander Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Instituut Groot Bijstervelt 30-07-1869 Opregte Haarlemsche Courant Onderwijs Toon knipsel(s)
Meubelfabriek tot aan de grond afgebrand 30-07-1921 Tielsche Courant pagina 2 Handel en industrie Toon knipsel(s)
De muldersdag te Oirschot 30-07-1932 Boxmeers weekblad pagina 6 Handel en industrie Toon knipsel(s)
Zeepkistenrace 30-07-1950 Streekbelangen jrg. 2, nummer 41 Sport en spel Toon knipsel(s)
Een rek rond de kerk? 30-07-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 38-41 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Opening rijksweg Oirschot-Eindhoven 30-08-1961 Utrechts Nieuwsblad pagina 3 Voorzieningen Toon knipsel(s)
Feest rond de 10.000e 30-08-1969 Streekbelangen jrg. 21, nummer 48 Overig Toon knipsel(s)
Brabantse kampioenen bij Gilde St. Joris 30-09-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 47 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Daverende driedaagse bevrijdingsfeesten 30-10-1954 Streekbelangen jrg. 7, nummer 2 Oorlog en vrede Toon knipsel(s)
Oirschotse Oudheidkamer in oprichting! 30-10-1971 Streekbelangen jrg. 24, nummer 5 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De Jacobsroute bewegeijzerd in de gemeente Oirschot

De oplettende wandelaar heeft ze al kunnen zien; kleine blauwe bordjes met de voor veel mensen bekende Jacobsschelp en de gele pijl. Door onze gemeente loopt namelijk een stuk van de eeuwenoude pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in Soanje. Het verhaal gaat dat daar de resten van Jacobus - één van de apostelen van Jezus - bewaard liggen.
30-10-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 21 Religie Toon knipsel(s)
Verslag terechtstelling 30-11-1839 Middelburgsche Courant Delicten Toon knipsel(s)
De ingezetenen van Best contra de regenten van Oirschot in 1605 30-11-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 6 Archivalia Toon knipsel(s)
Sinterklaas maakt het de mensen moeilijk 30-11-1989 Streekbelangen jrg. 42, nummer 3 Festiviteiten Toon knipsel(s)
Overzicht adreswijzigingen per 1 januari 1973 30-12-1972 Streekbelangen jrg. 25, nummer 14 Openbare bekendmakingen Toon knipsel(s)
Sint Odulphusschool Oirschot een eeuw oud

In 1883 werd het schoolgebouw aan de Spoordonkseweg in gebruik genomen. Een comité van ouders en leerkrachten bereid het eeuwfeest voor. Tussen 3 en 12 juni 1983 wordt het eeuwfeest feestelijk gevierd.
30-12-1982 Streekbelangen jrg. 35, nummer 6 Onderwijs Toon knipsel(s)
De moord te Oirschot
Tegen verdachte 15 jaar geëischt
31-01-1942 de Dordrechtsche Courant pagina 5 Delicten Toon knipsel(s)
Dankbetuiging bestuur St. Antoniuskapel 31-01-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 15 Religie Toon knipsel(s)
Veur den H. Antonius Abt en Eremijt
Gedicht door G. de Kroon
31-01-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 15 Religie Toon knipsel(s)
Geweldpleging en roof door zwervende soldaten 31-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Meisje steekt boerderij in brand 31-03-1883 Boxmeers weekblad pagina 1 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
Demokratie en kerkelijke hierarchie in 1675

Inspraak bij benoeming pastoor Theodorus Sijckens en kapelaan Hendrick Leermakers.
31-03-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 27 Archivalia Toon knipsel(s)
De Odulphusschool in Oirschot 100 jaar jong

Reacties op de oproep voor de viering van het eeuwfeest komen nog steeds bij het organiserend comité binnen. Er wordt nog steeds over vroeger 'gebuurt' en er wordt nog steeds ijverig in de archieven gekeken.
31-03-1983 Streekbelangen jrg. 35, nummer 19 Onderwijs Toon knipsel(s)
Geen uitzicht, maar wel 165 woningen erbij

Al hun bezwaren en zienswijzen ten spijt, zullen de bewoners van de Peperstraat binnenkort tegen drie meters hoge appartementencomplexen aankijken. De raad van Oirschot stemde gisterenavond in met nieuwbouwplan Ekerschot-Noord, wat plek biedt aan 165 woningen.
31-03-2021 Eindhovens Dagblad jrg. 109, pagina 9 Voorzieningen Toon knipsel(s)
De vermiste trouwring 31-08-1927 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Overig Toon knipsel(s)
Oirschot, Kruijsen met verve
Aan alle schoolkinderen van Oirschot
31-08-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 45 Bekende personen Toon knipsel(s)
Meisje gewond met hakselmes 31-10-1885 de Dordrechtsche Courant pagina 2 Rampen en ongevallen Toon knipsel(s)
John Turing von Ferrier koopt Bijsterveld 31-10-1891 Boxmeers weekblad pagina 2 Bekende personen Toon knipsel(s)
Boerenbelang en algemeen belang

Voor het mesten van varkens op mestcontract voor de regering is weinig belangstelling. Een ervan is de hoge biggenprijs.
31-10-1948 Ons Blad jrg. 1, nummer 2 Land- en tuinbouw Toon knipsel(s)
Concessie aangevraagd voor de aanleg en exploitatie spoorweg Oirschot-Antwerpen 31-12-1881 Boxmeers weekblad pagina 2 Spoor-/tramweg Toon knipsel(s)
1,023 record(s) Toon paginanummers