Door op onderstaande gekleurde knop te klikken krijgt u een overzicht van alle secties uit Campinia of gaat u terug naar de secties van dit hoofdstuk.

5.1. Leenstelsel, heerlijke rechten, heren en regionale rechtsbronnen

Auteur, titel Jrg. Pagina
ETTRO, EI, Een koningskroon voor hertog Philips de Goede 8 211-218
GILS, J. van, De Oirschotse periode van de familie De Cort, halfheren van Hilvarenbeek 13 195-212
KLAVERSMA, T., Gerard van Home, een correctie en aanvulling 7 128
KLAVERSMA, T., De heren van Vught en Oirschot in de 12e en 13e eeuw:    
1. Het ontstaan van het Oirschotse kapittel en zijn eerste weldoeners 7 43-45
2. Het geslacht van de Stapele 7 90-92
3. De heren van Vught in de 12e eeuw 7 131-133
4. Was Petronilla, vrouwe van Stapele, later Petronilla, vrouwe van Herlaar? 7 178
5. Het geslacht van de heren van Vught in de 13e eeuw 7
8
178-180
47-49
104-106
148-151
210-211
LIJTEN, J., De familierelaties van Rogier van Leefdaal 24 134-142
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 1. Akte aangaande de lossing van de halve heerlijkheid Oirschot van 24 november 1614 10 195-203
LIJTEN, J., De Merode's in Oirschot 1410-1672 11 69-89
LIJTEN, J.P.J., De heren van Oirschot uit de familie van Petershem 19 3-21
LIJTEN, J.P.J., De heren van Oirschot van 1100 tot 1320 20 51-68
LIJTEN, J.P.J., Rogier van Leefdaal en zijn gezin 18 164-176
LIJTEN, J.P.J., Rogier van Leefdaal koopt Oirschot en Hilvarenbeek 18 111-138
LIJTEN, J.P.J., Tongerlo koopt de Baast 21 104-111
MAES, Felix, Het Hof van Heerenbeke onder Oirschot 4
 
 
5
 
70-73
130-132
195-198
21-22
69-72
115-117
SPIERINGS, Mechelien, Wouter van Oirschot 7 45-47
VRIENS, J., De konflikten van het geslacht de Merode over de helft van de hoge, middelbare en lage justitie van Oirschot 3 41-49
Oirschotse leengoederen (Oirschot en Best):    
1. VRIENS, J., Registratie van de lenen en over lenen in het algemeen 2 99-101
2. VRIENS, J., Het goed ten Rodeken 2 147-154
3. BRUNING, T., Het goed Bijsterveld 2 197-216
4. ZOM, A.M.C., Het leengoed Herselle 3 97-106
168-175
[5]. ZOM, A.M.C., Boudewijnsleen, Audenhoven en de Moost 4
 
 
5
76-78
151-157
214-218
36-43
[6]. BREKEL, C. van den, Aanvulling op Oirschotse leengoederen 5 83-84
[7]. KOOLEN, G., Het goed van de fundatie van het Boots Gasthuis en het goed Ten Hout 5 128-136
[8]. KOOLEN, A., Het ’s-Hertogenleen 5 191-193

5.2. Staat en gewest

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIEZE, J.W., De 17e eeuwse douanepalen te Budel, Someren en Bergeyk 21 189-199
CAMPS, H.P.H., Beschouwing bij het in druk verschijnen van de oudste NoordBrabantse oorkonden 6 20-24
HUSTINX, L.M.TH.L., Vredesconferenties rondom Kempenland 2 134-137
LIJTEN, J.P.J., Gewestelijke leningen in 1528 en 1529 21 41-52
LIJTEN, J.P.J., De keerzijde van gewestelijke leningen 21 53-67
LIJTEN, J.P.J., De kwartierschouten van Kempenland / schouten van Oirschot en hun stadhouders 22 5-25
40-48
LIJTEN, J.P.J., Taxandrië: Tien eeuwen overbrugd 20 108-134
NUENEN, W.C.M. van, De afscheiding van België van de Nederlanden 1830-1839 en de geschiedenis van de familie Grimm 14 12-16

5.3. Plaatselijk bestuur

(tot 1811 behoorde Best tot de schepenbank Oirschot; bestuurlijk bleef Best tot 1819 deel uitmaken van Oirschot; zie dus ook hieronder bij Oirschot)

5.3.1. Best

Auteur, titel Jrg. Pagina
JACOBS, H.M.B., Het tumult te Best 18 oktober 1666 6 7-10
MIJLAND, H., De afscheiding van Best en de verdeling van de gasthuizen en fundaties 15 141-144
188-198
SUIJKERBUIJK, J., De gemeente Best in de eerste jaren van haar bestaan 16 32-39
71-77

5.3.2. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
HEIJDEN-BRUNING, M. van der, Oirschot blijft baas op eigen gemeijnt: Een 16e eeuws geschil met Woensel 20 194-198
KL[AASEN], W., Het jaarkeurboek van de vrijheid en heerlijkheid Oirschot-Best 1
 
 
 
2
 
 
 
3
33-40
74-79
132-137
185-190
11-17
55-60
112-117
162-164
9-12
62-65
LIJTEN, J., Het bestuur van het Oirschotse Sint Joris Gasthuis: Rechtens en feitelijk 16 155-179
LIJTEN, J., De identiteit van Oirschot 26 123-136
LIJTEN, J., De Oirschotse schepenprotocollen 12 37-40
LIJTEN, J., De Oirschotse schouten, drossaards en baljuw 15 120-134
164-177
LIJTEN, J., De oudst herkenbare revolutie in Oirschot (waarin opgenomen een lijst van schepenen tot 1400) 14 57-65
LIJTEN, J., De secretarissen van Oirschot 1462 – heden    
I. 1462 – 1646 25 4-26
II. 1646 – heden 25 60-85
LIJTEN, J., Een verloren tekst hervonden 14 18-25
LIJTEN, J., De Oirschotse jaarkeuren 27 100-124
LIJTEN, J.P.J., De bestuursorganisatie van Oirschot 23 180-183
LIJTEN, J.P.J., Oirschot en de Beerzen 23
27
42-48
4-16
LIJTEN, J.P.J., Oirschot kocht zijn grenzen 20 4-35
SANTEGOEDS, J., Jaarkronieken uit de schepenprotocollen van Oirschot-Best 5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
10-11
55-57
105-106
158-161
36-38
83-86
129-133
58-62
101-103
145-148
15-18
63-65
116-121
166-170
6-10
66-74
112-122
172-179
12-19
97-105
SMIT, C.S., Een dienstreis van Oirschot naar Den Haag in 1648 4 218-219
--, De Oirschotse oorkonden van 1311 tot 1791:    
1. kopie (1601) van een oorkonde van hertog Jan 2-8-1311 1 40-42
2. kopie (1626) van een oorkonde der schepenen van 's-Hertogenbosch 24-4-1320 1 42
3. oorkonde van hertog Jan 24-6-1337 1 43
4. schepenoorkonde van Oirschot 25-4-1351 1 43-44
5. schepenoorkonde van Oirschot 16-2-1360 1 44
6. schepenoorkonde van Oirschot 4-3-1352 1 79-80
7. schepenoorkonde van Oirschot 12-12-1359 1 81
8. schepenoorkonde van Oirschot 19-2-1362 1 81-82
9. schepenoorkonde van Oirschot 15-8-1363 1 82
10. schepenoorkonde van Oirschot 14-2-1365 1 82-83
11. schepenoorkonde van Oirschot 23-6-1367 1 83-84
12. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 11-4-1366 1 84-85
13. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 14-3-1367 1 85
14. schepenoorkonde van Oirschot 18-3-1367 1 85-86
15. schepenoorkonde van Oirschot 5-3-1370 1 86-87
16. schepenoorkonde van Oirschot 17-10-1372 1 138
17. schepenoorkonde van Oirschot 19-2-1374 1 138-139
18. schepenoorkonde van Oirschot 9-6-1376 1 139-140
19. schepenoorkonde van Oirschot 18-7-1376` 1 140
20. oorkonde van hertogin Johanna 14-11-1378 1 140-142
21. schepenoorkonde van Oirschot 10-2-1382 1 142
22. schepenoorkonde van Oirschot 1-7-1382 1 142-143
23. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 13-6-1384 1 143-144
24. oorkonde van hertogin Johanna 5-8-1385 1 190
25. oorkonde van hertogin Johanna 5-8-1385 1 190-191
26. schepenoorkonde van Oirschot 9-4-1389 1 191
27. schepenoorkonde van Oirschot 12-6-1389 1 192
28. schepenoorkonde van Oirschot 13-10-1389 1 192-193
29. schepenoorkonde van Oirschot 6-3-1391 1 193
30. schepenoorkonde van Oirschot 14-12-1391 1 194
31. schepenoorkonde van Oirschot 18-12-1391 1 195
32. schepenoorkonde van Oirschot 2-6-1392 1 195-196
33. oorkonde van hertog Jan III 24-6-1335 2 18-19
33a. oorkonde van hertog Jan II 24-6-1305 7 63-64
34. oorkonde van hertogin Johanna 5-12-1386 2 19-20
35. schepenoorkonde van Oirschot 10-2-1391 2 20
36. schepenoorkonde van Oirschot 26-3-1393 2 20-21
37. schepenoorkonde van Oirschot 17-5-1393 2 21-22
38. schepenoorkonde van Oirschot 10-11-1394 2 22
39. schepenoorkonde van Oirschot 3-2-1395 2 22-23
40. schepenoorkonde van Oirschot 2-11-1395 2 23-24
41. schepenoorkonde van Oirschot 28-2-1396 2 24
42. schepenoorkonde van Oirschot 13-5-1396 2 24-25
--, Oorkonden van Best en Oirschot vanaf de 14e eeuw [vervolg van oorkonden van 1311 tot 1791]    
43. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 17-8-1346 2 60-61
44. schepenoorkonde van Oirschot 20-2-1364 2 62
45. schepenoorkonde van Oirschot 17-9-1384 2 62-63
46. schepenoorkonde van Oirschot 20-10-1394 2 63
47. schepenoorkonde van Oirschot 30-11-1394 2 63-64
48. oorkonde van hertogin Johanna 17-11-1396 2 64-65
49. oorkonde van hertog Jan II van Brabant 18-2-1312 2 118-120
50. schepenoorkonde van Oirschot 20-8-1391 2 120-121
51. schepenoorkonde van Oirschot 20-2-1396 2 121-122
52. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 24-6-1396 2 122
53. oorkonde van de kanunniken van de St.-Pieterskerk te Oirschot 3-2-1281 2 165
54. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 8-10-1394 3 12
55. oorkonde van hertogin Johanna 8-3-1387 3 12-14
56. schepenoorkonde van Oirschot 1-2-1366 3 132-133
57. oorkonde van Walterus Toyart, rentmeester van de hertog van Brabant, 13-5-1311 3 200-201
58. oorkonde van hertogin Johanna 14-6-1365 3 201-202
59. schepenoorkonde van Oirschot 24-6-1375 4 14-15
60. schepenoorkonde van Oirschot 24-11-1357 4 15
61. schepenoorkonde van Oirschot 1-5-1359 4 60
62. oorkonde van ridder Daniel van Oerscot 30-8-1301 4 60-61
63. oorkonde van hertog Jan II 18-8-1301 4 117-118
64. oorkonde van ridder Daniel van Oirschot 30-8-1301 4 118
65. oorkonde van hertogin Johanna 5-8-1385 De Oirschotse 4 178
66. oorkonde van hertogin Johanna 31-8-1385 4 178-179
67. oorkonde van hertogin Johanna 15-8-1390 5 12-15
68. oorkonde van hertog Jan II van Brabant 18-8-1301 5 57
69. oorkonde van ridder Daniel van Oirschot 30-8-1301 5 58
70. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 10-5-1331 5 107-108
71. schepenoorkonde van Oirschot 21-2-1386 5 108
72. schepenoorkonde van Oirschot 29-11-1352 5 162
73. schepenoorkonde van Oirschot 16-5-1360 5 162
74. oorkonde van hertogin Johanna 4-2-1395 6 86-87
75. oorkonde van hertogin Johanna 1-2-1395 6 87-88
76. oorkonde van hertog Maximiliaan 4-1-1484 7 6-7
77. notariële akte van Johannes Elyas 2-5-1400 7 104-105
78. schepenoorkonde van Oirschot 27-4-1408 7 149
79. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 13-9-1424 7 150
80. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 20-4-1425 8 18-19
81. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 19-8-1469 8 65-66
82. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 22-8-1425 8 121-122
83. schepenoorkonde van Oirschot 23-1-1433 8 122-123
84. schepenoorkonde van Oirschot 11-7-1434 8 123-124
85. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 30-3-1416 8 170-171
86. schepenoorkonde van Oirschot 29-3-1418 8 171
87. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 30-5-1424 8 172
88. schepenoorkonde van Oirschot 10-5-1426 8 172-173
89. schepenoorkonde van Oirschot 12-2-1427 8 173
90. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 6-6-1431 8 174
91. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 7-6-1431 9 10
92. schepenoorkonde van Oirschot 27-4-1438 9 10-11
93. schepenoorkonde van Oirschot 15-3-1441 9 11-12
--, Het oude gewoonte- en landrecht in de vrijheid Oirschot-Best, later De oude landrechten en het gewoonterecht der vrijheid Oirschot-Best 3
 
4
 
 
130-132
197-200
12-14
57-59
115-117
--, Politiek reglement voor de Vrijheijt Oirschot-Best 1662 4 168-178
--, Vroedvrouw wegens dronkenschap en wangedrag ontslagen 1778 4 219-220

5.3.3. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIEZEN, Norb.J.M., Bestuurlijke functies van leden uit het geslacht Biesen in de 17e en 18e eeuw in Veldhoven e.a. 27 134-147
BIJNEN, J.F.C.M., De Vooraard (Veuraord) onder Oerle 22 155-158
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Driegemeentenpunt van Veldhoven 25 183-188
LIJTEN, J., Hoe Postel Zonderwijk veroverde 9 74-81
122-129
LIJTEN, J., De oudste geschiedenis van Meerveldhoven 28
29
156-168
(13)
LIJTEN, J., De waarheid omtrent de schenking van Oerle aan Postel 15 51-70
LIJTEN, J.P.J., De uitgiften der gemeijnten van Veldhoven 19 185-209
RUN, A. van, Het protocol der vrijwillige rechtspraak uit het rechterlijk archief van de dingbank Veldhoven-Zeelst-Blaarthem 6 106-108
SUIJKERBUIJK, J., De verdeling van het Veldhovense Broek en de Zeelstse Heide 12 41-48
[SUIJKERBUIJK, J.], De `Vereeniging', ofwel de vorming van Groot-Veldhoven 11 7-17
--, Brandreglement Oerle-Meerveldhoven anno 1754 11 90-93
--, De notulen der vergaderingen van schepenen, burgemeesters, kerkmeesters, zetters en notabelen der in de dingbank Zeelst-Veldhoven-Blaarthem verenigde dorpen: Uittreksels 1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
6
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
22-32
68-73
124-132
179-185
7-11
50-55
106-111
159-162
4-9
56-62
125-129
192-197
7-12
111-115
164-168
6-10
51-55
100-105
154-158
80-83
124-128
2-5
55-58
97-100
141-144
10-15
59-62
111-115
162-166
2-6
60-66
112
[Met aanvulling door A. van Run] 5 84-85
--, De Veldhovense oorkonden (Oerle, Meerveldhoven, Zeelst, Veldhoven, Zonderwijk) vanaf de 13e eeuw    
1. oorkonde van schout en schepenen te Antwerpen 2-7-1249 2 65-66
2. oorkonde van Henricus, elekt-bisschop van Luik, 28-4-1250 2 66
3. brief van de deken van het kapittel te Hilvarenbeek aan Henricus, elekt-bisschop van Luik, 9-5-1250 2 66-67
4. oorkonde van Henricus, elekt-bisschop van Luik, 1251 2 67-68
5. schepenoorkonde van Oerle 21-6-1342 2 69
6. schepenoorkonde van Oerle 18-2-1342 2 122-123
7. schepenoorkonde van Oerle 2-4-1348 2 123
8. schepenoorkonde van Oerle 16-4-1365 2 124
9. vidimus-akte van abt Walterus van Leffe 28-7-1347 (betr. oorkonde hertog Hendrik 24-6-1254) 2 165-167
10. oorkonde van hertog Jan III 30-4-1331 3 14-16
11. oorkonde van hertog Hendrik van Lothringen en Brabant 1254 3 133-135
12. oorkonde van Wilheelmus, heer van Boxtel, 5-4-1289 3 135
13. schepenakte van Oerle 18-9-1374 3 136
14. schepenakte van Oerle 28-5-1345 3 202-203
15. oorkonde van hertog Jan II 1-3-1325 4 15-16
16. schepenakte van Oerle 12-4-1366 4 61-62
17. oorkonde van hertog Jan 26-5-1297 4 118-119
18. oorkonde van hertog Jan 1-3-1325 4 119-120
19. schepenoorkonde van Oerle 24-10-1393 4 179-180
20. schepenoorkonde van Oerle 19-4-1351 5 58-59
21. schepenoorkonde van Oerle 23-3-1394 5 109
22. oorkonde van Gheraert heer van Boutershem 24-6-1373 5 163
23. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 17-11-1405 6 133-134
24. schepenoorkonde van Oerle 12-4-1418 6 134
25. schepenoorkonde van Oerle 10-10-1487 7 105-106
26. schepenoorkonde van Oerle 29-12-1487 7 151
27. notarieel afschrift van een akte uit 1240, 17-3-1394 9 77-78
28. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 11-1245 9 78-79
29. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 26-5-1281 9 79
30. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 21-8-1281 9 79-80
31. oorkonde 3-10-1281 9 80-81
32. oorkonde 28-3-1290 9 124-125
33. afschrift van een uittreksel uit het cartularium van de abdij van Floreffe 1649 9 126
34. oorkonde 28-3-1290 9 126
35. oorkonde 10-4-1290 9 127
36. oorkonde 11-4-1290 9 127-128
37. oorkonde 11-4-1290 9 128-129
38. oorkonde 14-6-1290 9 129
--, De vrijwillige rechtspraak in de dingbank Zeelst-Veldhoven-Blaarthem:    
Regesten 1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
 
9
 
10
 
 
11
 
 
12
12-22
61-68
113-123
167-179
2-7
45-50
103-105
156-159
2-4
53-56
121-125
188-192
2-6
53-56
108-111
161-164
2-5
48-51
97-100
151-154
33-34
77-79
122-124
52-54
94-97
138-140
7-9
56-58
109-111
159-161
58-60
165-168
9-12
93-97
152-157
2-7
52-58
101-107
91-98
127-136
191-198

5.3.4. Overige plaatsen

Auteur, titel Jrg. Pagina
BROEDERS, J.M.H., Uit de dorpshuishoudingen van de Beerzen 6
 
 
7
62-66
108-112
159-162
40-43
87-90
GOOSSENS, R., Een nieuwe burgemeester in Bergeijk 18 33-39
GOOSSENS, R.J.I., De raadhuizen van Bergeijk 16 4-14
VERA, H., 650 jaar Beerse gemeijnt 14
 
15
111-121
168-180
7-21
--, Oorkonden van Beers vanaf de 14e eeuw:    
1. oorkonde van hertog Jan III 30-5-1334 2 169-170
2. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 31-1-1320 3 19
3. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 29-12-1388 3 204-205
4. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 13-5-1318 4 17
5. schepenoorkonde van Antwerpen 7-8-1318 4 17-18
6. oorkonde van hertog Jan II 4-2-1305 4 62
7. schepenoorkonde van Antwerpen 9-8-1317 4 120-121
8. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 13-5-1318 4 180
9. schepenoorkonde van Oerle 17-10-1344 5 109-110
10. schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch 30-1-1321 5 164
--, Oorkonden van Bergeijk (en Westerhoven) vanaf de 14e eeuw:    
1. oorkonde van hertog Jan 24-9-1331 2 167-168
2. oorkonde van hertogin Johanna 20-9-1391 2 168-169
3. notariële akte van Johannes van Vinsbeke 6-4-1326 3 16-17
4. oorkonde van de abt en het convent te Tongerlo 26-10-1346 3 18
5. oorkonde van Neapoleo de fihiis Ursi, aartsdiaken te Luik, 18-10-1318 3 204
--, Oorkonden van Valkenswaard (en Waalre) vanaf de 14e eeuw:    
1. oorkonde van abt Arnold van Echternach 14-12-1326 2 170-171
2. schepenoorkonde van Antwerpen 7-3-1321 3 19-20
3. schepenoorkonde van Valkenswaard 2-2-1321 4 18-19

5.4. Straf(proces)recht en criminaliteit

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J., De clute werd een drama 12 181-190
LIJTEN, J., Enkele zoenen in Oirschot 11 121-134
LIJTEN, J., (m.m.v. L. van der MIERDEN), Oirschotse zoenaccoorden: A. Zoenen wegens doodslag 12
 
 
13
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
62-68
103-126
159-180
48-59
133-145
186-193
38-48
67-78
137-152
190-204
36-48
89-100
145-156
200-208
40-48
86-96
195-207
85-95
144-155
194-203
42-51
97-108
179-193
56-68
--, Ontstaan en achtergrond van de zoenprocedure 19 72-78
--, Overzicht 19 146-164
MEULEN, A.H.M. van der, Honderd jaar doodslag te Oirschot en Best 9 43-47
MIJLAND, H., Huisvredebreuk 24 94-96
RIJKEN, C., De Steenselse bende 6 31-32
STALPERS, J.J.G., Een broedermoord op Totefeyt 25 33-34
--, Giovanni en Martinus: het verhaal van een moord 8
 
 
9
99-100
146-148
208-210
40-43
101-104
149-151
202-204

5.5. Overige rechtsgeschiedenis

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIEZEN, H.J.M., Een testament in triplo, drie testamenten van Hendrick Martens de Biese 29 90-96
BIJNEN, J.F.C.M., Het begin van het moderne notariaat in Veldhoven 22 108-110
KAPPELHOF, A., Arnoldus Feij geïnteresseerd in de Vughtse tiend 7 174-175
LIJTEN, J., Een huwelijkscontract in 1290 24 66-69
LIJTEN, J., Kanunnik mr. Ricald van Merode en zijn Hilleken 24 153-177
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:    
1. De oude bank van Oerle 10 38-39
LIJTEN, J.P.J., Het Middeleeuwse notariaat, gezien vanuit Oirschot, Best en Veldhoven 17
 
 
18
52-71
99-116
161-177
4-22

Terug naar boven