Door op onderstaande gekleurde knop te klikken krijgt u een overzicht van alle secties uit Campinia of gaat u terug naar de secties van dit hoofdstuk.

2.1. Brabant en regio

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:    
2. Zo rekenden klompenmakers 230 jaar geleden 18 40-41
5. De vreemde stamvader van een Brabantse familie 18 177-178
8. Hoe nieuw zijn nieuwe namen 19 134-135
9. Eindhoven Airport in aloude tijden 19 210-212
14. Stonehenge in de Kempen 21 28-32
17. Langs 's-Heeren wegen 21 187-188
18. De tijd in oude tijden 22 30-31
20. Getallen en cijfers in de loop der eeuwen 22 104-105
38. Een curieuze testamentaire beschikking in 1394 27 132-133
45. De datering van een raadselachtige Bossche schepenakte 29 89
VERWEIJ, M., Provincie Noord-Brabant 200 jaar? 26 80-82

2.2. Best

(voor de periode van vóór 1819 zie ook onder 2.3. Oirschot)

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIGGELAAR, C.B.J. van den, De tijd tussen de eerste postzegel en het nieuwe postkantoor: enige historische aantekeningen over de posterijen te Best 2 40-43
GONDRIE, P.A., De dakpannen van de veldwachterswoning 5
 
6
94-96
149-151
1-3
LIJTEN, J., Kempische curiosa:
32. De oude pastorie van Best
34. De Sint-Anna-kapel van Aarle
 
25
26
 
144-147
48-49
LIJTEN, J., Het oer-oude Oirschot; een aanzet tot de geschiedschrijving van
Oirschot-Best
10 51-76
ROSIER, P.F.M., Gemeente Best anno 1830 (cijfermatige bewerking van kadastrale gegevens) 10 131-135
191-194
ROSIER, P., De Kantersche Velden in Best 23 171-173
SUIJKERBUIJK, J., Best 175 jaar gemeente 24 198-208

2.3. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
EIJSBOUTS, Q.A.M. Nog eens: Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden 4 37-38
GERLACH, Pater, Oirschot en de familie vanden Meervenne (Jeroen Bosch)
(reactie n.a.v. J. Vriens in 2 147-154)
2 183-193
GILS, J. van, Een zekere heer Triton van Spit 24 56-65
HEIJDEN-BRUNING, M. van der, Oirschottenaren uit de brand geholpen 5 44-46
HOUT, J. van, Gastvrijheid 7 39-40
KLAASEN, W, Drievoudig 17de eeuws portret van doktor Arnoldus Feij (archiefschilderij-gedicht) 3 78-82
KUPERS, H., Honderd jaar Söhngens in Oirschot 21 89-100
LEUVEN-MEURS, J.M. van, Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden aan de cholera 3 234-235
LIJTEN, J., Het grafschrift van Peter van Andel 10 188-190
LIJTEN, J., De identiteit van Oirschot 26 123-136
LIJTEN, J., Het oer-oude Oirschot; een aanzet tot de geschiedschrijving van Oirschot-Best 10 51-76
LIJTEN, J., Een Oirschotse primus: Arnoud van Heumen 10 135-139
LIJTEN, J., Ricalt VI van Merode, heer van Oirschot, en zijn politieke opstelling 26 172-182
LIJTEN, J., Het Sint-Joris-Gasthuis tien maal bejaard 13 64-91
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:    
1. De voeten van de zonnekoning in Oirschotse handen 17 188-191
3. Een Oirschotse teut vermoord in Lotharingen 18 86-88
4. Een transfer van Den Bosch naar Oirschot in 1632 18 141-142
7. Het raadhuis in verwachting 19 84-85
10. Rooy- en Oirschot-kermis 20 41-42
11. Bloedige bladzijden in de kerkerekening 20 85-86
12. Een Oirschotse klok op de Lithse toren 20 142-143
13. De wals van Straten 20 199
15. De naam Vrijthof 21 87-88
16. Een deftige doodskist in 1788 21 126-127
19. Van Oirschot naar Boulogne 22 55-56
21. Oirschotse emigranten naar Frankrijk en elders 22 142-143
22. Een Oirschotse componist in Rome, Christiaen van der Ameyden 23 32-33
23. Milieubewustzijn in 1530 23 73-74
24. Een Oirschotse kanunnik vermoord in 1415 23 137-138
25. Wijze regelingen 23 190-191
26. Een groot Oirschots musicus: Jan Baptist Verreijt 24 43-45
28. Uyt synen brode doen 24 132-133
29. Melaatsheid in Oirschot 24 195-196
30. Oirschot en Cyprus 25 35-38
31. De vroegere kapellen van Straten 25 96-99
33. Was de Oirschotse kanunnik George Tulleman een (klein)zoon van Alva? 25 189
35. Meten met twee maten 26 153-154
36. Een bedrijfsovername in 1916 26 201-202
37. De beeldsnijders van de Oirschotse koorbanken 27 26-28
39. De Oirschotse schepenen als oppervoogden der wezen 27 179-180
40. Shareholdervalue in de middeleeuwen 28 31-33
41. Oirschotse vormelingen in vervlogen tijden 28 88-89
(121)
42. Zandzolders 28 119-120
43. Het hoogaltaar van de Oirschotse Sint-Petruskerk 28 175-177
44. Oirschotse herbergen en brouwerijen in het verleden 29 26-28
RIJKEN, C., De Oirschotse klepperman 4 160-161
TEURLINCX, H., Antoon Teurlincx, zouaaf 26 61-75
TOIRKENS, J., Korte gezinsbeschrijving van het echtpaar Jan meester Aert Legius en Ida Toirkens, c.q. Meriken Aert Sijkens te Oirschot (ca. 1595-1670) en hun familie 26 99-112
TOIRKENS, J., Korte levensbeschrijving van Dirk Hendrik Toirkens te Oirschot (1625-1677) en zijn familie 18 23-32
TOIRKENS, J., Korte levensbeschrijving van Hendrik Hendrik Toirkens te Oirschot (ca.1585-1660) en zijn familie 25 192-200
--, De erfenis van dokter Feij 7 176-177
--, Een medicinaal recept uit het jaar 1630 tegen 'verstopte borst' 4 39-40
--, Moeder Oirschot en dochter Best in het voorspel der historie 1 88-93
--, Het Oirschotse marktplein vóór 1556 4 159
--, Een oude inventaris van het archief van een Oirschotse secretaris 8 101-104
--, De verkoping van het huis Den Bergh te Spoordonk in 1672 .... en een eeuw later 8 42-47

2.4. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacq., Buurtschap 'De Hut' 23 184-189
BIJNEN, J.F.C.M., Oerles oud(st)e voormalige raadhuis 17 72-77
HELMONT, Hans van, Zeelst en de Spaanse successieoorlog 29 84-88
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:
6. Particuliere jaarkeuren
 
19
 
46-47
PEKELHARING, A.J., Het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten in Veldhoven bij de bevrijding september 1944 26 83-97
137-151
RUN, A. van, De Heshok 7 20-28
RUN, A. van, Zeelst 1832: eigenaren van de percelen in de kom 23 174-178
RIJKEN, C., Bekende figuren uit oud-Veldhoven 7 93-94
RIJKEN, C., Een Franse krijgskas te Veldhoven begraven 4 1
RIJKEN, C., De herbergen te Zonderwijk 7 1
RIJKEN, C., Het pestkerkhof te Veldhoven 4 107
RIJKEN, C., De Postelse hoeven te Veldhoven 6 121
RIJKEN, C., Twee Engelse soldaten te Veldhoven opgehangen 4 107
STALPERS, J., Een blauwtje lopen in Oerle in 1694 24 18
--, De desolate toestand van Oerle en Meerveidhoven in 1753 8 29-30
--, Enige facetten uit het verleden van Veldhoven 1 3-12
--, Milleniumbeeld van Veldhoven 29 184

2.5. Overige plaatsen

Auteur, titel Jrg. Pagina
ANDRIK, J., Het landgoed "De Baest" 8
 
9
130-132
186-187
23
BIJNEN, J., Nog eens: Cis Riet 4 38
GILS, Jos van, Beerser gastvrijheid in 1683 3 150-151
LEURIS, C.L.J., De pest in Hapert, Hoogeloon en Casteren (1656-1659) 3 176-177
LIJTEN, J., Het landgoed te Baest in Oostelbeers 28 4-23
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:
2. Liempdse archiefstukken in Oirschot
 
10
 
40
(4) Twee onbekende pastoors [Valkenswaard en Waalre] 10 129-130
LIJTEN, J., Kempische curiosa:
27. Storm over de Beerzen
 
24
 
92-93
46. Bedrijfsovername in de middeleeuwen 29 193-199
NEGGERS, A.C.M., Het dorp Tongelre in de zomer van 1702 23 143-151
RUN, A. van, De bezittingen van de familie de Heusch-van Bausel gelegen onder Blaarthem (behalve het Slotje) 7 114-117
RUN, A, van, De bezittingen van de graaf van Borchgrave, gelegen onder Blaarthem 7 159-163
RUN, A. van, Het Slotje te Blaarthem 7 73-78
RIJKEN, C., Cis Riet 3 187
RIJKEN, C., De heilige linde te Eersel 7 51-52
RIJKEN, C., De Kabouterberg te Hoogeloon 6 76
RIJKEN, C., Het kasteel te Eersel (het Hof) 7 137-138
RIJKEN, C., De orgeltrapper van Steensel 4 107-108
THIADENS, H.J.M.M., De uitbreidende veendekken 12 139-143
--, Lijst van Kempische plaatsen in de jaren 1870/1876 gerangschikt volgens de grootte van de oppervlakte 6 99

Terug naar boven